Pašshēma

Vikipēdijas lapa

Pašshēma[nepieciešama atsauce] ir ilgstošs un stabils atmiņu kopums, kas apkopo kāda cilvēka pārliecības, pieredzi un vispārinājumus par savu patību noteiktās uzvedības jomās. Indivīdam var būt pašshēma attiecībā uz jebkuru savas personības aspektu, ieskaitot fiziskās īpašības, personības iezīmes un intereses, ja viņa vai viņš uzskata tos par svarīgiem savas patības aspektiem savā pašdefinīcijā.
Piemēram, ja indivīdi domā, ka viņi ir ekstraverti un viņu ekstraversija ir centrālais aspekts, kas viņi ir, tad viņiem ir ekstraverta pašshēma. Viņu ekstraversijas pašshēma var ietvert vispārēju paškategorizāciju – “Esmu sabiedrisks”, uzskatus par to, kā viņi rīkotos konkrētās situācijās – “Viesībās es runātu ar daudziem cilvēkiem", kā arī atmiņas par konkrētiem pagātnes notikumiem – “Pirmajā dienā universitātē es ieguvu daudz jaunu draugu".