Modulis:String

Permanently protected module
Vikipēdijas lapa
Dokumentācijas ikona Moduļa dokumentācija[skatīt] [labot] [hronoloģija] [pārlādēt]

len

Tiek atgriezts simbolu virknes garums

Lietojums:

{{#invoke:String|len|target_string}}

vai

{{#invoke:String|len|s= target_string }}

Parametri:

s
Simbolu virkne, kuras garums ir jānoskaidro
Kods Rezultāts
{{#invoke:String|len}}
0
{{#invoke:String|len|}}
0
{{#invoke:String|len| }}
1
{{#invoke:String|len|ab cde}}
6
{{#invoke:String|len| ab cde }}
8
{{#invoke:String|len|s= ab cde }}
6
{{#invoke:String|len| 1234567 }}
9
{{#invoke:String|len| café åäö }}
10
{{#invoke:String|len| Man garšo persiki! }}
20
{{#invoke:String|len| 499 simboli... }}
499
{{#invoke:String|len| 1000 simboli... }}
1000

sub

Funkcija atgriež simbolu virknes apakšvirkni, kas sākas noteiktā pozīcijā

Lietojums:

{{#invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}}

vai

{{#invoke:String|sub|s= target_string |i= start_index |j= end_index }}

Parameters:

s
Apstrādājamā virkne
i
Atgriežamās apakšvirknes pirmā pozīcija, pēc noklusējuma — 1. simbols
j
Atgriežamās apakšvirknes pēdējā pozīcija, pēc noklusējuma — virknes pēdējais simbols

Ja i vai j ir negatīva vērtība, tad skaitīšana tiek sākta ar pēdējo pozīciju. Tātad vērtība -1 ir pēdējais simbolu virknes loceklis.

Ja norādītās vērtības ir ārpus simbolu virknes robežām, tiek izdots kļūdas paziņojums.

Kods Rezultāts
{{#invoke:String|sub|ŠeitIrSimboluVirkne|i=7|j=13}}
Simbolu
{{#invoke:String|sub|ŠeitIrSimboluVirkne|j=4}}
Šeit
{{#invoke:String|sub|ŠeitIrSimboluVirkne}}
ŠeitIrSimboluVirkne
{{#invoke:String|sub|ŠeitIrSimboluVirkne|i=-6}}
Virkne
{{#invoke:String|sub|ŠeitIrSimboluVirkne|i=20}}
Kļūda: apakšvirknes pirmā pozīcija ārpus robežām
Kods Rezultāts
{{#invoke:String|sub|s= ŠeitIrSimboluVirkne |i=7|j=13}}
Simbolu
{{#invoke:String|sub|s= ŠeitIrSimboluVirkne |j=4}}
Šeit
{{#invoke:String|sub|s= ŠeitIrSimboluVirkne }}
ŠeitIrSimboluVirkne
{{#invoke:String|sub|s= ŠeitIrSimboluVirkne |i=-6}}
Virkne
{{#invoke:String|sub|s= ŠeitIrSimboluVirkne |i=20}}
Kļūda: apakšvirknes pirmā pozīcija ārpus robežām

sublength

Piezīme: neizmantot!

Tiek implementēta veidne {{str sub}}.

match

Tiek atgriezta apakšvirkne no sākotnējās simbolu virknes, kas atbilst noteiktām prasībām.

Lietojums:

{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}

vai

{{#invoke:String|match|s= source_string |pattern= pattern_string |start= start_index|match= match_number|plain= plain_flag |nomatch= nomatch_output }}

Parametri:

s
Apstrādājamā virkne
pattern
izteiksme vai simbolu virkne, kas jāmeklē
start
Apstrādājamās virknes simbola pozīcija, ar kuru jāsāk meklēšana. Pēc noklusējuma — pirmais simbols
match
Dažkārt ir iespējams, ka simbolu virknē atrastas vairākas atbilstības. Šajā parametrā var norādīt nepieciešamās simbolu virknes sakrišanas reizi, piemēram, |match=1. Ja tiek norādīta negatīva vērtība, tad meklēšana tiek sākta ar simbolu virknes beigām (t.i., |match=-1 atgriež pēdējo sakritību). Pēc noklusējuma — 1. sakrišana
plain
Karogs, kas norāda, ka izteiksme jāuztver kā parasts teksts, nevis regulārā izteiksme. Pēc noklusējuma nepatiess (false)
nomatch
Ja netika atrasta sakritība, tad tiek parādīta "nomatch" vērtība, nevis kļūdas paziņojums

Ja norādītās vērtības ir ārpus simbolu virknes robežām, tiek izdots kļūdas paziņojums. Kļūdas paziņojums tiek izdots arī, ja netiek atrasta sakritība.

Ja |ignore_errors=true, tad tiek atgriezta tukša simbolu virkne.

Lua regulārās izteiksmes:

Kods Rezultāts
{{#invoke:String|match|s=Jānis Bērziņš|^[^%s]*}}
Jānis
{{#invoke:String|match|s=abc|^%a*}}
abc
{{#invoke:String|match|s=abc4f|^%a*}}
abc

pos

Tiek atgriezta simbolu virknes vērtība, kas atrodas pos vietā.

Lietojums:

{{#invoke:String|pos|target_string|index_value}}

vai

{{#invoke:String|pos|target= target_string |pos= index_value }}

Parametri:

target
Apstrādājamā virkne
pos
Nepieciešamā simbola pozīcija

Ja tiek norādīta negatīva vērtība, tad meklēšana tiek sākta ar simbolu virknes beigām (|pos=-1 atgriež pēdējo simbolu).

Ja tiek ievadīts |pos=0 (vai skaitlis, kas lielāks par simbolu skaitu virknē), tiek izvadīts kļūdas paziņojums.

Kods Rezultāts
{{#invoke:String|pos|ŠeitIrSimboluVirkne|1}}
Š
{{#invoke:String|pos|ŠeitIrSimboluVirkne|-1}}
e
{{#invoke:String|pos|ŠeitIrSimboluVirkne|6}}
r
{{#invoke:String|pos|ŠeitIrSimboluVirkne}}
Kļūda: pozīcijas indekss ir ārpus robežām
{{#invoke:String|pos|ŠeitIrSimboluVirkne|0}}
Kļūda: pozīcijas indekss ir ārpus robežām
{{#invoke:String|pos|ŠeitIrSimboluVirkne|30}}
Kļūda: pozīcijas indekss ir ārpus robežām
{{#invoke:String|pos|ŠeitIrSimboluVirkne|-30}}
Kļūda: pozīcijas indekss ir ārpus robežām

str_find

Piezīme: neizmantot! Šīs funkcijas vietā izmantojama find funkcija.

find

Tiek meklēta simbolu virkne vai izteiksme citā simbolu virknē

Lietojums:

{{#invoke:String|find|source_str|target_string|start_index|plain_flag}}

vai

{{#invoke:String|find|source= source_str |target= target_str |start= start_index|plain= plain_flag }}

Parametri:

source
Apstrādājamā virkne
target
izteiksme vai simbolu virkne, kas jāmeklē
start
Apstrādājamās virknes indekss, ar kuru jāsāk meklēšana. Pēc noklusējuma — pirmais simbols
plain
Karogs, kas norāda, ka izteiksme jāuztver kā parasts teksts, nevis regulārā izteiksme. Pēc noklusējuma patiess (true)

Atgriež pirmo simbola pozīciju, kas lielāks/vienāds ar "start", ja "target" tiek atrasts "source". Ja "target" nav atrasts, "source" vai "target" ir tukšs vai nav vispār, tiek atgriezta 0.

Kods Rezultāts
{{#invoke:String|find|abcdef|abc}}
1
{{#invoke:String|find|abcdef|def}}
4
{{#invoke:String|find|abcdef|efg}}
0
{{#invoke:String|find|abcdef|ghi}}
0
{{#invoke:String|find|abcdef|abcdefghi}}
0

replace

Tiek aizvietota simbolu virkne vai izteiksme citā simbolu virknē

Lietojums:

{{#invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}

vai

{{#invoke:String|replace|source= source_string |pattern= pattern_string|replace= replace_string |count= replacement_count |plain= plain_flag }}

Parametri:

source
Apstrādājamā virkne
pattern
izteiksme vai simbolu virkne, kas jāmeklē
replace
Teksts, ar ko aizvietot atrasto rezultātu
count
Aizvietošanas reižu skaits. Pēc noklusējuma aizvieto visu atrasto
plain
Karogs, kas norāda, ka izteiksme jāuztver kā parasts teksts, nevis regulārā izteiksme. Pēc noklusējuma patiess (true)

rep

Atkārto simbolu virkni n reizes

Lietojums:

{{#invoke:String|rep|source|count}}

Parametri:

source
Simbolu virkne, kas jāatkārto
count
Atkārtošanas reižu skaits

--[[ 

This module is intended to provide access to basic string functions.

Most of the functions provided here can be invoked with named parameters, 
unnamed parameters, or a mixture. If named parameters are used, Mediawiki will 
automatically remove any leading or trailing whitespace from the parameter. 
Depending on the intended use, it may be advantageous to either preserve or
remove such whitespace.

Global options
  ignore_errors: If set to 'true' or 1, any error condition will result in 
    an empty string being returned rather than an error message. 
    
  error_category: If an error occurs, specifies the name of a category to 
    include with the error message. The default category is 
    [Category:Errors reported by Module String].
    
  no_category: If set to 'true' or 1, no category will be added if an error
    is generated.
    
Unit tests for this module are available at Module:String/tests.
]]

local str = {}

--[[
len

This function returns the length of the target string.

Usage:
{{#invoke:String|len|target_string|}}
OR
{{#invoke:String|len|s=target_string}}

Parameters
  s: The string whose length to report

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. 
]]
function str.len( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  return mw.ustring.len( s )
end

--[[
sub

This function returns a substring of the target string at specified indices.

Usage:
{{#invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}}
OR
{{#invoke:String|sub|s=target_string|i=start_index|j=end_index}}

Parameters
  s: The string to return a subset of
  i: The fist index of the substring to return, defaults to 1.
  j: The last index of the string to return, defaults to the last character.
  
The first character of the string is assigned an index of 1. If either i or j
is a negative value, it is interpreted the same as selecting a character by 
counting from the end of the string. Hence, a value of -1 is the same as 
selecting the last character of the string.

If the requested indices are out of range for the given string, an error is 
reported.
]]
function str.sub( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, { 's', 'i', 'j' } );
  local s = new_args['s'] or '';
  local i = tonumber( new_args['i'] ) or 1;
  local j = tonumber( new_args['j'] ) or -1;
  
  local len = mw.ustring.len( s );

  -- Convert negatives for range checking
  if i < 0 then
    i = len + i + 1;
  end
  if j < 0 then
    j = len + j + 1;
  end
  
  if i > len or j > len or i < 1 or j < 1 then
    return str._error( 'apakšvirknes pirmā pozīcija ārpus robežām' );
  end
  if j < i then
    return str._error( 'apakšvirknes pēdējā pozīcija ārpus robežām' );
  end
  
  return mw.ustring.sub( s, i, j )
end

--[[
This function implements that features of {{str sub old}} and is kept in order
to maintain these older templates.
]]
function str.sublength( frame )
  local i = tonumber( frame.args.i ) or 0
  local len = tonumber( frame.args.len )
  return mw.ustring.sub( frame.args.s, i + 1, len and ( i + len ) )
end

--[[
match

This function returns a substring from the source string that matches a 
specified pattern.

Usage:
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
OR
{{#invoke:String|pos|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
  |match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}

Parameters
  s: The string to search
  pattern: The pattern or string to find within the string
  start: The index within the source string to start the search. The first
    character of the string has index 1. Defaults to 1.
  match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single 
    string. This specifies which match to return, where the first match is 
    match= 1. If a negative number is specified then a match is returned 
    counting from the last match. Hence match = -1 is the same as requesting
    the last match. Defaults to 1.
  plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
    text. Defaults to false.
  nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from each string. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
this function generates an error. An error is also generated if no match is found.
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and 
an empty string will be returned on any failure.

For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:

* http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns

]]
function str.match( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s', 'pattern', 'start', 'match', 'plain', 'nomatch'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  local start = tonumber( new_args['start'] ) or 1;
  local plain_flag = str._getBoolean( new_args['plain'] or false );
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local match_index = math.floor( tonumber(new_args['match']) or 1 );
  local nomatch = new_args['nomatch'];
  
  if s == '' then
    return str._error( 'apstrādājamā simbolu virkne ir tukša' );
  end
  if pattern == '' then
    return str._error( 'meklējamā simbolu virkne/izteiksme ir tukša' );
  end
  if math.abs(start) < 1 or math.abs(start) > mw.ustring.len( s ) then
    return str._error( 'pieprasītā starta pozīcija ir ārpus robežām' );
  end
  if match_index == 0 then
    return str._error( 'sakrišanas indekss ir ārpus robežām' );
  end
  if plain_flag then
    pattern = str._escapePattern( pattern );
  end
  
  local result
  if match_index == 1 then
    -- Find first match is simple case
    result = mw.ustring.match( s, pattern, start )
  else
    if start > 1 then
      s = mw.ustring.sub( s, start );
    end
    
    local iterator = mw.ustring.gmatch(s, pattern);
    if match_index > 0 then
      -- Forward search
      for w in iterator do
        match_index = match_index - 1;
        if match_index == 0 then
          result = w;
          break;
        end
      end  
    else
      -- Reverse search
      local result_table = {};
      local count = 1;
      for w in iterator do
        result_table[count] = w;
        count = count + 1;
      end
      
      result = result_table[ count + match_index ];      
    end
  end    
  
  if result == nil then
    if nomatch == nil then
      return str._error( 'nav atrasta sakritība' );
    else
      return nomatch;
    end
  else
    return result;
  end
end

--[[
pos

This function returns a single character from the target string at position pos.

Usage:
{{#invoke:String|pos|target_string|index_value}}
OR
{{#invoke:String|pos|target=target_string|pos=index_value}}

Parameters
  target: The string to search
  pos: The index for the character to return

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

The first character has an index value of 1.

If one requests a negative value, this function will select a character by counting backwards 
from the end of the string. In other words pos = -1 is the same as asking for the last character.

A requested value of zero, or a value greater than the length of the string returns an error.
]]
function str.pos( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'target', 'pos'} );
  local target_str = new_args['target'] or '';
  local pos = tonumber( new_args['pos'] ) or 0;

  if pos == 0 or math.abs(pos) > mw.ustring.len( target_str ) then
    return str._error( 'pozīcijas indekss ir ārpus robežām' );
  end  
  
  return mw.ustring.sub( target_str, pos, pos );
end

--[[
str_find

This function duplicates the behavior of {{str_find}}, including all of its quirks.
This is provided in order to support existing templates, but is NOT RECOMMENDED for 
new code and templates. New code is recommended to use the "find" function instead.

Returns the first index in "source" that is a match to "target". Indexing is 1-based,
and the function returns -1 if the "target" string is not present in "source".

Important Note: If the "target" string is empty / missing, this function returns a
value of "1", which is generally unexpected behavior, and must be accounted for
separatetly.
]]
function str.str_find( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target'} );
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local target_str = new_args['target'] or '';

  if target_str == '' then
    return 1;
  end  
  
  local start = mw.ustring.find( source_str, target_str, 1, true )
  if start == nil then
    start = -1
  end
  
  return start
end

--[[
find

This function allows one to search for a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|find|source_str|target_string|start_index|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|find|source=source_str|target=target_str|start=start_index|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  target: The string or pattern to find within source
  start: The index within the source string to start the search, defaults to 1
  plain: Boolean flag indicating that target should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the parameter. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

This function returns the first index >= "start" where "target" can be found 
within "source". Indices are 1-based. If "target" is not found, then this 
function returns 0. If either "source" or "target" are missing / empty, this
function also returns 0.

This function should be safe for UTF-8 strings.
]]
function str.find( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target', 'start', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['target'] or '';
  local start_pos = tonumber(new_args['start']) or 1;
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return 0;
  end  
  
  plain = str._getBoolean( plain );

  local start = mw.ustring.find( source_str, pattern, start_pos, plain )
  if start == nil then
    start = 0
  end
  
  return start
end

--[[
replace

This function allows one to replace a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|replace|source=source_string|pattern=pattern_string|replace=replace_string|
  count=replacement_count|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  pattern: The string or pattern to find within source
  replace: The replacement text
  count: The number of occurences to replace, defaults to all.
  plain: Boolean flag indicating that pattern should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true 
]]
function str.replace( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'pattern', 'replace', 'count', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local replace = new_args['replace'] or '';
  local count = tonumber( new_args['count'] );
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return source_str;
  end  
  plain = str._getBoolean( plain );

  if plain then
    pattern = str._escapePattern( pattern );
    replace = mw.ustring.gsub( replace, "%%", "%%%%" ); --Only need to escape replacement sequences.
  end
  
  local result;

  if count ~= nil then
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace, count );
  else
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace );
  end    

  return result;
end

--[[ 
  simple function to pipe string.rep to templates.
]]

function str.rep( frame )
  local repetitions = tonumber( frame.args[2] )
  if not repetitions then 
    return str._error( 'kā otrais parametrs jāievada skaitlis, ievadītā vērtība: "' .. ( frame.args[2] or '' ) .. '"' )
  end
  return string.rep( frame.args[1] or '', repetitions )
end


--[[
titledisambig

This function returns the part of the title used for disambiguation,
including the parenthesis themselves and the space just before.
 
Usage:
{{#invoke:String|titledisambig}}
OR
{{#invoke:String|titledisambig|string}}

Parameters
  string: if present this function will treat this string as the title of the page.
  If not given the function uses the page title.
]]
function str.titledisambig(frame)
  -- si un paramètre est indiqué, on l'utilise comme titre à traiter
  local page = frame.args[1]
  if (page == nil or page == "") then
 	 -- on récupère le title
   local titre = mw.title.getCurrentTitle()
   if (titre == nil) then return "" end
   -- le nom de la page
   page = titre.text
   if (page == nil or type(page) ~= "string" or page == "") then return "" end
  end -- sinon "page" vaut déjà la chaîne à traiter
 
  -- on enlève la partie entre parenthèses
  local disambigStart = string.find(page, " %(")
  if disambigStart then
    return string.sub(page, disambigStart)
  else
    return ""
  end
end


--[[
Helper function that populates the argument list given that user may need to use a mix of
named and unnamed parameters. This is relevant because named parameters are not
identical to unnamed parameters due to string trimming, and when dealing with strings
we sometimes want to either preserve or remove that whitespace depending on the application.
]]
function str._getParameters( frame_args, arg_list )
  local new_args = {};
  local index = 1;
  local value;
  
  for i,arg in ipairs( arg_list ) do
    value = frame_args[arg]
    if value == nil then
      value = frame_args[index];
      index = index + 1;
    end
    new_args[arg] = value;
  end
  
  return new_args;
end    

--[[
Helper function to handle error messages.
]]
function str._error( error_str )
  local frame = mw.getCurrentFrame();
  local error_category = frame.args.error_category or 'Kļūdu paziņojumi, ko ģenerē string modulis';
  local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false;
  local no_category = frame.args.no_category or false;
  
  if str._getBoolean(ignore_errors) then
    return '';
  end
  
  local error_str = '<strong class="error">Kļūda: ' .. error_str .. '</strong>';
  if error_category ~= '' and not str._getBoolean( no_category ) then
    error_str = '[[Category:' .. error_category .. ']]' .. error_str;
  end    
  
  return error_str;
end

--[[
Helper Function to interpret boolean strings
]]
function str._getBoolean( boolean_str )
  local boolean_value;
  
  if type( boolean_str ) == 'string' then
    boolean_str = boolean_str:lower();
    if boolean_str == 'false' or boolean_str == 'no' or boolean_str == '0' 
        or boolean_str == '' then
      boolean_value = false;
    else
      boolean_value = true;
    end  
  elseif type( boolean_str ) == 'boolean' then
    boolean_value = boolean_str;
  else
    error( 'No boolean value found' );
  end  
  return boolean_value
end

--[[
Helper function that escapes all pattern characters so that they will be treated 
as plain text.
]]
function str._escapePattern( pattern_str )
  return mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" );
end

return str