IPA Ķīles konvencija

From Vikipēdija
Jump to navigation Jump to search

IPA Ķīles konvencija bija Starptautiskās fonētiskās asociācijas 1989. gadā Ķīlē, Vācijā rīkots pasākums. Tā bija pirmā būtiskā Starptautiskā fonētiskā alfabēta reorganizācija pēdējo 50 gadu laikā.

Uzlabojumi[edit | edit source]

Šobrīd par pamatnostādnēm jau uzskatītie IPA uzlabojumi pirmoreiz tika ieviesti 1993.gadā un mazliet pielaboti 1996.gada revīzijā..

Suprasegmentāļu iztirzāšana[edit | edit source]

"Suprasegmentāļi" ir termins, kas attiecināms uz citādā veidā grūti dokumentējamām dabiskām runas intonācijām, pauzēm un izmaiņām. Asociācija mēģināja atrast šīs problēmas labāku risinājumu, bet šis jautājums nav joprojām īsti atrisināts. IPA 1993.gada versija tomēr ieguva stipri paplašinātu suprasegmentāļu sadaļu.

CRIL[edit | edit source]

CRIL nozīmē Individuālo valodu datorattēlošana (Computer Representation of Individual Languages). Sekojot šajā konvencijā pieņemtajām vadlīnijām, CRIL ir jānodrošina: digitāls runas signāls, smalkā un rupjā fonētiskā transkripcija, kā arī fonēmiskā citēšana. Šīs vadlīnijas nekavējoties tika ieviestas valodu programmproduktos.