Pāriet uz saturu

Gustavs Kļava

Vikipēdijas lapa
Gustavs Kļava
Gustavs Kļava
Personīgā informācija
Dzimis 1906. gada 12. decembrī
Valsts karogs: Krievijas Impērija Ufa, Ufas guberņa, Krievijas Impērija (tagad Karogs: Krievija Krievija)
Miris 1996. gada 9. jūlijā (89 gadu vecumā)
Valsts karogs: Latvija Rīga, Latvija
Zinātniskā darbība
Zinātne konstitucionālās tiesības
tiesību teorija
Zinātniskais grāds tiesībzinātņu doktors
Darba vietas Maskavas Valsts universitāte
Saratovas Juridiskais institūts
Latvijas Valsts universitāte
Kazaņas Valsts universitāte
Akadēmiskais amats profesors
Alma mater Maskavas Valsts universitāte

Gustavs Kļava (1906—1996) bija latviešu padomju tiesībzinātnieks.

Piedzimis 1906. gadā Ufā. Dzīvoja Brazīlijā (1908—1913) un Kanādā (1913—1918). Strādāja par burtlici Bostonā, ASV.

No 1922. līdz 1925. gadam studēja Strādnieku fakultātē Maskavā, no 1925. līdz 1929. — Maskavas Valsts universitātes Juridiskajā fakultātē, turpat strādāja par asistentu 1930.—1931. gadā.

No 1931. līdz 1941. gadam strādāja augstākās izglītības iestādēs Kazaņā, Sverdlovskā un Saratovā, bija katedras vadītājs, direktora vietnieks. 1932. gadā kļuvis par docentu.[1] No 1937. gada strādāja Saratovas Juridiskajā institūtā, 1938. gadā no janvāra līdz oktobrim bija šī institūta direktors.[2] 1939. gadā aizstāvējis juridisko zinātņu kandidāta disertāciju "Anglijas parlamenta vēlēšanu sistēma" («Парламентская избирательная система Англии»).

1941. gadā sāka strādāt Latvijas Valsts universitātē kā docents un Tiesību teorijas un tiesību vēstures katedras vadītājs. No 1941. līdz 1944. gadam kā docents strādāja Kazaņas Valsts universitātē par katedras vadītāju un direktora vietnieku. Kazaņā 1944. gadā piedzimis dēls Jānis, vēlākais fizikāli matemātisko zinātņu doktors.

1944. gadā sāka strādāt LPSR Ārlietu Tautas komisariātā, vadīja Protokola un konsulāro daļu. No 1946. līdz 1948. gadam — ANO Tiesību departamenta padomnieks no PSRS (Ņujorka, ASV).

Pēc atgriešanās Latvijas PSR turpināja darbu LVU, līdz 1958. gadam vadīja Valsts un tiesību teorijas un vēstures katedru. Bija LVU Juridiskās fakultātes dekāns 1949.—1950. un 1951.—1954. gadā. 1958. gadā ievēlēts par LPSR ZA Valsts un tiesību zinātņu sektora vadītāju.[1]

1973. gadā aizstāvējis tiesībzinātņu doktora disertāciju "Latvijas PSR valstiski tiesiskās celtniecības problēmas" («Проблемы государственно-правового строительства Латвийской ССР»).[1][2] Kopš 1974. gada — profesors.[1]

Nomiris 1996. gadā Rīgā. Apglabāts Rīgas Meža kapos.[2]

Grāmatas, monogrāfijas, mācību līdzekļi

 • G. Kļava. "PSRS un KSFPR valsts celtniecība" («Государственное строительство СССР и РСФСР»), 1930
 • G. Kļava. "Kas bija tā saucamā "demokrātija" buržuāziskajā Latvijā" («Что собой представляла так называемая «демократия» в буржуазной Латвии»), Latvijas Valsts izdevniecība, 1946
 • G. Kļava. "Padomju Baltijas republiku valstiskuma attīstības apraksts (1940—1965. gg.)" («Очерки развития государственности советских прибалтийских республик (1940—1965 гг.)»), 1965
 • G. Kļava. "Padomju Latvijas valdības vara" («Правительственная власть Советской Латвии»), 1974
 • G. Kļava, L. Balode. "Komentārs Latvijas PSR biedru tiesu nolikumam" («Комментарий к Положению о товарищеских судах Латвийской ССР»), Avots, 1981

Raksti

 • G. Kļava, A. Osmolovska, E. Pašukanis. "Stārastāti". Zinātniskais žurnāls "Padomju Valsts un Tiesību Revolūcija" («Старостаты» // «Советское государство и революция права» : научный журнал), 1931
 • G. Kļava. "Uzstāšanās juridisko institūtu direktoru apspriedē". Zinātniskais žurnāls "Padomju Justīcija" («Выступление на совещании директоров юридических институтов» // «Советская юстиция : научный журнал»), 1938
 • G. Kļava. "Partijas parlamenta vēlēšanās Anglijā pirms iesaistīšanās otrajā imperiālistiskajā karā". Krājums "Saratovas Juridiskā institūta zinātniskie raksti" («Партии на парламентских выборах в Англии до вступления во вторую империалистическую войну» // «Учёные записки СЮИ им. Д. И. Курского». Вып. 1 : сборник), 1940
 • G. Kļava. "P. Stučka par revolucionāro likumību". Zinātniskais žurnāls "Sociālistiskā Likumība". («П. И. Стучка о революционной законности» // «Социалистическая законность» : научный журнал), 1962
 • O. Grinbergs, G. Kļava. "Par P. Stučkas teorētisko mantojumu (Zinātniskās konferences materiāli)". Zinātniskais žurnāls "Tiesībzinātne". («О теоретическом наследии П. И. Стучки. (Материалы научной конференции)» // «Правоведение» : научный журнал), 1964
 • G. Kļava. "P. Stučka un viņa teorētiskais mantojums tiesību zinātnē". Zinātniskais žurnāls "Padomju Valsts un Tiesības". («П. И. Стучка и его теоретическое наследие в правовой науке» // «Советское государство и право» : научный журнал), 1965
 • G. Kļava. "Buržuāziskās latviešu emigrācijas veiktā padomju valstiskuma rašanās un attīstības Latvijā vēstures faktu falsifikācija". Zinātniskais žurnāls "Tiesībzinātne". («Фальсификация буржуазной латышской эмиграцией исторических фактов возникновения и развития советской государственности в Латвии» // «Правоведение : научный журнал»), 1966
 • G. Kļava, J. Jakovļevs, V. Šatrovs. "Starptautiskā sadarbība izgudrošanas un autortiesību jomā". Zinātniskais žurnāls "Tiesībzinātne". («Международное сотрудничество в области изобретательского и авторского права» // «Правоведение» : научный журнал), 1984[2]
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 «Gustavs Kļava». timenote.info.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 «Клява, Густав Янович». ru.wikipedia.