SVID analīze

Vikipēdijas lapa

SVID analīze (angļu: SWOT analysis) ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses (Strengths), vājības (Weaknesses), iespējas (Opportunities) un draudus (Threats).

Izmantošana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Veicot SVID analīzi, izvērtē iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas.

 • Stiprās puses — tās organizācijas īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
 • Vājās puses — tās organizācijas īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu.
 • Iespējas — tie ārējie faktori, kas var organizācijai palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
 • Draudi — tie ārējie faktori, kas var organizāciju kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā
Iekšējie faktori
Stiprās puses Vājās puses
 • Idejas priekšrocības
 • Potenciāls
 • Idejas konkurētspēja
 • Unikalitāte
 • Resursi, līdzekļi, cilvēki
 • Pieredze, zināšanas, informācija
 • Finanšu rezerves, ticamākais apgrozījums
 • Tirgzinība — redzesloks, izplatība, apzināšana
 • Novatoriskie aspekti
 • Atrašanās vieta
 • Cena, vērtība, kvalitāte
 • Akreditēšana, kvalifikācija, sertifikācija
 • Procesi, sistēmas, IT, komunikācijas
 • Kultūra, attieksme, viedoklis, uzvedība
 • Pārvaldīšana, pēctecība
 • Ierosinājuma vai nodomu radītie zaudējumi
 • Potenciāla vai iespēju nepilnības
 • Nespēja konkurēt
 • Reputācija, klātbūtne un sasniedzamība
 • Finansiālās iespējas
 • Ievainojamība
 • Laika grafiki, termiņi un spiediens
 • Naudas plūsma, skaidras naudas aizplūšana
 • Nepārtrauktība, piegādes robustums
 • Pamatlietu nepārdomātība, izklaidība
 • Datu ticamība, plānu pareģojamība
 • Morāle, uzticēšanās, vadība
 • Akreditēšana utt.
 • Procesi un sistēmas utt.
 • Pārvaldības slēpšana, pēctecība
Ārējie faktori
Iespējas Draudi
 • Tirgus notikumi
 • Konkurentu ievainojamība
 • Nozares vai dzīvesveida tendences
 • Tehnoloģiju attīstība un jauninājumi
 • Globāla iedarbība
 • Jauni tirgi, iespējas
 • Noteikta niša — tirgus mērķis
 • Ģeogrāfiska atrašanās vieta, eksports, imports
 • Jauninājumi un unikalitāte
 • Taktika — pārsteigt, vairāk līgumu u.t.t.
 • Biznesa un produkcijas attīstība
 • Informācija un pētījumi
 • Līgumsabiedrību un aģentūru sadalīšana
 • Lielas masas daudzuma, ražošana, ietaupījumi
 • Sezonalitāte, laika apstākļu, modes iedarbība
 • Politikas ietekme
 • Jaunu likumu vai normatīvo aktu ietekme
 • Apkārtējās vides ietekme
 • IT notikumi un jauninājumi
 • Konkurentu nodomi — atšķirīgi
 • Tirgus pieprasījums
 • Jaunas tehnoloģijas, pakalpojumi, idejas
 • Svarīgi līgumi vai vienošanās un partneri
 • Spēcīgs iekšējais potenciāls
 • Traucēkļi
 • Nepārvaramas vājības
 • Svarīgu darbinieku aiziešana no darba
 • Noturīgs finansiāls atbalsts
 • Ekonomika — iekšzemes, ārzemes
 • Sezonalitāte, laika apstākļu ietekme

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]