Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā apdrošināšana

Vikipēdijas lapa
Skaties arī jēdzienu ar līdzīgu nosaukumu: OKTA.

Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jeb OCTA ir obligāta visiem transporta veidiem, kuri piedalās ceļu satiksmē.

Iegādājoties OCTA polisi, persona apdrošina nevis savu transportlīdzekli, bet savu īpašnieka atbildību pret iespējamiem ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) ar personas transportlīdzekli nodarītajiem zaudējumiem citu personu mantai (tajā skaitā transportlīdzeklim), veselībai, kā arī personai nodarīto nemantisko kaitējumu.

Saņemt OCTA atlīdzību var CSNg cietušais, ja tas nav atzīts par atbildīgu (vainīgu) CSNg izraisīšanā. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda) sedz zaudējumus, nepārsniedzot noteikto apdrošinātāja atbildības limitu: par personai nodarītajiem zaudējumiem līdz 5 210 000 euro (neatkarīgi no cietušo skaita), savukārt par mantai nodarītajiem zaudējumiem līdz 1 050 000 euro (neatkarīgi no trešo personu skaita).

Mantai nodarītie zaudējumi ir tādi zaudējumi, kas radušies:

 • transportlīdzeklim – tas ir bojāts vai bojā gājis;
 • ceļam, ceļa būvei, ēkai vai būvei – tie ir bojāti vai bojā gājuši;
 • personai piederošam īpašumam – tas ir bojāts vai bojā gājis, piemēram, bojāta sēta, velosipēds, mobilais telefons vai cits personas privātīpašums;
 • par mantas bojājumiem tiek uzskatīti arī zaudējumi, kas radušies, veicot CSNg cietušo glābšanas darbus, vai radušies sakarā ar cietušās personas nogādāšanai ārstniecības iestādē izmantotā transportlīdzekļa bojājumu vai šī transportlīdzekļa salona notraipīšanu, kā arī zaudējumi, kas nodarīti, evakuējot transportlīdzekļus no CSNg vietas, vai sakarā ar kaitējumu videi.

Personai jeb cilvēkam (cietušā transportlīdzekļa vadītājs, pasažieris, riteņbraucējs, gājējs, ja viņu rīcībā nav konstatēti Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi) nodarītie zaudējumi dalās 2 daļās:

 • materiālie (mantiskie) zaudējumi – saistīti ar cietušā ārstēšanu un rehabilitāciju, kopšanu, ārstniecisko līdzekļu iegādi, ārstniecisko uzturu, ārstēšanos mājas apstākļos (ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi), kā arī protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai nomu, pārejošu darbnespēju, darbspēju zaudējumu.
 • nemateriālie zaudējumi[1] (morālais kaitējums) – saistīti ar sāpēm un garīgām ciešanām sakarā ar cietušā fizisku traumu, sakropļojumu, invaliditāti, apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi, apgādnieka, apgādājamā vai laulātā 1. grupas invaliditāti.

OCTA sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai un Eiropas Komisijas direktīvu ieviešanai tika izveidots Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB). LTAB veic OCTA likumdošanas izmaiņu aktualizēšanu atbildīgajās institūcijās. Vienlaikus LTAB ir OCTA Garantijas fonda administrators, kas saskaņā ar tiesību aktiem lemj un atbild par tā līdzekļu izlietojumu, pilda Latvijas Zaļās kartes biroja un arī Informācijas centra funkcijas, ir Zaļās kartes Biroju Padomes biedrs..

OCTA sistēmas dalībnieki[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

LTAB ir apvienojušās visas tās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA Latvijā. OCTA pakalpojumus drīkst sniegt tikai tie apdrošinātāji, kuri ir LTAB biedri. Apdrošinātāju, LTAB, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, Autotransporta direkcijas, Iekšlietu ministrijas un citu institūciju informācijas sistēmas un reģistri veido OCTA informācijas sistēmu — strukturētu informācijas tehnoloģiju un datubāzu kopumu.

Šobrīd OCTA sistēmā darbojas 9 apdrošināšanas sabiedrības:

OCTA polises prēmijas aprēķināšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

OCTA apdrošināšanas prēmijas apmēru nosaka apdrošinātājs, ievērojot transportlīdzekļa veidu, izmantošanas mērķi un citus risku ietekmējošus faktorus, piemēram:

 • "Bonus-malus" klase jeb transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēsture;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas vieta;
 • īpašnieka juridiskais statuss — fiziska vai juridiska persona;
 • transportlīdzekļa izmantošanas mērķis un tā ekspluatācijas apstākļi;
 • pilna transportlīdzekļa masa;
 • OCTA polises darbības termiņš.

OCTA polises riska seguma politika[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Kompensācijas saņēmēji[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Zaudējumu kompensāciju par mantai vai veselībai nodarītu kaitējumu ir tiesības saņemt personai, kas cietusi CSNg un nav atzīta par atbildīgu (vainīgu) CSNg izraisīšanā.

Zaudējumu atlīdzināšana[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Zaudējumus atlīdzina tā apdrošināšanas sabiedrība, kas apdrošinājusi par CSNg izraisīšanu atbildīgā (vainīgā) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Gadījumos, ja CSNg izraisījušajam transportlīdzekļa īpašniekam nav bijusi OCTA apdrošināšana, zaudējumi tiek atlīdzināti no OCTA Garantijas fonda.

Zaudējumi, kurus atlīdzina OCTA[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

OCTA atlīdzina zaudējumus par personas veselībai un / vai mantai (transportlīdzeklim, īpašumam u.c.) nodarīto kaitējumu, kas radies CSNg rezultātā.

Zaudējumus sedz, nepārsniedzot noteikto apdrošinātāja atbildības limitu[2]:

 • personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai noteiktais limits ir līdz 5 210 000 euro neatkarīgi no CSNg cietušo personu skaita;
 • mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai noteiktais limits ir līdz 1 050 000 euro neatkarīgi no trešo personu skaita.

Biežākie mantai nodarītie zaudējumi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • izdevumi transportlīdzekļa remontam un atjaunošanai līdz stāvoklim, kādā tas atradās līdz CSNg brīdim;
 • ja transportlīdzeklis nav atjaunojams, kā arī ja remonts nav iespējams vai ir ekonomiski nelietderīgs — zaudējumu summu nosaka atbilstoši transportlīdzekļa vērtībai pirms CSNg;
 • nepieciešamības gadījumā izdevumi transportlīdzekļa evakuācijai;
 • atlīdzība par nodarītiem bojājumiem ceļiem, ēkām, būvēm vai citiem īpašumiem;
 • atlīdzība par nodarītiem kaitējumiem videi.

OCTA darbības teritorija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

OCTA polise darbojas Latvijā un citās Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs: Lietuvā, Igaunijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Maltā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Kiprā, Apvienotajā Karalistē, Lihtenšteinā un Luksemburgā.

Valstis, kurās darbojas OCTA polise vai arī kurās būs nepieciešama Zaļā karte, var pārbaudīt LTAB mājaslapā:

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]