Diskusija:Fizika

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Fizika ir dabas zinātne, kas pētī dabas parādību vispārīgās likumsakarības, matērijas īpašības, kustības un mijiedarbības likumus. Atbilstoši pētījamo objektu un kustības formu daudzveidībai fiziku iedala nozarēs. Vielas struktūrelementus un to makroagregātus pētī elementārdaļiņu fizika, kodolfizika, atomfizika, molekulārā, cietvielu, plazmas fizika. Atbilstoši matērijas kustības formām, kā arī mijiedarbības veidiem fizikā nodala mehāniku, akustiku, kvantu mehāniku, relativitātes teriju, termodinamiku un statistisko fiziku, elektrodinamiku (arī optiku), kvantu lauka teoriju, svārstību un viļņu teoriju. Fizikas iedalījums nozarēs nav viennozīmīgi noteikts, un nozares nav stingri norobežotas. Pēc pētījumu rakstura un mērķiem izšķir eksperimentālo, teorētisko un lietišķo fiziku. Uz robežas ar citām dabaszinātnēm iezveidojušās biofizika, fizikālā ķīmija, ģeofizika, astrofizika. Fizika vienmēr ir bijusi saistīta ar filozofiju, kā arī ietekmējusi tās attīstību.. Fizika ir tehnikas teorētiskā iebāze.