Vikipēdija:Smilšu kaste

Vikipēdijas lapa
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Jānis Kalniņš Drošības policija ir viena no trijām Valsts drošības iestādēm (VDI), kas veic Valsts drošības iestāžu likumā noteiktos uzdevumus. Drošības policijas pārraudzību īsteno Iekšlietu ministrs. Drošības policiju vada Drošības policijas priekšnieks. Drošības policija darbojas saskaņā ar Nacionālās drošības likumu, Valsts drošības iestāžu likumu, Operatīvās darbības likumu, likumu "Par valsts noslēpumu", likumu "Par policiju" un Ministru kabineta (MK) apstiprinātu nolikumu. == Galvenie darbības veidi ==:

 1. Pretizlūkošana.
 2. Valsts noslēpuma aizsardzība, likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktās kompetences ietvaros.
 3. Konsitucionālās iekārtas aizsardzība.
 4. Ekonomiskās un finanšu drošības aizsardzība.
 5. Drošības policija ir galvenā koordinējošā institūcija Latvijā pretterorisma jomā. Minēto funkciju nodrošina Drošības policijas Pretterorisma centrs.

Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko personu darbības koordinēšanu pretterorisma jomā un valsts politikas īstenošanas analīzi šajā jomā.

 1. Valsts augstāko amatpersonu, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju un institūciju pārstāvju aizsardzības (apsardzes) pasākumus, izņemot to amatpersonu aizsardzību,

kuru saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) likumu veic Militārā policija (MP).

 1. Valsts drošību un varu apdraudošu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana.

== Drošības policijai ir == ir izmeklēšanas tiesības:

 • attiecībā pret noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti valsts drošības jomā,
 • attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem savas kompetences ietvaros, kā arī gadījumos, kad izmeklēšanu uzdevis veikt ģenerālprokurors.

== Pretterorisma centrs ==. Drošības policijas Pretterorisma centra uzdevumi:

 1. Nodrošināt pastāvīgu terorisma draudu monitoringu (ar teorisma draudiem saistītās informācijas analīzi).
 2. Koordinēt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko personu sadarbību pretteorisma jomā.
 3. Koordinē prettoerisma preventīvo pasākumu plānošanu.
 4. Koordinē terorismu draudu līmeņa izsludināšanu un pretterorisma preventīvo pasākumu ieviešanu pieaugošo terorisma draudu gadījumā.
 5. Koordinē pretteorisma rīcības plānu un reāgēšanas pasākumu ieviešanu terora akta gadījumā.
 6. Veic terorisma riska objektu drošības kontroli.
 7. Organizē pretterorisma mācības un vingrinājumus.
 8. Organizē valsts un pašvaldību institūciju, kā arī juridisko personu personāla apmācību pretterorisma jomā.

== Drošības policijas vēsture ==: 1990.gadā sākās Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas proces. Radās objektīva nepieciešamība un uzdevums izveidot jaunu Latvijas valsts drošības sistēmu. Tās pamatā tika ielikti mūsdienīgie principi par specdienestu vietu un lomu demokrātiskā sabiedrībā. 1991.gada 18.janvārī Augstākā padome lēmusi veidot komisiju valsts pašaizsardzībai un par direktoru tika iecelts Jānis Baškers, kurš paziņojis, ka viņa vadītā institūcija nenodarbosies nedz ar izlūkošanu, nedz pretizlūkošanu. Institūcija līdzinājusies civilās aizsardzības dienestam. Ar 1991.gada 4.novembra LR Ministru padomes lēmumu Nr. 301 tika izveidots Iekšlietu ministrijas Informācijas departaments (izlūkošana un pretizlūkošana). Dzinējspēks - patriotisms, apziņa, ka zināšanas un pieredze tiek liktas lietā neatkarīgās Latvijas labā. 1993.gada Informācijas departaments tika refeormēts un apvienojot to ar Valdības apsardzes dienestu - izveidots Valsts Ekonomiskās suverenitātes aizsaredzības departaments - VESAD, kā pagaidu risinājums, lai nodrošinātu tam brīdim aktuālus valsts aizsardzības jautājumus. . 1994.gadā tika pieņemts likums par Valsts drošības iestādēm, kas precīzi noteica drošības iestāžu kopumu un to tiesisko statusu. 1994.gadā VESAD tika reorganizēts un izveidota Drošības policija. Kopš Drošības policijas dibināšanas dienestam ir bijuši četri vadītāji: no 1994.gada 08.jūlija līdz 1996.gada 14.novembrim - policijas pulkvedis Raimonds Rožkalns no 1996.gada 18.decembra līdz 1999.gada 25.augustam - policijas ģenerālis Jānis Apelis no 1999.gada 25.augusta līdz 1999.24.novembrim - policijas pulkvedis Imants Bekešs no 1999.gada 21.decembra līdz šim brīdim - ģenerālis Jānis Reiniks.