Tehnoloģiskais ietvars

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Tehnoloģisko ietvaru veido koncepcijas un tehnikas, kuras izmanto sabiedrība savu problēmu risinājumos. Tehnoloģiskais ietvars ir esošo teoriju, vārdos neizteikto zināšanu, inženierzinātņu prakses, specializētu pārbaudes procedūru, mērķu un lietošanas kombinācija. Tehnoloģiskā ietvara koncepciju ir paredzēts pielietot, lai pētītu mijiedarbību starp dažādiem aktoriem. Tas nav individuāls raksturlielums, vai institucionālu sistēmu raksturlielums. Ietvars atrodas starp aktoriem, nevis tajos vai virs tiem. Tehnoloģiskais ietvars rodas, kad mijiedarbība ap artefaktu sākas un turpinās. No vienas puses, tehnoloģiskais ietvars ļauj skaidrot kā sociālā vide strukturē artefakta radīšanu. No otras puses, tehnoloģiskais ietvars norāda kā eksistējošas tehnoloģijas strukturē sociālo vidi. Termins tehnoloģiskais ietvars tiek lietots tehnoloģisko sistēmu sociālās konstrukcijas teorijā.