Cikls (programmēšana)

Vikipēdijas lapa

Cikls programmēšanā ir jēdziens, ar ko apzīmē vairākkārtīgu kādas instrukciju kopas izpildīšanu.

Do-While cikla diagramma

Jēdziens cikls sastopams arī grafu teorijā.