Trimda

Vikipēdijas lapa
Glezna — Dante trimdā

Trimda ir jau no senajiem laikiem pazīstams soda veids, kas paredz aizliegumu apmeklēt vai apmesties uz dzīvi noteiktā teritorijā. Atšķirībā no izsūtījuma vai nometinājuma trimdā cilvēks var pats izvēlēties savu apmešanās vietu.

Nereti ar trimdu saprot arī labprātīgu teritorijas pamešanu (emigrācija), lai izvairītos no iespējamām represijām, piemēram, latvieši, kas Otrā pasaules kara laikā pameta Latviju pirms Padomju Savienības ienākšanas Latvijas teritorijā, vai atteicās atgriezties atrodoties ārpus Latvijas teritorijas, tiek saukti par trimdiniekiem, trimdas latviešiem.