Rihards Kūlis

Vikipēdijas lapa
Rihards Kūlis
Rihards Kūlis 2008. gadā
Rihards Kūlis 2008. gadā
Personīgā informācija
Dzimis 1945. gada 21. aprīlī (79 gadi)
Valsts karogs: Padomju Savienība Cēsis, Latvijas PSR, PSRS
Pilsonība Latvijas
Tautība latvietis
Vispārīgā informācija
Galvenās intereses Imanuels Kants, Martins Heidegers, filozofijas vēsture, kultūras vēsture, eksistenciālisms
Alma mater Latvijas Universitāte
Ietekmējies no Imanuels Kants, Martins Heidegers, Vilhelms Diltejs
Nozīmīgi darbi Filosofija (1996, 1997, 1998)
Filosofiskās klasikas - L. Feierbaha, I. Kanta, E. Huserla, M. Heidegera, M. Vēbera darbu tulkojumi
Valoda latviešu valoda

Rihards Kūlis (dzimis 1945. gada 15. februārī Cēsīs) ir latviešu filozofs, viens no vadošajiem filozofiskās klasiskas darbu tulkotājiem latviešu valodā.

1967. gadā absolvējis Cēsu mūzikas vidusskolu un turpinājis strādāt Valmieras mūzikas skolā par vijoles spēles skolotāju. Pēc diviem gadiem, 1969. gadā iestājies Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, kuru absolvējis 1974. gadā. Pēc LVU VFF absolvēšanas turpat uzsācis darba gaitas, kuras turpina līdz pat šim brīdim - sākumā par lektoru, tad docentu, asociēto profesoru un profesoru.

Riharda Kūļa galvenās intereses un darbi filozofijā saistās ar kultūras filozofiju, Eiropas un Latvijas filosofijas un kultūras vēsturi, fenomenoloģiju, eksistenciālismu, I. Kanta, M. Heidegera filozofiju.

Rihards Kūlis vairāk kā 30 gadus veltījis filozofiskās klasikas tulkošanai latviešu valodā, darinot jaunu terminoloģiju, izstrādājot sistēmisku pieeju filozofijas klasikas tulkojumiem, īpaši I. Kanta, E. Huserla un M. Heidegera gadījumā. Savieno praktisko tulkošanas darbu ar komentāru izstrādi un tulkojamo autoru filozofisko uzskatu interpretācijām un skaidrojumiem.

Rihards Kūlis 1990. gadu sākumā iesaistījās Latvijas Tautas frontes aktivitātēs un bija Jūrmalas Domes deputāts. Rihards Kūlis ir arī aizrautīgs dārznieks - Cēsīs un Lejasciemā eksperimentē un audzē dažādu šķirņu melones, arbūzus, vīnogas, fizāļus, tomātus, ābolus u.c.[1] Peoniju un tulpju kolekcionārs. Ilgstoši darbojies Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrībā.

Nodarbošanās[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Rihards Kūlis pie Pontifikālās Laterāna universitātes Romā, 2011.g.

Latvijas Universitātes profesors, LU Filozofijas vēstures katedras vadītājs, LU aģentūras Filozofijas un socioloģijas institūts vadošais pētnieks (vada LZP projektu "Rietumu filosofijas klasika: tulkojumi un interpretācija"). R.Kūļa vadībā doktora darbus izstrādāja A.Šuvajeva, Ž.Narkeviča, I.Bernova, R.Bičevskis, L.Gediņa, I.Nātriņa. Kopš 2009. gada 3 promocijas darbu vadītājs (I.Pirktiņa, E.Šimfa, A.Ikavnieks).

Plaģiātisma skandāls[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

2010. gadā LU Vēstures un filozofijas fakultātes bakalaura programmas students Armands Leimanis ar segvārdu Gojko Mitičs Internetā izplatīja publisku vēstuli,[2] kurā vērsa sabiedrības uzmanību uz iespējamajiem pārkāpumiem finansējuma piešķiršanā un apsūdzēja trīs profesorus – Rihardu Kūli, Igoru Šuvajevu un Andri Rubeni plaģiātismā, uzdodot filozofa Otto Rolava Imanuela Kanta darbu tulkojumus par saviem.

Vēstule izsauca plašu rezonansi, un mēnesi pēc tās publicēšanas Latvijas Universitātē tika izveidota ekspertu komisija, kas izvērtēja iespējamo plaģiātu profesoru tulkojumos. Komisija konstatēja, ka, lai gan Kūļa tulkojums nav plaģiāts tādā nozīmē, ka tas būtu precīza kopija, tas nav uzskatāms par oriģinālu darbu, bet gan terminoloģiski konceptuāli pārstrādātu Rolava tulkojumu.[3] Sekojot ekspertu komisijas atzinumam, Latvijas Universitāte 2010. gada 30. aprīlī vērsās Gulbenes tiesā, lai izbeigtu darba tiesiskās attiecības ar Rihardu Kūli.[4]

Tiesas process Kūļa pārstāvju neierašanās dēļ vairākas reizes tika atlikts,[5][6] līdz 2012. gada 29. maijā tika panākts izlīgums.[7]

Publikācijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Monogrāfijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Filosofija. Līdzautore Maija Kūle, Rīga: Burtnieks, 1996, 1997, 653 lpp.; jauns izdevums – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998 un turpmāk katru gadu atkārtots izdevums, 656 lpp., tulkojums krievu val., Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 716 lpp.

Nozīmīgākie raksti Latvijas zinātniskos izdevumos kopš 2000. gada[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Reflections on the Everlasting and the Transient or the Road to the Freed of Light. – Analecta Husserliana, vol. 67, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2000, pp. 243–257.
 • Kant und Rahner (Karl Rahners und Immanuel Kants geteiltes Schicksal der westlichen Rationalitaet). Grāmatā: „Die Grenze des Menschen ist goettlich“, Parerga Verlag, Berlin, 2007, 283 – 301 S.
 • Kants un dzīvespasaules (Lebenswelt) problēma. Grāmatā: „Vērotājs un sabiedrība“, LU Akadēmiskais apgāds, 2008., 91. – 101. lpp.
 • Kultūra un ētika. Grāmatā: „Augusts Milts: patība un ētika“, Raka, 2008., 217 – 230. lpp.

Zinātniskie tulkojumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • L.Feierbahs. Kristietības būtība. Nākotnes filozofijas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1983, 214 lpp. Priekšvārds 5.- 20.lpp.
 • I.Kants. Praktiskā prāta kritika. Rīga: Zvaigzne, 1988, 202 lpp. Priekšvārds 5.- 30.lpp. kopā ar M. Kūli.
 • I.Kants. Prolegomeni. Rīga: Zvaigzne, 1990, 158 lpp. Priekšvārds 5.-18. lpp.
 • M.Heidegers. Malkasceļi. R.Kūļa tulkojums. Rīga: Intelekts, 1998. 19. a. l.
 • E.Huserls. Fenomenoloģija. R.Kūļa un A.Dāboliņa tulkojums. R.Kūļa kā tulkotāja piezīmes un komentāri. Rīga: LU FSI, 2002, 25 a.l.
 • M.Vēbers. Reliğijas socioloğija. R.Kūļa tulkojums. R.Kūļa kā tulkotāja piezīmes un komentāri. Rīga: FSI, 2004, 26 a.l.
 • I.Kants. Prolegomeni. Praktiskā prāta kritika. R.Kūļa tulkojums, pēcvārds un komentāri, Rīga, Zinātne, 2006., 22 a.l.
 • I.Kants. Tīrā prāta kritika. R.Kūļa tulkojums, piezīmes, priekšmetu rādītājs, 40 a. l. Rīga: Zinātne, 2011.

Kvalifikācijas celšana ārzemju universitātēs un pētniecības iestādēs, starptautiskā sadarbība[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Insbrukas Universitātes Teoloģijas fakultāte, Austrija (2011)
 • Zinātniski pētnieciskais darbs Vīnes Universitātes filosofijas institūtā sadarbībā ar prof. Ludvigu Nāglu, Austrija (2005–2008)
 • Zinātniski pētnieciskais darbs sadarbībā ar Vīnes katoļu akadēmiķu apvienību (piedalīšanās semināros, referāti), Austrija (2005–2007)
 • Stažēšanās Altenburgā un Melkā, projekts: K.Rānera darba tulkojums un interpretācija, Austrija (2004–2005)
 • Paula Selāna stipendija Vīnē "Cilvēka zinātņu institūtā", Austrija (2000)

Profesionālās aktivitātes[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Žurnāla "Zvaigžņotā debess" redkolēģijas loceklis.[8]
 • Almanaha "Filosofija" redkolēģijas loceklis.
 • LU Rakstu "Filosofija" redkolēģijas loceklis.
 • LZA Terminoloģijas komisijas filosofijas apakškomisijas vadītājs.
 • LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas vēstures katedras vadītājs.
 • LU Vēstures un filozofijas fakultātes Domes loceklis.
 • LZP eksperts filosofijā.
 • Izdevumu sērijas "Filosofijas lekcijas Rīgā" vadītājs LU FSI.

Studiju darbs Latvijas Universitātē[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Akadēmiskie kursi:

 • Ievads kultūras teorijā un pasaules kultūras vēsturē.
 • Ievads kultūras fenomenoloģijā.
 • Viduslaiku kultūra un filozofija.
 • Kanta filozofija.
 • Izvēles kurss: I. Kanta filosofijas problēmas.
 • Izvēles kurss: Mūsdienu vācu filozofija.

Apbalvojumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. http://www.gulbene24.lv/zinas/57/98976[novecojusi saite] Vidzemes TV, sākot no 10:36
 2. http://www.satori.lv/raksts/3305 Arhivēts 2016. gada 4. martā, Wayback Machine vietnē. Satori - Publiska studentu vēstule par filozofiju Latvijā
 3. http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/etikas-komisijas-locekle-kula-darbu-nevar-saukt-par-plagiatu-730958 Ētikas komisijas locekle: Kūļa darbu nevar saukt par plaģiātu
 4. http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/papildinata-lu-ir-versusies-tiesa-lai-atlaistu-kuli-734703 LU ir vērsusies tiesā, lai atlaistu Kūli
 5. http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/tiesa-lu-prasibu-atbrivot-no-amata-filozofijas-profesoru-kuli-skatis-oktobri-746459 Tiesa LU prasību atbrīvot no amata filozofijas profesoru Kūli skatīs oktobrī
 6. http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/lu-iesniegto-prasibu-tiesa-pret-profesoru-kuli-par-darba-attiecibu-izbeigsanu-izskatis-nakamgad-754197 LU iesniegto prasību tiesā pret profesoru Kūli par darba attiecību izbeigšanu izskatīs nākamgad
 7. http://www.apollo.lv/zinas/filozofijas-profesora-kula-un-lu-strida-panakts-izligums/517197 Filozofijas profesora Kūļa un LU strīdā panākts izlīgums
 8. http://www.lu.lv/zvd/ Arhivēts 2012. gada 2. augustā, Wayback Machine vietnē. Žurnāls "Zvaigžņotā debess"

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]