Riebiņu vidusskola

Vikipēdijas lapa

Riebiņu vidusskola ir Preiļu novada vispārējās izglītības iestāde, kas nodrošina pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Skolēniem tiek piedāvātas 6 izglītības programmas. Vidusskolas statusu ieguvusi 1975. gadā, renovēta un siltināta 2014. gadā.

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

1908. gadā Riebiņos kroga ēkā tiek nodibināta trīsgadīga pamatskola. 1912. gadā skola tiek pārcelta uz Lejas Randariem, Augusta Randara mājām. 1918. gadā Silajāņu pagasta valde pēc agrārās reformas Riebiņu muižas ēkā izvieto skolu. 1924. gadā skolu Riebiņu muižas ēkā reorganizē par sešgadīgo trīsplūsmu (latviešu, krievu, ebreju ) pamatskolu. 1975. gadā Riebiņos durvis ver jaunuzceltā skolas ēka, kura iegūst vidusskolas statusu. Tā ir divplūsmu skola (krievu un latviešu), bet vidusskola ir tikai krievu plūsmā. No 2000. gada vidusskolā mācībvaloda ir latviešu, un 2003. gadā ir pirmais izlaidums vidusskolā latviešu plūsmā.

Direktori[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Jānis Kampuss dzimis 1878.gadā Vidzemē. Beidzis skolotāju semināru. Riebiņos strādāja no 1920.gada līdz 1934.gadam. Pirmos desmit gadus bija skola pārzinis, vēlāk slimības dēļ strādāja tikai par skolotāju.
 • Jāzeps Reņķis dzimis 1899.gadā 22.decembrī Rikavā, Rēzeknes apriņķī. Mācījies Viļānu pamatskolā, Rēzeknes pilsētas skolā. Riebiņu skolā strādāja no 1923.gada. Mācīja matemātiku, zīmēšanu un neilgu laiku arī dziedāšanu. No 1930.-1940. gadam bija Riebiņu vidusskolas pārzinis.
 • Kazimirs Apšinieks bijis Riebiņu vidusskolas direktors no 1940. gada līdz 1941. gadam.
 • Pēteris Rižakovs dzimis 1912.gadā. 1948.gadā beidzis Daugavpils Pedagoģisko institūtu - krievu valodas un literatūras fakultāti. Riebiņu skolā par direktoru strādājis no 1944.gada - 1948.gadam.
 • Nikolajs Tarasovs Riebiņu skolā strādājis par direktoru no 1949.gada-1952.gadam. Pēc tam pārcēlies uz Aglonu un strādājis par direktoru Aglonas vidusskolā.
 • Georgijs Bogačovs dzimis 1916.gadā 25.novembrī Maskavā. Pēc profesijas vēsturnieks. Cīnījies Otrajā pasaules karā. No 1952.gada -1953.gadam strādājis par Riebiņu vidusskolas direktoru.
 • Anastasija Harlamova dzimusi 1928.gadā 20.decembrī. 1951.gadā beigusi Daugavpils Pedagoģisko institūtu un ieguvusi krievu valodas, literatūras kvalifikāciju. Riebiņos strādāja no 1953. - 1989.gadam. Laika posmā no 1953.-1956.gadam bija skolas direktore.
 • Monika Daugaviete dzimusi 1926. gadā 28.decembrī Preiļu rajona Preiļu pagasta L.Určos. Mācījusies Šaurupes pamatskolā, Preiļu pamatskolā, Jaunaglonas sieviešu ģimnāzijā un Preiļu latviešu vidusskolā. Par skolotāju sākusi strādāt 1946.gadā. Strādājusi Preiļu 1.pamatskolā, Zaķīšu skolā, Skudrīšu skolā, bet no 1956.gada līdz 1958. gadam Riebiņu vidusskolā par direktori. No 1958.-1966.gadam ir bijusi direktora vietniece.
 • Ivans Staričenoks dzimis 1927.gada 17.martā Ludzas rajonā. Beidzis Daugavpils Pedagoģisko institūtu. Ieguvis vēstures skolotāja kvalifikāciju. Sākumā strādājis Vārkavas astoņgadīgajā skolā, vēlāk Niedru astoņgadīgajā skolā un no 1960.gada strādāja Riebiņu skolā par skolas direktoru, Riebiņu vidusskolas dibinātājs 1975.gadā un pirmais tās direktors.
 • Valentīna Mičāne dzimusi 1935.gada 7.jūlijā Ludzas rajona Nautrēnu pagastā. Beigusi Latvijas Universitātes Vēstures fakultāti. Skolotājas darba gaitas sākusi 1953.gadā. No 40 darba gadiem 20 gadus strādājusi skolvadībā. Strādājusi Kalnu skolā, Kārsavas vidusskolā, Ārdavas skolā, bet no 1981.gada līdz 1986.gadam Riebiņu vidusskolā par skolas direktori un vēstures skolotāju.
 • Sergejs Sadovņikovs dzimis 1954.gada 21.jūlijā Krievijā. 1975.gadā beidzis Pleskavas Pedagoģisko institūtu. No 1983.gada dzīvo Latvijā. Strādājis Preiļu 2.vidusskolā, bet no 1986. gada līdz 1989.gadam bija Riebiņu vidusskolas direktors.
 • Romāns Petrovs dzimis 1966.g. 15.februārī Preiļos. Mācījies Preiļu 2.vidusskolā un 1989.gadā beidzis Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtu. Riebiņu vidusskolas direktors no 1989.g. līdz 1998.gadam. Mācīja fizkultūru.
 • Anda Mihailova dzimusi 1958.gada 21.jūlijā Ludzas rajona Nautrēnos. 1976.gadā beigusi Nautrēnu vidusskolu, bet 1979.gadā - Rīgas Kooperatīvo tehnikumu. A.Mihailova strādājusi Preiļu arodvidusskolā par direktora vietnieci mācību un ražošanas darbā. Vēlāk absolvējusi Daugavpils Universitātes Vēstures fakultāti, ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu. No 1998.gada 15.janvāra līdz 2007.gada 29.jūnijam strādājusi Riebiņu vidusskolā par direktori.
 • Ineta Anspoka dzimusi 1971.gada 28.augustā Preiļu rajona Saunas pagasta Lielajos Anspokos. 1989.gadā beigusi Preiļu 1.vidusskolu, bet 1993.gadā - Daugavpils Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti. No 1993.gada strādājusi Rušonas pamatskolā, mācot vācu valodu, matemātiku. No 1995.gada ieņēmusi direktora vietnieces izglītības jomā amatu. 2000.gadā iegūts maģistra grāds skolvadībā. Aktīvi darbojas Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu rajona biedrībā, kopš 1996.gada ir tās valdes priekšsēdētāja. Biedrības "Rušonieši, sanākam, domājam, darām" dibinātāja (2006.g.) un vadītāja. No 2007.gada augusta strādā Riebiņu vidusskolā par direktori. Saņēmusi IZM atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā un inovatīva mācību procesa īstenošanu un Sieviešu tiesību institūta Gada balvu par ieguldījumu cīņā pret nabadzību un sociālo nevienlīdzību.

Sasniegumi 2015.-2016.gadā[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Skolotāja Mārīte Pokšāne konkursa „Gada sporta skolotājs 2016” uzvarētāju trijniekā.
 • Sanita Upeniece un Diāna Bravacka – R.Mūka muzeja organizētā aprakstu konkursa „ Mans skolotājs 2016” uzvarētājas.
 • Skolotāja Diāna Bravacka - Nikodema Rancāna specbalvas 2016.gada laureāte nominācijā „Par inovācijām izglītības procesā (jaunu metožu, pieeju, stratēģiju, moderno tehnoloģiju pielietojums mācību un audzināšanas darbā, metodisku darbu izstrādnes, publikācijas, pieredzes popularizēšana, darbs ar vecākiem)”.
 • Rita Pudāne un Ārija Bergmane-Sprūdža – Latgales skolu atbalsta fonda “Veronika” goda titula “Gada skolotājs – 2015” ieguvējas.
 • Alla Solovjova un Inna Zenovjeva biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Pateicības raksti par LSK ideju popularizēšanu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā 2015.gadā.
 • Natālija Smukša Riebiņu novada Atzinības raksts par profesionālu, pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un izglītības politikas veidošanā Riebiņu novadā 2015.gadā.
 • Sanita Upeniece – Riebiņu vidusskolas apbalvojums „Gada darbinieks 2015”.
 • Riebiņu vidusskolas skolnieks Ernests Zalāns zinošākais skolēns Latgalē konkursā „Kas notiek?” 2015.gadā.
 • Riebiņu vidusskolas skolnieks Juris Kokins – TV spēles "Gudrs, vēl gudrāks 2015" dalībnieks.
 • Riebiņu vidusskolas skolniece, skolēnu pašpārvaldes prezidente Andra Struka – titula “Latgales gada aktīvākais jaunietis 2015” ieguvēja.

Izglītības programmas Riebiņu vidusskolā 2016./2017.m.g.[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Pamatizglītības programma 21011111 (V-5278 no 2012.gada 19.jūlija)
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 (V – 2225 no 2010.gada 25.maija)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 (V-2586 no 2010.gada 3.augusta)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – vakarskola 31011012 (V-4217 no 2011.gada 14.aprīļa)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – neklātiene 31011013 (V-4218 no 2011.gada 14.aprīļa)
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma 31014011 (V-4497 no 2011.gada 20.jūlija)

Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Folkloras kopa „Jumalāni” Piedalīšanās X un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālajos sarīkojumos „Pulkā eimu, pulkā teku”
 • Tautas deju kolektīvi Piedalīšanās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos un tautas deju festivālos „Latvju bērni danci veda”
 • Vokālie ansambļi Reģionālais vokālās mūzikas konkurss „Balsis”
 • Sporta pulciņi Godalgotas vietas Latgales jaunatnes čempionātā futbolā; Daugavpils novada atklātajā čempionātā vieglatlētikā; Jelgavas atklātajās meistarsacīkstēs džudo, V starptautiskajā džudo turnīrā „Zelta rudens” (Ādaži), starptautiskajā džudo turnīrā Baltkrievijā; Latgales jaunatnes sacensībās telpu futbolā; „SATORI” karatē čempionātā u.c.
 • Ceļu satiksmes noteikumi velosipēdistiemCSDD konkursi „Jauno ceļu satiksmes dalībnieku forums”, „Gribu būt mobils!”
 • Latgaliešu valodas pulciņš6.starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference
 • Origami pulciņš Piedalīšanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
 • „Raibie darbi”
 • Ģitārspēles pulciņš
 • Kokapstrādes pulciņš
 • Skatuves runas pulciņšReģionālais skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss. Kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai veltītā konkursa „Jāņa Streiča kinopasaule – manai dvēselei un mūsu laikmetam” Latgales skolām noslēguma pasākums
 • "Krievu folklora”
 • Ekopulciņš Starptautiskais Zaļais karogs
 • „Esi līderis!”Biznesa spēļu konkurss "Ceļš uz bagātību!"
 • Autopulciņš Iespēja vidusskolēniem iegūt autovadītāja apliecību

Tradīcijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Zinību diena
 • Vellorats (sacensības lieliem un maziem velosipēdistiem)
 • Skolotāju diena
 • Tēvzemes nedēļa ar tradicionālo Ierindas skati
 • Pirmās Adventes sveces iedegšana
 • 100 dienas skolā (pirmklasniekiem)
 • Čaklo rūķu skrējiens pēc piparkūkas (sportiska aktivitāte visai skolai – mazajiem kopā ar lielajiem)
 • Baltais rīts (emocionāls un dvēselisks I semestra noslēgums, kurā piedalās skolas saime un vecāki)
 • Tematiskas masku balles (pa klašu grupām)
 • Žetonu vakars
 • Pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts, veltīts Mātes dienai
 • Pēdējais zvans
 • Izlaidumi 9.un 12. Klasei

Cita svarīga informācija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Latvijas garo distanču skrējēja Anita Kažemāka skolas gaitas uzsākusi un mācījusies Riebiņu vidusskolā.


Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]