Konteksts

Vikipēdijas lapa
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Konteksts (no latīņu: contextus — "savijums", "sasaiste") ir teksta (rakstīta vai runāta) daļa, kuras kopējā jēga palīdz pareizi saprast tajā ietilpstošu atsevišķu teksta elementu nozīmi. Tā kā daudziem vārdiem, rakstu zīmēm, simboliem var būt vairākas nozīmes, tad, skatot atsevišķi no konteksta, nevar viennozīmīgi noteikt to autora paredzēto nozīmi.

Kontekstu izmanto, lai savā runā neatkārtotu to, kas jau ir bijis pateikts. Ja dialoga veicējiem nav pilnībā zināms otra runātāja konteksts vai tas tiek zaudēts, tad sarunas dalībnieks sāk kontekstu interpretēt pēc savām zināšanām un var rasties nesaprašana vai pārpratumi.

Plašākā nozīmē konteksts ir vide (apstākļu, objektu, notikumu u.c. kopums), kurā esistē un palīdz izprast kādu konkrētu objektu (notikumu, faktu utt.).