Pāriet uz saturu

Personifikācija

Vikipēdijas lapa

Personifikācija ir mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis, kuram raksturīgs cilvēkam piemītošu īpašību vai spēju pārnesums, piedēvējums priekšmetiem, dabas parādībām vai dzīvām būtnēm.[1] Piemēram, ...un tad iznāca no birzes vējš ar garu, sirmu bārdu.

  1. M. Milzere, L. Silova, D. Štokmane, A. Vanaga, A. Vēvers, I. Vīduša. Literatūra 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2008. 25. lpp.