Izpirkumnoma

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Izpirkumnoma jeb līzings (angļu: leasing, no lease — 'noma') ir nomas veids, kurā ņēmējs par kādas preces (piemēram, iekārtas vai transportlīdzekļa) lietošanu maksā noteiktus procentus izpirkumnomas devējam, taču tiklīdz preces cena un procenti ir nomaksāti, tā īpašumtiesības pāriet izpirkumnomas ņēmējam.

kreditēšanas veidu izpirkumnomu plašāk sāka lietot sešdesmitajos gados ASV. Izpirkumnomas darījuma objekti praktiski ir jebkuri ražojumi, kuri izmantojami tālāk ražošanas nodrošināšanai un attīstīšanai.

Ražotājiem izpirkumnoma noder kā viens no produkcijas realizēšanas veidiem. Noslēdzot izpirkumnomas līgumu, ir iespējas palielināt preču realizēšanas apjomu. Patērētājam tiek dotas iespējas preci iegādāties lietošanā, bet samaksāt pakāpeniski.[1]

Izpirkumnomas darījums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Izpirkumnomas darījumos parasti ir iesaistīti trīs dalībnieki:

 • ražotājs-realizētājs;
 • izpirkumnomas devējs;
 • izpirkumnomas ņēmējs.

Pēc vienošanās līguma izpirkumnomas devējs par noteiktu maksu nodod savu īpašumu izpirkšanai izpirkumnomas ņēmējam. Izpirkumnomas devējs var būt vai nu pats preces ražotājs, vai arī finanšu darījumu uzņēmums. Izpirkumnomas ņēmējs var būt fiziska vai juridiska persona.

Izpirkumnomas darījumam ir kreditēšanas raksturs. Izpirkumnomas darījuma attiecības no aizdevuma atšķiras ar to, ka, iegādājoties mantu par aizdevumā iegūtiem līdzekļiem, tā uzreiz pāriet pircēja īpašumā, turpretī stājoties izpirkumnomas attiecībās, objekta īpašnieks visu tā darbības laiku ir izpirkumnomas devējs.[1]

Tiešā finanšu izpirkumnoma[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Tas paredz nomniekam izmaksāt visas nomas darbības laikā maksu, kas sedz visu objekta amortizāciju un arī attiecīgo peļņas daļu. Tas ir ilgtermiņa neatsaucams darījums, un izpirkumnomas objekts ir nodots lietošanā uz noteiktu laiku. Šim izpirkumnomas veidam ir vairākas īpatnības:

 • to nevar pārtraukt pirms noteikta laika;
 • izpirkumnomas ņēmējs atbild par izpirkumnomas objekta apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā un apdrošināšanu;
 • izpirkumnomas objekts līguma darbības laikā tiek pilnīgi amortizēts;
 • izbeidzoties līgumattiecībām, var:
  • izpirkumnomas objektu atdot iznomātājam;
  • noslēgt jaunu nomas līgumu;
  • izpirkt izpirkumnomas objektu pēc atlikušās vērtības.[1]

Operatīvo finanšu izpirkumnoma[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

To slēdz uz laiku, kas mazāks par iznomātā objekta amortizācijas periodu. Tas ir īstermiņa atsaucams darījums. Izpirkumnomas ņēmējs izmanto attiecīgo aktīvu noteiktu laika periodu, piemēram, nomā to vienu gadu. Pēc gada izpirkumnomas ņēmējs šo aktīvu atdod atpakaļ izpirkumnomas devējam, kas savukārt to var nodot lietošanai nākamajam klientam. Šī izpirkumnomas veida īpatnības ir šādas:

 • izpirkumnomas ņēmējs var pārtraukt izpirkumnomas darījuma saistības pirms termiņa;
 • apdrošināšanu par izpirkumnomas objektu kārto izpirkumnomas devējs, tā ziņā ir arī objekta tehniskā apkalpošana un uzturēšana;
 • izpirkumnomas devējam visas ar objektu saistītās izmaksas netiek kompensētas no izpirkumnomas ņēmēja;
 • izpirkumnomas devējs, iegādājoties izpirkumnomas objektus, var arī nezināt izpirkumnomas ņēmēju;
 • iznomātā objekta līguma periods ir mazāks par tā pilnas amortizācijas periodu.[1]

Atmaksājamā aizdevuma izpikrumnoma[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Tas īstenojas tādējādi, ka izmantotā objekta restaurēšanai papildus tiek ieguldīti finanšu resursi, kuriem par ķīlu noder paša pasūtītāja pamatlīdzekļi. šāda veida izpirkumnomu var uzskatīt par alternatīvu kredīta operācijām. Atmaksājamā aizdevuma izpirkumnomas būtība ir tā, ka izpirkumnomas ņēmējs iegādājas objektu un tūlīt ņem to nomā. Šāda darījuma izpirkumnomas līgumu slēdz uz visu iekārtas darbošanās laiku, vienlaikus paredzot, ka tiesības uz mantu no jauna atgriežas pie izpirkumnomas ņēmēja.[1]

Sēlengs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Tā ir viena no izpirkumnomas formām, kuras darbošanās funkcijas reglamentē Eiropas Izpirkumnomas sabiedrību apvienība ar centru Briselē. Sēlengs ir divpusējs process, kas pārstāv specifisku finanšu operāciju formu, kuras darbošanos nostiprina ar mantisku līgumu. Ar šo līgumu sēlenga partnerim tiek nodotas tiesības sadalīt un lietot cita īpašumu par noteiktu samaksu. Vienlaikus lietošanā nodotā manta pieder tās īpašniekam, un pēc pirmā pieprasījuma tā jāatdod atpakaļ.

Sēlenga īpašums var būt:

Terminu skaidrojums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Inženierija — inženierkonsultatīvie pakalpojumi par uzņēmumu un objektu veidošanu. Transtings — viena no efektīvām kapitāla uzkrāšanas formām. Transtings balstās uz finansiālas darbības operācijām. Darbošanās procesā ietilpst:

 • pilsoņu naudas savākšana;
 • ražošanas vai tirdzniecības uzņēmuma izveidošana par savākto naudu;
 • vērtspapīru, akciju u.tml. pirkšana par naudu, kas saņemta no uzņēmējdarbības.

Frengaizings — licenču pārdošana vai nodošana lietošana uz tehnoloģiju vai tirdzniecības zīmēm. Enkautings — uzņēmējdarbības joma, kas nodarbojas ar dažāda veida finanšu informāciju. Darbošanās procesā dažāda veida finanšu informāciju:

 • savāc;
 • apstrādā;
 • klasificē;
 • analizē;
 • noformē.[1]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Ilmārs Kālis. Finanšu vadība. Rīga : SIA "Tipogrāfija Ogrē", 2002. 153 – 157. lpp.