Tiesību doktrīna

Vikipēdijas lapa

Tiesību doktrīna jeb pazīstamāko tiesību zinātnieku viedoklis lielākajā daļā tiesību sistēmu neveido tiesības to parastajā izpratnē. Tomēr veidojot tiesiskās regulēšanas modeli zinātnisko darbu nozīme ir diezgan liela. Likumdevējs bieži vien ņem vērā tās tendences, kuras jau ir fiksētas zinātnē. Kontinentālajā tiesību sistēmā, piemēram, tiesību principi vispirms tika izstrādāti zinātnes ceļā.

Tiesību doktrīnai ir arī liela nozīme normu izveidē un interpretācijas metodoloģijā un pilnveidošanā. Kontinentālajā sistēmā doktrīna ir viens no nozīmīgākajiem palīglīdzekļiem tiesību normu piemērošanā.

Tomēr doktrīna var būt arī par tiesību avotu formālā nozīmē. Angļu-sakšu tiesību sistēmā tiesu spriedumi bieži vien tiek pamatoti uz zinātnieku viedokļiem.

Islama tiesības vispār balstās uz autoritātes principa un tādēļ seno juristu, islama pazinēju spriedumiem ir oficiāla juridiska nozīme.