Pāriet uz saturu

Kubiskā singonija

Vikipēdijas lapa
vienkāršs centrēts centrēts malās
vienkāršs centrēts malās centrēts

Kristalogrāfijā kubiskā singonija (izometriskā singonija) ir viena no 7 singonijām. Kristālisko struktūru apraksta, balstoties uz trīs bāzes vektoriem. Kubiskajā singonijā visi trīs bāzes vektori ir vienāda garuma un perpendikulāri attiecībā viens pret otru. Šī ir pati vienkāršākā singonija un ar to parasti sāk skaidrojumu par singonijām.

Kubiskajā singonijā ir trīs veidu Brevē režģi: vienkāršs, centrēts un malās centrēts.

Šī ir vienkāršākā kristāliskā sistēma, kas piemīt daudzu metālu tīrradņiem. Kubiskā singonija piemīt arī fluorītam, halītam, galenītam, sfalerītam un daudzu citu minerālu kristāliem.

Zemāk esošajā tabulā dots visu trīs šīs singonijas simetriju starptautiskie apzīmējumi un apzīmējumi pēc Šēnflisa.

Nosaukums Starptautiskais apzīmējums Šēnflisa apzīmējums
Planaksiālais (heksoktaedriskais) vai Oh
Aksiālais (trioktaedriskais) 432 O
centrālais (didodekaedriskais) vai Th
Planālais (heksatetraedriskais) Td
Primitīvais (tritetraedriskais) 23 T