Latvijas zivju sugu uzskaitījums

Vikipēdijas lapa

Šajā uzskaitījumā ir apkopotas visas Latvijā savvaļā sastopamās zivju sugas[1].

Nēģu klase (Cephalaspidomorphi)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Nēģveidīgo kārta (Petromyzontiformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Nēģu dzimta (Petromyzontidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Jūras nēģis Petromyzon marinus
Strauta nēģis Lampetra planeri
Upes nēģis Lampetra fluviatilis

Kaulzivju klase (Osteichthyes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Adatzivjveidīgo kārta (Syngnathiformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Adatzivju dzimta (Syngnathidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Čūskzivs Nerophis ophidion
Gardeguna adatzivs Syngnathus typhle

Asarveidīgo kārta (Perciformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Asaru dzimta (Percidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Asaris Perca fluviatilis
Ķīsis Gymnocephalus cernua
Zandarts Sander lucioperca

Jūraslapsiņu dzimta (Agonidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Āķdegunis Agonus cataphractus

Jūrasplūkšņu dzimta (Liparidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Plūkšņzivs Liparis liparis

Lentzivju dzimta (Stichaeidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Lentzivs Lumpenus lampretaeformis
Lucītis Zoarces viviparus

Platgalvju dzimta (Cottidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Četrragu buļļzivs Triglopsis quadricornis
Jūras dzeloņgalve Taurulus bubalis
Platgalve Cottus gobio
Raibā platgalve Cottus poecilopus
Ziemeļu buļļzivs Myoxocephalus scorpius

Stagaru dzimta (Gasterosteidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Deviņadatu stagars Pungitius pungitius
Jūrasstagars Spinachia spinachia
Trīsadatu stagars Gasterosteus aculeatus

Taukzivju dzimta (Pholidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Taukzivs Pholis gunnellus

Vilkzivju dzimta (Anarhichadidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Vilkzivs Anarhichas lupus

Zaķzivju dzimta (Cyclopteridae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Jūras zaķzivs Cyclopterus lumpus

Jūrasgrunduļveidīgo kārta (Gobiiformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Jūrasgrunduļu dzimta (Gobiidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Apaļais jūrasgrundulis Neogobius melanostomus
Divplankumu jūrasgrundulis Gobiusculus flavescens
Jūrasgrundulis Pomatoschistus microps
Mazais jūrasgrundulis Pomatoschistus minutus
Melnais jūrasgrundulis Gobius niger

Saldūdens eleotrisu dzimta (Odontobutidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Eleotriss Micropercops swinhonis
Rotans Percottus glehni

Karpveidīgo kārta (Cypriniformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Akmeņgraužu dzimta (Cobitidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Akmeņgrauzis Cobitis taenia
Bārdainais akmeņgrauzis Nemacheilus barbatulus
Pīkste Misgurnus fossilis
Ziemeļu zeltainais akmeņgrauzis Sabanejewia baltica

Grunduļu dzimta (Gobionidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Amūras čebačeks Pseudorasbora parva
Grundulis Gobio gobio

Karpu dzimta (Cyprinidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Baltais amūrs Ctenopharyngodon idella
Barbe Barbus barbus
Karpa Cyprinus carpio
Karūsa Carassius carassius
Melnais amūrs Mylopharyngodon piceus
Pavīķe Alburnoides bipunctatus
Sudrabkarūsa Carassius gibelio
Vīķe Alburnus alburnus

Līņu dzimta (Tincidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Līnis Tinca tinca

Melnvēderu dzimta (Xenocyprididae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Baltais platpieris Hypophthalmichthys molitrix
Raibais platpieris Hypophthalmichthys nobilis

Sapalu dzimta (Leuciscidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Apakšmute Chondrostoma nasus
Ausleja Leucaspius delineatus
Ālants Leuciscus idus
Baltais sapals Leuciscus leuciscus
Kaze Pelecus cultratus
Mailīte Phoxinus phoxinus
Plaudis Abramis brama
Plicis Blicca bjoerkna
Rauda Rutilus rutilus
Rudulis Scardinius erythropthalmus
Salate Leuciscus aspius
Sapals Squalius cephalus
Spāre Ballerus ballerus
Vimba Vimba vimba

Spidiļķu dzimta (Acheilognathidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Spidiļķis Rhodeus amarus

Kefaļveidīgo kārta (Mugiliformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Kefaļu dzimta (Mugilidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Biezlūpu kefale Chelon labrosus
Plānlūpu kefale Liza ramada

Lašveidīgo kārta (Salmoniformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Lašu dzimta (Salmonidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Alata Thymallus thymallus
Arktikas palija Salvelinus alpinus
Avota palija Salvelinus fontinalis
Baikāla omulis Coregonus autumnalis migratorius
Čirs Coregonus nasus
Ketlasis Oncorhynchus keta
Kižučs Oncorhynchus kisutch
Kuprlasis Oncorhynchus gorbuscha
Lasis Salmo salar
Muksuns Coregonus muksun
Nelma Stenodus leucichthys nelma
Pelede Coregonus peled
Repsis Coregonus albula
Sīga Coregonus lavaretus
Strauta forele Salmo trutta fario
Taimiņš Salmo trutta
Varavīksnes forele Oncorhynchus mykiss

Līdakveidīgo kārta (Esociformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Līdaku dzimta (Esocidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Līdaka Esox lucius

Makreļveidīgo kārta (Scombriformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Makreļu dzimta (Scombridae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Atlantijas makrele Scomber scomber
Atlantijas pelamīda Sarda sarda

Marlīnveidīgo kārta (Istiophoriformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Zobenzivju dzimta (Xiphiidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Zobenzivs Xiphias gladius

Mencveidīgo kārta (Gadiformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Mencu dzimta (Gadidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Baltijas menca Gadus morhua callarias
Merlangs Merlangius merlangus
Pikša Melanogrammus aeglefinus
Pollaks Pollachius pollachius
Saida Pollachius virens

Vēdzeļu dzimta (Lotidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Jūrasvēdzele Enchelyopus cimbrius
Vēdzele Lota lota

Plekstveidīgo kārta (Pleuronectiformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Akmeņplekšu dzimta (Scophthalmidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Akmeņplekste Psetta maxima
Gludais rombs Scophthalmus rhombus

Plekšu dzimta (Pleuronectidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Gludā plekste Limanda limanda
Jūras zeltplekste Pleuronectes platessa
Plekste Platichthys flesus

Salakveidīgo kārta (Osmeriformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Salaku dzimta (Osmeridae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Salaka Osmerus eperlanus

Samveidīgo kārta (Siluriformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Samu dzimta (Siluridae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Sams Silurus glanis

Sauleszivjveidīgo kārta (Centrarchiformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Jūrasasaru dzimta (Percichthyidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Jūrasasaris Dicentrarchus labrax
Svītrainais asaris Morone saxatilis

Siļķveidīgo kārta (Clupeiformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Anšovu dzimta (Engraulidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Anšovs Engraulis encrasicolus

Siļķu dzimta (Clupeidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Aloza Alosa alosa
Brētliņa Sprattus sprattus balticus
Palede Alosa fallax
Reņģe Clupea harengus membras

Stavridveidīgo kārta (Carangiformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Stavridu dzimta (Carangidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Stavrida Trachurus trachurus

Storveidīgo kārta (Acipenseriformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Storu dzimta (Acipenseridae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Beluga Huso huso
Krievu store Acipenser gueldenstaedtii
Sibīrijas store Acipenser baeri
Sterlete Acipenser ruthenus
Store Acipenser sturio

Vējzivjveidīgo kārta (Beloniformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Vējzivju dzimta (Belonidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Vējzivs Belone belone

Zušveidīgo kārta (Anguilliformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Jūraszušu dzimta (Congridae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Jūraszutis Conger conger

Zušu dzimta (Anguillidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Zutis Anguilla anguilla

Zvaigžņuvērotājveidīgo kārta (Uranoscopiformes)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Tūbīšu dzimta (Ammodytidae)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Attēls Dzīvnieks Zinātniskais nosaukums
Nigliņš Hyperoplus lanceolatus
Tubīte Ammodytes tobianus

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]