Pāriet uz saturu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vikipēdijas lapa

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir slēgta tipa kapitālsabiedrība (uzņēmējsabiedrība) ar juridiskās personas tiesībām, kuras pamatkapitālu veido dalībnieku ieguldītais īpašums — daļas, kuras nav publiskās apgrozības objekts.

Pamatkapitāls ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku ieguldīto līdzekļu summa. Pamatkapitāla sadalījums starp dalībniekiem parāda dalībnieku līdzdalības proporcijas, kas nosaka balsstiesības sadalījumu dalībnieku sapulcēs un kalpo par pamatu dividenžu saņemšanai. Minimālais pilna pamatkapitāla lielums ir 2800 eiro, ko var samaksāt naudā vai naudas izteiksmē novērtējamā ķermeniskā vai bezķermeniskā lietā, ja tai var vērst piedziņu.[1]

Mazkapitāla SIA

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Kopš 2011.gada ir iespēja dibināt mazkapitāla SIA, kurai pamatkapitāls ir no 0,01 līdz 2799,99 eiro. Mazkapitāla SIA kapitāldaļas var piederēt tikai fiziskām personām, kuru skaits nepārsniedz 5. Katrs mazkapitāla SIA dalībnieks drīkst atrasties tikai vienā mazkapitāla SIA.[2]

Daļa ir dalībnieka ieguldītā kapitāla vienība. Daļas nominālvērtību dalībnieki nosaka statūtos un izsaka veselos eiro. Daļa dod dalībniekam tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē, peļņas sadalē un sabiedrības mantas sadalē likvidācijas gadījumā. Daļu uzskaitei ved dalībnieku reģistru, kurā norāda dalībnieku, daļas nominālvērtību, katram dalībniekam piederošo daļu skaitu un datumu, kad dalībnieki veic daļu apmaksu.

 • Daļa dod tiesības saņemt dividendes.
 • Katra daļa dod vienas balss tiesības sabiedrības kopsapulcē.
 • Ja dalībnieks pārdod sev piederošo daļu, pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības.
 • Daļu var ieķīlāt pēc komercķīlas noteikumiem, ja statūtos nav aizliegta daļas apgrūtināšana.
 • Dalībnieka nāves gadījumā daļa pāriet mantojumā.
 • Daļa var pāriet sabiedrības īpašumā, ja dalībnieks rakstveidā atsakās no savas daļas, ja dalībnieku izslēdz no sabiedrības, ja dalībnieks ir juridiskā persona, kuras darbība ir izbeigusies.

SIA pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde, kā arī padome (ja tāda ir izveidota). Lielākajā daļā SIA ir divu pakāpju pārvaldes sistēma — dalībnieku sapulce un valde. Iespējama arī dalībnieku sapulces izvēlēta padome, kas pārrauga valdes darbu.

Dalībnieku sapulces kompetencē ir:

 • grozījumu izdarīšana statūtos;
 • pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;
 • padomes un valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
 • gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana;
 • revidenta ievēlēšana;
 • lēmumu pieņemšana par sabiedrības darbības izbeigšanu, reorganizāciju u.c. Dalībnieku sapulcei ir lemt tiesības, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla.

Kārtējo sapulci sasauc valde vismaz vienu reizi gadā.

Dalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas vairāk par pusi no dalībnieku sapulcē pārstāvētām balsīm.

Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību. Tās sastāvā var būt viens vai vairāki locekļi. Par valdes locekli nevar būt padomes loceklis vai revidents. Valde ievēl priekšsēdētāju, kas organizē valdes darbu. Valde organizē grāmatvedības uzskaiti un citus pienākumus, ko nosaka statūtos. Valdes locekļus ievēl uz 3 gadiem.

Pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas komercreģistra iestādē, sabiedrībai tiek piešķirts reģistrācijas numurs. Pēc reģistrācijas tiek izsniegts komercreģistra lēmums, reģistrācijas apliecība un apstiprināti statūti.

Kapitāla daļu personīgā atbildība

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Lai gan kapitālsabiedrība ir ar ierobežotu atbildību, paredzot, ka daļu īpašnieku atbildība ir ierobežota ar ieguldījumu pamatkapitālā, tomēr noteiktos gadījumos kapitāla daļu īpašnieku atbildība nav ierobežota ar ieguldījuma summu. Piemēram, ja dalībnieki ir reģistrējuši tā saucamo mazkapitāla SIA, tad kapitāla daļu personīgās atbildības apmērs ir 2800 eiro mīnus faktiski apmaksātais pamatkapitāls.

Ārējās saites

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
 1. «Mantiskā ieguldījuma novērtēšana». Uzņēmumu reģistra tīmekļvietne (latviešu). Skatīts: 2022-09-16.
 2. «Mazkapitāla SIA». Uzņēmumu reģistra tīmekļvietne (latviešu). Skatīts: 2022-09-14.