Mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis

Vikipēdijas lapa
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis — līdzeklis, ar kuru kāda literāra darba autors bagātina tekstā atveidoto notikumu tēlojumu un piešķir tam poētismu.

Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu veidi un raksturojums

Metafora

Metafora - pārnesums uz līdzības pamata. (Piemērs. Zilo debesu kalns.)

Epitets

Epitets - apzīmētājs, kas tēlaini raksturo kādu priekšmetu vai parādību. (Piemērs. Bāliņam zelta zirgi, dimantiņa pakaviņi.)

Oksimorons

Oksimorons - epitets, kas ir pretstatīts apzīmējamam vārdam. (Piemērs. Vissaldākās mokas.)

Personifikācija

Personifikācija - cilvēkam piemītošas īpašības pārnesums uz priekšmetu, dabas parādību vai dzīvnieku. (Piemērs. ...un tad iznāca no birzes vējš ar garu, sirmu bārdu.)

Salīdzinājums

Salīdzinājums - divu parādību saistījums, satuvinājums, kas balstīts uz to līdzību. (Piemērs. Kā zvaigznes zilā naktī krīt, tā manas dienas krīt.)

Paralēlisms

Paralēlisms - blakus tēlotas divas ainas (dabas un cilvēka dzīves tēlojums), kurās uzsvērta abu līdzība vai atšķirība. (Piemērs. Tek upīte riņķodama, iet meitiņa dziedādama.)

Alegorija

Alegorija - pārnestas nozīmes lietošana cita tēla vietā. (Piemērs. Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā.)

Metonīmija

Metonīmija - tēlains atgādinājums, kurā uz abpusējas līdzības pamata kāds jēdziens aizstāj citu. (Piemērs. Abra mani pabaroja.)

Sinekdoha

Sinekdoha - metonīmijas paveids, veselā vietā nosaukta daļa, daudzskaitļa vietā - vienskaitlis un otrādi. (Piemērs. Vasaras vidiņā, ēdu saldu zemenīti.)

Simbols

Simbols - tēls, kas nosacīti pārstāv kādu ideju. (Piemērs. Antiņš, Lāčplēsis, zilā ilgu puķe)

Ironija

Ironija - pozitīvas nozīmes vārda lietojums pretējā - negatīvā nozīmē. (Piemērs. Tikusi māte, tikusi meita, pele lēca pūrā, nolauza kaklu.)

Hiperbola

Hiperbola - kādas parādības pārspīlēts tēlojums. (Piemērs. Man bij viena sila bite, kā pelīte pirmu pienu.)

Perifrāze

Perifrāze - priekšmeta vai parādības nosaukuma aizstāšana ar aprakstošu tēlu. (Piemērs. Laiks bij man gulēt iet, baltu smilšu kalniņā.)

Paradokss

Paradokss - izteikums, kas krasi atšķiras no vispārpieņemtā uzskata un kas ir pretrunā ar veselo saprātu. (Piemērs. Apiet apkārt jūrai.)