Materiālu pretestība

Vikipēdijas lapa

Materiālu pretestība ir zinātne par mašīnu un konstrukciju detaļu stiprību — materiāla pretestību ārējai slodzei. Stiprību raksturo: izturība — materiāla spēja bez sabrukšanas izturēt ārēju slodzi, stingums — materiāla spēja ārējas slodzes iedarbībā deformēties tikai pieļaujamās robežās, noturība — materiāla spēja, pastāvot ārējai slodzei, saglabāt savu sākotnējo līdzsvara formu.

Materiālu pretestības teorētiskā daļa pamatojas uz matemātiku un teorētisko mehāniku, eksperimentālā — uz nepārtrauktas vides mehāniku un materiālzinātni.