Referāts

Vikipēdijas lapa

Referāts (latīņu: refere – ‘ziņoju’) ir publisks priekšlasījums vai ziņojums par noteiktu tēmu, kas satur noteiktu faktu, arī kādu jautājumu un priekšlikumu izklāstu, kā arī atklāj autora attieksmi un vērtējumu par tematu. Referātu raksta, lai izzinātu, izpētītu, izvērtētu kādu tematu un iepazīstinātu ar to klausītājus.[1]

Referāta veidošana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Referāta veidošanas gaita[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Temata izvēle,
 • Literatūras atlase un materiālu izpēte,
 • Izmantotās literatūras saraksta veidošana,
 • Darba mērķa un uzdevumu izvirzīšana,
 • Pamatproblēmas formulēšana,
 • Referāta plāna veidošana,
 • Materiālu sistematizēšana atbilstoši plānam,
 • Melnraksta veidošana,
 • Izveidotā materiāla rediģēšana,
 • Tīrraksta veidošana,
 • Satura rādītāja veidošana,
 • Referāta noformēšana.[2]

Referāta noformēšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Referāta tekstu raksta rokrakstā vai datorrakstā uz baltām A4 formāta lapām. Referāta apjomu nosaka rakstīšanas mērķis un saturs, bet referāta satura apjoms nav mazāks kā divas A4 formāta lapas.[3]

Rakstot referātu rokrakstā vai datorrakstā, lappuses tiek numurētas sākot ar ievadu, rindkopas sākas ar atkāpi, citāti likti pēdiņās un iesaistīti tekstā kā tiešā runa vai teikuma daļa. Rakstot datorrakstā ir jāievēro, ka tekstu raksta ar fontu Times New Roman, burtu lielumam jābūt 12pt, virsrakstiem – 14-16pt, teksts tiek izlīdzināts pēc abām malām, tabulām un attēliem jābūt numurētiem.

Referātam ir šādas daļas:

1. titullapa (tiek rakstīts iestādes nosaukums, temats, darba veids, darba autors, rakstīšanas vieta un gads);
2. satura rādītājs (plāns);
3. satura izvērsums:
 • ievads (tiek rakstīts temata izvēles pamatojums, darba mērķis, pamatproblēmas formulējums);
 • galvenā daļa (tiek rakstīts temata izklāsts, atsaucoties uz izmantoto literatūru);
 • nobeigums (tiek rakstīti secinājumi, atziņas, kas iegūtas darba gaitā);
4. tēzes (īsi izteiktas pamatatziņas apgalvojuma formā);
5. atsauces un izmantotās literatūras saraksts.[3]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Iveta Vīduša. Valodas labirinti 8. klasei. Zvaigzne ABC, 2008. 14. lpp.
 2. Iveta Vīduša. Valodas labirinti 8. klasei. Zvaigzne ABC, 2008. 167. lpp.
 3. 3,0 3,1 Iveta Vīduša. Valodas labirinti 8. klasei. Zvaigzne ABC, 2008. 26. lpp.