Mēlīte (ieroča sastāvdaļa)

Vikipēdijas lapa

Mēlīte ir šaujamieroču mehānisms, kuru ar pirkstu pavelkot, ar sprūdu tiek atbrīvota kauja atspere, kas iedarbojas uz gaili un belzni, nodrošinot ieroča šāvienu. Tā parasti atrodas pie pistoles spala augšdaļas un to ietver gredzenveida mēlītes sargs, kam jānodrošina ērta mēlītes sasniegšana. Pastāv arī divkāršās mēlītes un uzstādāmās mēlītes.

Mēlīte

Vienkāršā mēlīte[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Šautenes mehānisms attēlots

Mēlīte parasti ir taisna leņķa veida svira, kas pārvada pirksta spiedienu uz sprūda plecu aizslēgā, stumj to uz augšu līdz sprūda aizturis atbrīvojas no uzvilkta gaiļa ieroba un atļauj reversmehānismam un gailim virzīties uz priekšu, izdarot šāvienu. Bieži mēlīte ir ievietota ierocī tā, ka tā griežas ap tapu, kas novietota ieroča spalā, kustoties caur ass caurumu mēlītē tā, ka mēlītes plecs iedarbojas uz sprūda plecu attiecīgajā punktā. Vienkārša mēlīte var būt arī noslēgta vienība, kuras metāla spārniņi ir iestādīti mēlītes plātnē tā, ka tapa tikai nostiprina mēlīti pie šīs vienības, ne spala. Tad visa vienība tiek ielikta spalā pareizā pozīcijā. Vienkāršas mēlītes priekšrocība ir, ka tā var tikt lietota ar aizslēgu, kam nav balansieris reversmehānismā. Tā arī atļauj arī uzvilkt gaili ļoti klusi.

Uzstādāmā mēlīte[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Uzstādāmā mēlīte ir noslēgts mehānisms, kas funkcionē vienādi gan ārpus ieroča, gan iekšā tajā, un ka tā ir uzstādīta un tad pavilkta, izdarot šāvienu, nevis tikai pavilkta. Tā ir ļoti populāra šaušanā pa mērķi, bet noder arī medībās.

Uzstādāmo mēlīšu tipi (daži)[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  • Vienai uzstādāmajai mēlītei ir viena mēlīte, un tā parasti tiek uzstādīta, pastumjot to uz priekšu, un izšauta, pavelkot to atpakaļ.
  • Divkāršajai uzstādāmajai mēlītei ir divas mēlītes - viena, lai uzstādītu mehānismu, otra, lai izdarītu šāvienu.
    • Divkāršajai uzstādāmajai vienas fāzes mēlītei ir uzstādīšanas mēlīte un šaušanas mēlīte, bet no ieroča var tikt izšauts, tikai uzstādot mēlīti, tas nešaus neuzstādītā stāvoklī.
    • Divkāršajai uzstādāmajai divu fāžu mēlītei ir divas mēlītes - viena, lai uzstādītu mehānismu, otra, lai izdarītu šāvienu, un no ieroča var tikt izšauts, neuzstādot mēlīti.

Darbības principi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Izšaušana ar mēlītes uzstādīšanu[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Uzstādāmā mēlīte ir savrupa montāža un strādā vienādi gan iekšā ierocī, gan ārpus tā. Izliektā mēlīte pa kreisi ir uzstādīšanas mēlīte, taisnā pa labi ir šaušanas mēlīte. Spēcīgā uzstādīšanas mēlītes atspere (tā ar resno skrūvi) iedarbojas uz uzstādīšanas mēlīti ar lielu spēku tādā veidā, lai pastāvīgi spiestu izliekto daļu uz priekšu, uz stobra galu, kas liktu horizontālajai daļai, plecam, griezties augšup. Šaušanas mēlītei arī ir plecs, bet tas stiepjas atpakaļ, uz laidi. Uz šaušanas mēlītes ir ierobs vai sprūdrata kniede, un aizturis uzstādīšanas mēlītes galā. Kad tiek uzstādīta mēlīte, uzstādīšanas mēlītes plecs tiek spiests lejup, un aizturis uz tā aiztur to šaušanas mēlītes ierobā. Tāpat kā sprūda gals uzvilkta gaiļa ierobā aizslēgā, tas tur karājas. Kad priekšējā, taisnā šaušanas mēlīte ir pavilkta, tas izkustina ierobu uz priekšu pa collas nelielu daļu, atlaižot aizturi uz uzstādīšanas mēlītes pleca. Zem liela atsperes spiediena rotēt pret pulksteņrādītāja virzienā, mēlītes plecs strupi, ar ievērojamu spēku, pārtrauc šo darbību. Kopš tā nostādīta ierocī gandrīz skarot sprūda plecu vai stieni, tā uzsit pa sprūda plecu, izsitot sprūda galu ārā no uzvilkta gaiļa ieroba uz reversmehānisma, atļaujot reversmehānismam rotēt uz priekšu zem galvenās aizslēga atsperes spiediena, izdarot ieroča šāvienu.

Šaušana, neuzstādot mēlīti[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ar neuzstādītu mēlīti ir iespējams pavilkt priekšējo, šaušanas mēlīti, kas rotēs pulksteņrādītāja virzienā ap tā ass tapu, kustinot tās plecu augšup. Plecs ir novietots tieši zem sprūda pleca tā, ka sprūda plecs tiek spiests augšup zem tieša spiediena, un ierocis izšaus neuzstādīts. Uzstādīšanas mēlītes plecs ir tas, kas uzsit pa sprūda plecu un izšauj ieroci, kad mēlīte ir uzstādīta. Tomēr, kad ierocis tiek izšauts neuzstādīts, uzstādīšanas mēlītes plecs nekad nepieskaras sprūda plecam, un viss darbs tiek paveikts ar šaušanas mēlītes plecu. Vienkāršā mēlītē, vai izšaujot ieroci tikai ar šaušanas mēlīti, neuzstādītu, šaušanas mēlītes plecs spiež uz augšu sprūda plecu un izstumj sprūda galu ārā no uzvilkta gaiļa ieroba uz reversmehānisma un tur apstājas. Reversmehānisms rotēs pilnībā uz priekšu, šāviens tiks izdarīts, jau pirms tam var atlaist to mēlīti, tā ka sprūda gals tiks turēts prom no reversmehānisma pilnīgā secībā.

Divkāršā uzstādāmā vienas fāzes mēlīte nevar izdarīt šāvienu neuzstādīta, jo šaušanas mēlītei, nav pleca. To pavelkot, tā nesaskaras ar sprūda plecu. Tikai uzstādot mēlīti, tad atļaujot uzstādīšanas mēlītes plecam mesties augšā un uzsist pa sprūda plecu, var izdarīt šāvienu.

Balansiera vajadzība[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Plecs virs uzstādīšanas mēlītes uzsit pa sprūda plecu tikai brīdi, tad atlec prom, atlaižot to. Kad tas notiek, sprūda atspere, kas pastāvīgi spiež sprūda galu reversmehānismā, dara tikai šo darbību, un sprūda gals berzējās ap reversmehānisma aploci, kad tā rotē. Kad pusē uzvilkta gaiļa ierobs rotē, sprūda gals iemetas tajā, novēršot ieroča šaušanu, vai drīzāk, salauž vai nu sprūda galu vai nu pusē uzvilkta gaiļa ierobu. Lai to novērstu, ir ieviesta maza ierīce saukta par „balansieri” vai „atduri”.

Piemērošanas skrūve[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Uzstādāmā mēlīte ir regulējama mēlīte. Piemērošanas skrūve ir izvīta cauri mēlītes plātnei tā, ka skrūves gals iedarbojas uz horizontālās šaušanas mēlītes pleca apakšu, ierobežojot tā lejupejošo ceļu. Skrūvējot to iekšā, tā stumj šaušanas mēlītes plecu nedaudz uz augšu, pabīdot sprūdrata kniedi par mata tiesu, kas atvieglo uzstādīšanas mēlītes pleca aiztura atbrīvošanu no ieroba. Tas padara mēlīti vieglāku. Piemērošanas skrūve var tikt novesta par tālu tā, ka ierocis izšaus pat pēc neliela trieciena vai pat tā, ka uzstādīšanas mēlīte neiespēs ierobā, un mēlīte netiks uzstādīta. Paskrūvējot skrūvi atpakaļ, tiks atrisināta problēma.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  • Funkcija un terminoloģija [1] (angliski)