Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām

Vikipēdijas lapa

Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ir 1966. gadā pieņemtais un 1976. gadā spēkā stājies ANO līgums. Tā izpildi uzrauga Cilvēktiesību komiteja, izskatot un komentējot dalībvalstu ziņojumus un sastādot vispārīga rakstura piezīmes. Uz 2016. gadu paktam ir 168 dalībvalstis; vēl 7 valstis to parakstīja, bet pagaidām nekļuva par dalībvalstīm.

Pakta struktūra[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Preambula
 • I daļa (1. pants) — tautu pašnoteikšanās tiesības;
 • II daļa (2.—5. pants) — pakta noteikto saistību pildīšanas kārtība;
 • III daļa (6.—27. pants) — garantējamās tiesības;
 • IV daļa (28.—45. pants) — Cilvēktiesību komitejas darbības noteikumi;
 • V daļa (46.—47. pants) — pakta interpretācijas noteikumi;
 • VI daļa (48.—53. pants) — paktas parakstīšanas un spēkā stāšanās noteikumi.

Fakultatīvie protokoli[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Paktam ir divi fakultatīvie protokoli. Pirmais ir pieņemts 1966. gadā un stājies spēkā 1976. gadā. Tas paredz Cilvēktiesību komitejai iespēju izskatīt sūdzības par Pakta pārkāpumiem pret protokola dalībvalstīm. Protokolam uz 2009. g. ir 112 dalībvalsts, vēl 3 valstis to parakstīja, bet pagaidām nekļuva par dalībvalstīm.

Otrais protokols ir pieņemts 1989. gadā un stājies spēkā 1991. gadā. Tas paredz nāvessoda atcelšanu (pieļaujot tomēr atrunu kara laikam). Protokolam uz 2009. g. ir 71 dalībvalsts, vēl 3 valstis to parakstīja, bet pagaidām nekļuva par dalībvalstīm.

Tiesību katalogs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • 1. pants — tautu pašnoteikšanās tiesības (Cilvēktiesību komiteja nav tiesīga izskatīt sūdzības par šā panta pārkāpumiem);
 • 6. pants — tiesības uz dzīvību;
 • 7. pants — spīdzināšanas aizliegums;
 • 8. pants — verdzības aizliegums;
 • 9. pants — tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību;
 • 10. pants — personu, kam atņemta brīvība, tiesības uz humānu apiešanos;
 • 11. pants — ieslodzījuma par parādiem aizliegums;
 • 12. pants — tiesības brīvi pārvietoties;
 • 13. pants — izsūtīšanas ierobežošana;
 • 14. pants — tiesības uz taisnīgu tiesas procesu;
 • 15. pants — aizliegums sodīt par darbību, kas izdarīšanas laikā nebija noziedzīga;
 • 16. pants — tiesības tikt atzītam par personu likuma priekšā;
 • 17. pants — privātas un ģimenes dzives neaizskaramība;
 • 18. pants — tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību;
 • 19. pants — vārda brīvība;
 • 20. pants — kara, naida, diskriminācijas un vardarbības propagandas aizliegums;
 • 21. pants — pulcēšanās brīvība;
 • 22. pants — asociāciju brīvība;
 • 23. pants — ģimenes tiesības uz aizsardzību, tiesības laulāties un laulāto vienlīdzība;
 • 24. pants — bērnu tiesības;
 • 25. pants — pilsoņu tiesības piedalīties valsts lietu kārtošanā;
 • 26. pants — diskriminācijas aizliegums;
 • 27. pants — mazākumgrupu tiesības.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]