Eiropas sabiedriskās veselības apvienība

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Eiropas sabiedriskās veselības apvienība ir starptaustiska nevalstiska veselības organizācija, kuras mērķis ir veicināt un aizsargāt Eiropas iedzīvotaju veselību.

Apvienība ir vairak kā 90 dalībnieki, tās ir bezpeļņas organizācijas, kas darbojas sabiedrības veselības jomā un atrodas 21 Eiropas valstī.