Tīklu bagātība

Vikipēdijas lapa

"Tīklu bagātība: kā sociāla ražošana maina tirgus un brīvību" (angļu: The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom) ir grāmata, ko sarakstījis Hārvarda Universitātes profesors Johais Benklers. 2006. gadā autors izlaida grāmatas tiešsaites versiju.

Grāmatā autors izklāsta savu sociālo teoriju par tīklotas informācijas ekonomiku un to, kā privātu un kopēju vērtību politiskā ekonomika ietekmē individuālo un politisko brīvību. Savā sociālajā teorijā par tīklotās informācijas ekonomiku Benklers apraksta izmaiņas informācijas tirgu modeļos jaunā sociālās ražošanas medija interneta iespaidā. Sociālā ražošana grāmatā tiek iezīmēta kā mūsdienu pārejas uz tīklotību perioda fenomens, kas pārveido sabiedrības ekonomisko dzīvi un centrē to uz informāciju. Benklera sociālā teorija interneta kontekstā cieši saista informācijas ekonomiku ar informatīvajā apritē pastāvošo zināšanu un kultūras veidošanos un to pieejamību ar interneta vidē ieviestajiem ierobežojumiem vai brīvības veicinājumiem cilvēku savstarpējā saziņā, sava paštēla veidošanā un tā izpausmēs.

Interneta vidē ieīstināmā inovatīvā komunikācija, tās ražošana, pārveido individuālo un grupās apvienoto indivīdu brīvību, atšķirīgā izvērtējumus starpkulturālās attiecībās un gan privāto, gan kopējo vērtību kopumu orientācijas. Individuālo un iespēju ierobežošanas vai neierobežotības politiku nosaka vērtīborientācijas, kas tiek ražotas tīklotajā informācijas apritē pēc tīklu īpašnieku un viņiem piederošo tīklu lietotāju ieskatiem. Kulturālo atšķirību izvērtējumā plašā informācijas aprite veicina dažādības atzīšanu par sabiedriski noderīgu. Politiski ekonomiskie diskursi Interneta vidē bagātinās ar inovatīvām pieejām un risinājumiem, tomēr iepriekšējā gadsimta informācijas ekonomikas traktējumi turpina pastāvēt un kavē tīklotības vērienīgumu.