Mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis

Vikipēdijas lapa
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis — līdzeklis, ar kuru kāda literāra darba autors bagātina tekstā atveidoto notikumu tēlojumu un piešķir tam poētismu.

Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu veidi un raksturojums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Metafora[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Metafora - pārnesums uz līdzības pamata. (Piemērs. Zilo debesu kalns.)

Epitets[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Epitets - apzīmētājs, kas tēlaini raksturo kādu priekšmetu vai parādību. (Piemērs. Bāliņam zelta zirgi, dimantiņa pakaviņi.)

Oksimorons[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Oksimorons - epitets, kas ir pretstatīts apzīmējamam vārdam. (Piemērs. Vissaldākās mokas.)

Personifikācija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Personifikācija - cilvēkam piemītošas īpašības pārnesums uz priekšmetu, dabas parādību vai dzīvnieku. (Piemērs. ...un tad iznāca no birzes vējš ar garu, sirmu bārdu.)

Salīdzinājums[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Salīdzinājums - divu parādību saistījums, satuvinājums, kas balstīts uz to līdzību. (Piemērs. Kā zvaigznes zilā naktī krīt, tā manas dienas krīt.)

Paralēlisms[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Paralēlisms - blakus tēlotas divas ainas (dabas un cilvēka dzīves tēlojums), kurās uzsvērta abu līdzība vai atšķirība. (Piemērs. Tek upīte riņķodama, iet meitiņa dziedādama.)

Alegorija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Alegorija - pārnestas nozīmes lietošana cita tēla vietā. (Piemērs. Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā.)

Metonīmija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Metonīmija - tēlains atgādinājums, kurā uz abpusējas līdzības pamata kāds jēdziens aizstāj citu. (Piemērs. Abra mani pabaroja.)

Sinekdoha[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Sinekdoha - metonīmijas paveids, veselā vietā nosaukta daļa, daudzskaitļa vietā - vienskaitlis un otrādi. (Piemērs. Vasaras vidiņā, ēdu saldu zemenīti.)

Simbols[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Simbols - tēls, kas nosacīti pārstāv kādu ideju. (Piemērs. Antiņš, Lāčplēsis, zilā ilgu puķe)

Ironija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ironija - pozitīvas nozīmes vārda lietojums pretējā - negatīvā nozīmē. (Piemērs. Tikusi māte, tikusi meita, pele lēca pūrā, nolauza kaklu.)

Hiperbola[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Hiperbola - kādas parādības pārspīlēts tēlojums. (Piemērs. Man bij viena sila bite, kā pelīte pirmu pienu.)

Perifrāze[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Perifrāze - priekšmeta vai parādības nosaukuma aizstāšana ar aprakstošu tēlu. (Piemērs. Laiks bij man gulēt iet, baltu smilšu kalniņā.)

Paradokss[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Paradokss - izteikums, kas krasi atšķiras no vispārpieņemtā uzskata un kas ir pretrunā ar veselo saprātu. (Piemērs. Apiet apkārt jūrai.)