Polārā diena

Vikipēdijas lapa
Saule polārajā dienā Nordkapā, Norvēģijas galējos ziemeļos 6. jūnijā plkst. 0:44

Polārā diena - laika periods, kad Saule nepazūd zem horizonta ilgāk par 1 diennakti. Pati īsākā polārā diena novērojama uz Ziemeļu polārā loka (66°33' Z.p.) un Dienvidu polārā loka (66°33' D.p.) - 1 diennakti, pati garākā polārā diena ir Ziemeļpolā un Dienvidpolā - 6 mēnešus (pusgadu). Polārās dienas iemesls ir Zemes ass slīpums 23°26' lielumā, kura dēļ aiz polārajiem lokiem ir polārā diena un arī polārā nakts. Polāro loku tuvumā tajā laikā kad aiz tiem ir polārā nakts, ir baltās naktis, bet kad aiz lokiem ir polārā diena, tad polāro loku tuvumā ir garas dienas un ļoti īsas naktis.