Spiedes stiprība

Vikipēdijas lapa
A Stress strain curve.
Sprieguma-relatīvā pagarinājuma līkne elastīgiem materiāliem, kur
1 - Īstā elastības robeža;
2 - Proporcionalitātes robeža;
3 - Elastības robeža;
4 - Tecēšanas robeža.
A Stress strain curve.
Sprieguma-relatīvā pagarinājuma līkne trausliem materiāliem

Spiedes stiprība raksturo materiāla spēju pretoties aksiāli vērstiem saspiešanas spēkiem. Tā rāda, cik lielu saspiešanas spēku materiāls iztur pirms tas sabrūk. Spiedes stiprību izsaka Pa, parasti lietojot tā daudzkārtni MPa. Spiedes stiprības pārbaudi veic pēc kāda noteikta standarta. Noteikta izmēra paraugu spiež, līdz tas sabrūk, paralēli pierakstot deformācijas un spiediena vērtības. Līdzīgi kā stiepē, spiedē elastīgi materiāli pakļaujas Huka likumam, līdz spiediens ir tik liels, ka sākas plastiskā deformācija. Trausliem materiāliem plastiskā deformācija praktiski nav novērojama - tie sadrūp pēc elastības robežas sasniegšanas.