Anonīmie narkomāni

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Programma[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

NA buklets "Kas, Ko, Kā un Kāpēc" apraksta organizācijas idejas sekojoši:

Narcotics Anonymous

NA ir bezpeļņas vīriešu un sieviešu sadraudzība, kuriem narkotikas ir kļuvušas par galveno problēmu. Mēs ... tiekamies regulāri lai palīdzētu viens otram saglabāt tīrību ... Mūs neinteresē ko, kā un cik daudz tu esi lietojis ... mūs interesē ko Tu gribi darīt ar savu problēmu un kā mēs varam Tev palīdzēt.

Biedrība ir atvērta katram atkarīgajam no narkotikām, neatkarīgi no narkotiskās vielas vai to kombināciju lietošanas vēstures.

Anonīmo Narkomānu atveseļošanās principi un kopīgi pavadītais laiks ir savā starpā saistītas vērtības. Viena no NA pamat "atslēgām" ir tieši terapeitiskais efekts, kādu viens atkarīgais var dot otram atkarīgajam. Biedri dalās ar saviem panākumiem un izaicinājumiem, pārvarot aktīvo lietošanas fāzi un dzīvojot produktīvi bez narkotikām, un kā pats programmas pamats — divpadsmit soļi un divpadsmit tradīcijas tiem palīdz.

NA nav reliģiska atveseļošanās organizācija — katrs biedrs ir laipni lūgts pieņemt tādu nostāju attiecībā uz Dieva koncepciju, kāda tam šķiet ērtāka un caur NA principiem izmantot tā sapratni savās ikdienas gaitās.

NA nav ne sociālo, ne reliģisko, ne rases, ne tautības, ne nacionalitātes, dzimuma vai klases ierobežojumu, lai kļūtu par NA biedru — vienīgā prasība, lai kļūtu par NA biedru, ir vēlēšanās pārtraukt lietošanu. NA biedriem nav nekādu prasību attiecībā uz biedra naudu vai ziedojumiem; vienkārši vairākums biedru kaut ko iemaksā, lai segtu, piemēram, telpu vai vides uzturēšanas izdevumus.

NA Kalpošanas simbols

NA nav saistīti ne ar kādām organizācijām (tai skaitā ne ar citām 12 soļu programmām, terapeitiskām praksēm vai labošanas iestādēm). Kā organizācija, NA nealgo ne profesionālus padomdevējus vai terapeitus, kā arī nepiedāvā dzīvi institūcijās vai klīnikās. NA kā biedrība nepiedāvā profesionālus juridiskus, finansiālus, psihiatriskus vai medicīniskos pakalpojumus.

NA ir tikai viena misija: piedāvāt vidi, kurā viens atkarīgais var palīdzēt citam atkarīgajam palīdzēt beigt lietot un, ja biedrs to pieņem, tad piedāvāt vīziju par jaunas dzīves iespējamību. Anonīmo Narkomānu biedrība ir balstīta uz vēlmi pārtraukt narkotiku lietošanu, tai skaitā alkoholu un NA pamatos ir iekodēta tieksme uz pilnīgu abstinenci. NA biedri, kas sasnieguši abstinenci un turpina abstinencē dzīvot, var teikt — ir sasnieguši to pamatu, lai justos brīvi un būtu produktīvi sabiedrības locekļi — tā ir arī katra personīgā attīstība.

Kalpošanas organizēšanās[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Primārā kalpošana NA ir sapulces novadīšana. Katra grupa notiek autonomi un balstās uz attiecīgajiem visas NA organizācijas principiem, kas ietverti NA literatūrā.

Vairums grupas īrē telpas publiskās, reliģiskās vai civilās institūcijās un paši biedri sadarbojas kopā, lai sapulces varētu noritēt saskaņoti.

Lauku reģionos, kur Anonīmo Narkomānu kustība ir relatīvi jauna, grupas ir vienīgais organizācijas līmenis. Vietās, kur NA ir puslīdz iesakņojusies, grupas ievēl pārstāvi, lai izveidotu vietējo kalpošanas komiteju. Vietējās komitejas parasti organizē un piedāvā sekojošo:

 • Literatūras pieejamību;
 • Uzticības tālruni;
 • Prezentācijas veselības un ārstniecības iestāžu darbiniekiem, sabiedriskās organizācijās, valsts iestādēs un skolās;
 • Prezentācijas lai iepazīstinātu ārstniecību vai labošanas iestāžu cilvēkus ar NA programmu;
 • Uzturēt NA sanāksmju žurnālus informācijai indivīdiem vai jebkurai ieinteresētajai personai.

Dažās valstīs, it īpaši lielākās — kur Anonīmo Narkomānu kustība ir labi stabilizējusies, vietējās kalpošanas komitejas sanāk kopā, lai izveidotu reģionālo komiteju. Šīs reģionālās komitejas pārstāv un uztur NA darbību noteiktu ģeogrāfisko robežu rajonā, turpretī vietējās komitejas darbojas lokālos reģionos.

Starptautisko delegātu asambleja, kas zināma arī kā Pasaules Kalpošanas Konference, uztur jautājumus un ieteikumus visai organizācijai. Primāri starp tēmām, kuras risina Pasaules līmeņa kalpošanā ir darbības, kuras skar jaunizveidoto un uz attīstības ceļa esošo NA kopienu, atbalsta veidi — kā piem. literatūras sagatavošana.

Organizācijas filozofija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Lai saglabātu akcentu un fokusu uz galvenajiem Anonīmo Narkomānu principiem, NA neuzņemas atbildību ne par kādām citām aktivitātēm, kas notiek ārpus Organizācijas. NA neizsaka viedokli ne par, ne pret civilajiem, sabiedriskajiem, medicīniskajiem, juridiskajiem vai reliģiskiem jautājumiem. Turpinot — NA nav viedokļa par ar atkarībām saistītām tēmām, kā noziedzība, narkotiku legalizāciju vai sodiem, prostitūciju, HIV/Aids infekciju programmām vai duram-adatu programmām.

Anonīmie Narkomāni cenšas būt pilnīgi pašpietiekami, pārtiekot no biedru iemaksām un nepieņemot finansējumu no ārpuses. Balstoties uz to pašu principu, grupas un kalpošanas komitejas atbalsta NA locekļus.

Anonīmajiem Narkomāniem ne iekļauj, ne noliedz citu organizācijas filozofiju vai metodoloģiju. NA galvenais uzsvars tiek likts uz vidi, kurā viens otram narkomāni var dalīties ar atveseļošanās pieredzi un cerībām. Tikai saglabājot principus, vadoties pēc 12 NA tradīcijām un paliekot brīviem no pretrunām, NA var koncentrēt visu savu enerģiju uz tās galveno mērķi — vēsts nešana par atveseļošanos tam atkarīgajam, kurš joprojām cieš.

Sadarbība ar Narcotics Anonymous[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Kaut arī dažas tradīcijas regulē NA sabiedrisko attiecības ar citām organizācijām, Anonīmie Narkomāni atzinīgi vērtē sadarbību arī ārpus NA (piem. dažām garīdzniecību, ārstniecības un veselības aprūpes institūcijām, valdību, tiesu varas un brīvprātīgām organizācijām un personām).

Cilvēki, kuriem nav atkarības problēmu, ir palīdzējuši uzsākties NA darbībai daudzās valstīs un palīdz augt NA visā pasaulē.

NA cenšas sadarboties ar citiem, kuriem ir interese par Narcotics Anonymous. Biežākie sadarbības virzieni ir: kontaktinformācijas sniegšana, literatūras par pieredzi un atveseļošanos nodrošināšana. Bez tam, NA locekļi bieži vien vada prezentācijas ārstniecības un labošanas iestādēs, piedāvājot informāciju par NA programmu profesionāliem iestāžu darbiniekiem un daloties ar atkarīgajiem tur, no kurienes bieži vien atkarīgais fiziski nevar apmeklēt grupu sapulces apkaimē.

Biedrības statistika[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Sociālekonomisko slāņu pārstāvji, kuri ir NA biedrībā, dažādās valstīs ir atšķirīgi, taču parasti tā ir viena sociālekonomiskā klase katrā konkrētā valstī, kura sāk un aktīvi uztur NA grupas visā pasaulē Līdzko biedrības aktivitātes kļūst ar vien efektīvākas, biedrībā jau konkrētā reģionā var būt pārstāvētas jau visas sociālās grupas ar visdažādāko pieredzi un lietošanas vēsturi. Starp NA biedriem ir lielākā daļa no visām etniskajām un reliģiskajām kopienām, minoritātēm un kultūras slāņiem.

NA ir pilnībā uz brīvprātību orientēta biedrība; speciāli apmeklējumu žurnāli netiek uzturēti, kā vienīgi tie, kuri ir svarīgi NA (vai, piem., telpu iznomātājam). Šī iemesla dēļ dažreiz ir grūti apkopot visaptverošu informāciju par visām aktivitātēm. Bet, lai vai kā, ir objektīvi veidi, kā izvērtēt devumu no grupām, pateicoties datiem, kurus apkopo Pasaules Kalpošanas Konvencijās, kurās dažādie biedri īpaši reprezentē savu etnisko piederību kādām konkrētām ģeogrāfiskām vietām.

Sekojošie dati ir apkopoti no aptuveni 16'750 NA biedru sniegtās informācijas.

Apkopojums ir par 2013 gadu, kad Pasaules NA konvencijā Pensilvānijas štatā Filadelfijā tas tika savākts un ir pieejams starptautiskajā NA žurnālā "The NA Way Magazine" un NA oficiālajā mājas lapā[1]

NA Biedru vecums

Dzimums: 57% vīriešu, 43% sievietes

Vidējais NA biedra vecums:

 • 1% 20 gadi un jaunāki,
 • 12% 21-30 gadus veci,
 • 18% 31 — 40 gadus veci,
 • 28% 41 — 50 gadus veci,
 • 31% 51 — 60 gadus veci
 • 10% 60 gadi un vecāki.

Vidēji NA biedrs tīrību saglabā ~11,07 gadus.

Etniskā piederība vai rase

 • 76% Indoeiropieši
 • 13% Afroamerikāņi
 • 5% Spāņi
 • 6% pārējie

Nodarbinātība:

 • 59% pilna laika darbā;
 • 12% pusslodzes darbā
 • 11% bezdarbnieki
 • 9% pensijā
 • 6% studenti
 • 4% mājsaimnieki(-es)

Jomas, kurās ir uzlabojums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

(Pieļaujamas vairākas atbildes)

Dzīves kvalitātes uzlabojumi pateicoties NA.png

2013. gadā tieši vislabākie uzlabojumi bija biedriem divās sfērās:

92% ievērojami uzlabojušās attiecības ģimenē;

88% respondentu bija panākumi sociālajās vidēs.

Kā jau NA literatūrā teikts, aktīva lietošana iet kopā ar izolēšanos un pat veselīgu attiecību kropļošanos. Ar NA atveseļošanās programmu daudziem ir izdevies sakārtot savas grautās attiecības; biedri, saglabājot tīrību un veseļojoties, bieži saskaras ar sava rakstura sliktajām vai degradētajām pusēm un tas, ka tādas patiešām ir, daudziem NA biedriem ir liels pārsteigums, bet šis pārsteigums gluži vai ir kā atklāsme vai tā sauktā abstinences stāvokļa apzināšanās. No grupu pieredzes skatoties, regulāri apmeklējot NA sapulces, subjektam ir lielākas iespējas ilgāk saglabāt tīrību, var rasties cerība un sava stāvokļa apzināšanās sabiedrībā.

Daudzi ir meklējuši palīdzību psihiatrijā, medicīnā vai reliģijā, bet tas nav palīdzējis; daudzi ir nonākuši cietumos vai slimnīcās — NA nedod nekādas garantijas, bet statistiski NA biedri daudz retāk nonāk tur.

Tieši otrādi — cilvēki, atturoties no narkotikām, sāk apzināties sevi kā pilnvērtīgus un ražīgus sabiedrības locekļus un sabiedrībā var pat nenojaust viņa pagātnes kļūdas.

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Narcotics Anonymous organizācijas principi parādījās pagājušā gadsimta 40'tajos gados Amerikā, Kalifornijas štata pilsētā Los Angeles. Kā aizsācējs tiek minēts James Patrick Kinnon[2] (Jimmy Kinnon) (un viņš ir arī NA logo autors). Daži teorētiskie principi tika aizgūti no Anonīmo Alkoholiķu programmas.

Kad NA principi tika aizgūti no Anonīmo Alkoholiķu programmas, pirmajā solī vārds "alkohols" tika aizstāts ar vārdu "atkarība" tādā veidā noņemot akcentu no specifiskas vielas un akcentējot atkarības slimību ka tādu. Oficiāli programma sākās 1953. g.[3]

NA sākās kā maza domubiedru sanākšanas vieta, kas nu ir izaugusi par vienu no lielākajām sava veida organizācijām pasaulē. Jau ap 1970. gadu formējās sapulces Brazīlijā, Jaunzēlandē, Indijā, Īrijā, Lielbritānijā, Kolumbijā, un Vācijā.

1983. gadā tika nopublicēta pirmā NA Pamatteksta grāmata, kas veicināja grupu veidošanos visā pasaulē un līdz gada beigām NA ideja jau bija izplatījusies vairāk nekā ducis valstu un notika 2966 sapulces. NA literatūra un bukleti ir 45 valodās un pie citām valodām tiek strādāts.

Šodien NA ir stabili nostiprinājusies visos kontinentos un ik nedēļu pasaulē notiek ap 63'000 sapulču 132 valstīs ik nedēļu. Attīstoties un izplatoties NA idejām, ir apkopota statistika, ka nu jau sapulces notiek vismaz 2/3 no Zemes valstīm.

 • 1978. g. nebija vēl ne 200 reģistrētu sapulču pa trijām valstīm.
 • 1983. g. jau notika 2966 sapulces vismaz 12 valstīs
 • 1993. g. bija izveidojušās jau vairāk kā 13'000 grupas, noturētas vairāk kā 19'000 sapulces 60 valstīs.
 • 2003. g. 20'000 grupas kopā noturēja vairāk kā 30'000 sapulču 108 valstīs.
 • 2007. g. 25'065 grupas ik nedēļu notur 43'900 sapulces 127 valstīs.
 • 2010. g. ik nedēļu bija vairāk kā 58'600 sapulču 130 valstīs[4]
 • 2012. g. vairāk kā 142 Zemes valstīs bija vairāk kā 62'700 sapulces nedēļā[5]
 • 2015. g. 137 valstīs notiek jau tikai vairāk kā 63'000 sapulču ik nedēļu[4]
 • 2016. g. 139 valstīs notika vairāk kā 67'000 sapulču nedēļā[6]

Šobrīd informācijai par NA programmu var sekot Internetā organizācijas uzturētajā vietnē na.org

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. [1] na.org
 2. Kļūda atsaucē: tika izmantota :02 nosauktā atsauce, taču tā netika definēta
 3. «narcotics anonymous». 2008-01-20. Skatīts: 2017-06-08.
 4. 4,0 4,1 "Анонимные Наркоманы" (ru). Википедия. 2017-04-02.
 5. [2] pdf dokuments
 6. "Narcotics Anonymous" (en). Wikipedia. 2017-05-30.