Pāriet uz saturu

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Balvu novadā

Vikipēdijas lapa

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Balvu novadā.

Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Aizezeres senkapi
Adrese: Vīksnas pagasts, Aizezere
Aizsardzības numurs: 303   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kapūnes senkapi
Adrese: Lazdukalna pagasts, Aizupe (pie Sarkangaliem)
Aizsardzības numurs: 264   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Zenona Čudarāna sēta
Adrese: Rugāju pagasts, Baldones
Aizsardzības numurs: 2855   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. v. -20. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Anastāsijas Losānes sēta
Adrese: Rugāju pagasts, Baldones
Aizsardzības numurs: 2856   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs.40.g. -20. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Annas Lužas sēta
Adrese: Rugāju pagasts, Baldones
Aizsardzības numurs: 2857   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Baltinavas katoļu baznīca
Adrese: Baltinavas pagasts, Baltinava
Aizsardzības numurs: 2826   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1909., 1920., 1931. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Baltinavas muižas parks
Adrese: Baltinavas pagasts, Baltinava
Aizsardzības numurs: 2827   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: 19. gs. 1.p. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Ērģeles
Adrese: Baltinavas pagasts, Baltinava (Baltinavas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8618   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 20.gs.1.p. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Baltinavas pareizticīgo baznīca
Adrese: Baltinavas pagasts, Baltinava, Tilžas iela 11
Aizsardzības numurs: 2831   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1901. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Baltinavas pagasta tiesa
Adrese: Baltinavas pagasts, Baltinava, Tilžas iela 5
Aizsardzības numurs: 2830   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 20. gs.30.g. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Brieksīnes kapu kapliča
Adrese: Baltinavas pagasts (Brieksīnes kapos)
Aizsardzības numurs: 2828   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 20. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Balvu katoļu baznīca
Adrese: Balvi, Baznīcas iela 1
Aizsardzības numurs: 2832   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 18. gs., 1805. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Balvu muiža
Adrese: Balvi, Brīvības iela 46 (Balvu muižā)
Aizsardzības numurs: 2834   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1760., 1870. -1880. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Ērģeles
Adrese: Balvi, Baznīcas iela 1 (Balvu katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8616   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 20.gs.s. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Balvu luterāņu baznīca
Adrese: Balvi, Bērzpils iela 17
Aizsardzības numurs: 2833   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1913. -1915. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Klēts
Adrese: Balvi, Brīvības iela 46 (Balvu muižā)
Aizsardzības numurs: 2835   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1870. -1880. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Balvu kultūras nams
Adrese: Balvi, Brīvības iela 61
Aizsardzības numurs: 9152   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1954. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Cepures kalns - kulta vieta
Adrese: Balvu pagasts (Pilskalna kapos)
Aizsardzības numurs: 241   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pilskalns
Adrese: Balvu pagasts (Pilskalnā pie Sarkaņiem)
Aizsardzības numurs: 242   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bonifacovas muižas kungu māja
Adrese: Bērzpils pagasts, Bonifacova
Aizsardzības numurs: 2841   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. v. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Brontu viduslaiku kapsēta
Adrese: Medņevas pagasts, Bronti
Aizsardzības numurs: 273   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Mežariju senkapi (Kara kapi)
Adrese: Bērzkalnes pagasts (pie Mežariju kapsētas)
Aizsardzības numurs: 244   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vārenes kalns - senkapi
Adrese: Bērzpils pagasts, Bērzpils (pie Bērzpils vidusskolas)
Aizsardzības numurs: 252   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bērzpils skola
Adrese: Bērzpils pagasts, Bērzpils
Aizsardzības numurs: 2839   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1938. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Altāris
Adrese: Bērzpils pagasts, Bērzpils (Bērži, Bērzpils (Bēržu) katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8626   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.
Upesgala apmetne
Adrese: Bērzpils pagasts (Ičas vecupes labajā krastā, Upesgala līcī)
Aizsardzības numurs: 251   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
link=//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&id=250&description=I%C4%8Das%20apmetne%2C%20B%C4%93rzpils%20pagasts&lat=56.825 56.824271114249&lon=27.02027778 26.99615380021&categories=Cultural%20heritage%20monuments%20in%20Balvi%20Municipality&descriptionlang=lv&campaign=wlm-lv Ičas apmetne
Adrese: Bērzpils pagasts (Ičas upes lejastecē)
Aizsardzības numurs: 250   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Berzīnes pilskalns (Starij Zamok)
Adrese: Bērzpils pagasts (Bērzpils kapsētā)
Aizsardzības numurs: 246   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Beļausku senkapi
Adrese: Bērzpils pagasts (pie Beļausku fermas)
Aizsardzības numurs: 253   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bēržu kapu kapliča
Adrese: Bērzpils pagasts (Bēržu kapos)
Aizsardzības numurs: 2840   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. 1.p. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Saksmales kapu kapliča
Adrese: Bērzpils pagasts (Saksmales kapos)
Aizsardzības numurs: 2842   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 18./19. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Bēržu baznīca
Adrese: Bērzpils pagasts, Bērži
Aizsardzības numurs: 2838   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1852. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Domopoles senkapi (Kara kapi)
Adrese: Bērzpils pagasts, Domopole
Aizsardzības numurs: 247   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Duļbovas motordzirnavas un saimniecības ēkas (2)
Adrese: Baltinavas pagasts, Duļbova
Aizsardzības numurs: 2829   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 20. gs. s., 1934. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Golvaru viduslaiku kapsēta
Adrese: Bērzpils pagasts, Golvari (pie kapsētas)
Aizsardzības numurs: 248   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Gribkovas viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)
Adrese: Bērzpils pagasts, Gribkova (pie Berķeļiem)
Aizsardzības numurs: 249   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Baznīcas vieta - kulta vieta
Adrese: Medņevas pagasts, Kangari (pie kapsētas)
Aizsardzības numurs: 274   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
Adrese: Medņevas pagasts, Kangari (1 km uz D no Kangaru centra)
Aizsardzības numurs: 275   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ķeišu senkapi (Kapu kalns, Bērzu kalns)
Adrese: Baltinavas pagasts, Keiši
Aizsardzības numurs: 235   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Krišjāņu senkapi (Kara kapi)
Adrese: Krišjāņu pagasts, Krišjāņi (centrā)
Aizsardzības numurs: 260   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Putrānu kapu kapliča
Adrese: Krišjāņu pagasts (Putrānu kapos)
Aizsardzības numurs: 2853   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Lavošnieku viduslaiku kapsēta
Adrese: Vecumu pagasts, Lavošnieki
Aizsardzības numurs: 300   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīca
Adrese: Lazdukalna pagasts (Augustovā)
Aizsardzības numurs: 2854   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: 1826. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Piestiņas apmetne
Adrese: Lazdukalna pagasts (Piestiņas vecupes kreisajā krastā, 2,5 km lejpus Osas)
Aizsardzības numurs: 271   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lagažas apmetne
Adrese: Lazdukalna pagasts (pie Lagažas upes un Posma satekas, 300 m no Lagažas upes ietekas Aiviekstē)
Aizsardzības numurs: 268   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pilskalns
Adrese: Lazdukalna pagasts (pie bij. Pilskalniem)
Aizsardzības numurs: 267   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lieparu senkapi
Adrese: Lazdukalna pagasts (pie Lieparu kapsētas)
Aizsardzības numurs: 269   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Slaveitu senkapi
Adrese: Lazdukalna pagasts (pie Slaveišu (Slaveitu) kapsētas)
Aizsardzības numurs: 270   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Skubinovas viduslaiku kapsēta
Adrese: Lazdukalna pagasts (Skubinovā pie bij. pienotavas)
Aizsardzības numurs: 272   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lācupes viduslaiku kapsēta (Kara kapi)
Adrese: Balvu pagasts, Lācupe (pie Biseniekiem)
Aizsardzības numurs: 240   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Lašku senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Medņevas pagasts, Lāški
Aizsardzības numurs: 276   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kauguru kalns - pilskalns
Adrese: Vīksnas pagasts, Makšinava (Kupravas - Vīksnas lielceļa labajā pusē)
Aizsardzības numurs: 304   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Melnolīdumu viduslaiku kapsēta (Kara kapi)
Adrese: Rugāju pagasts, Malnīleidumi (Vārnienas upes krastā)
Aizsardzības numurs: 288   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Mastarīgu senkapi (Kara kapi)
Adrese: Lazdukalna pagasts, Mastareiga
Aizsardzības numurs: 265   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Medņevas senkapi (Stepu kalns, Kara kapi)
Adrese: Medņevas pagasts, Medņeva
Aizsardzības numurs: 278   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Medņevas viduslaiku kapsēta
Adrese: Medņevas pagasts, Medņeva
Aizsardzības numurs: 279   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Loginu senkapi
Adrese: Medņevas pagasts (pie Šķilbēnu pagasta Loginiem)
Aizsardzības numurs: 277   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aizgalīnes senkapi (Zviedru kapi)
Adrese: Medņevas pagasts (pie Aizgalīnes kapsētas)
Aizsardzības numurs: 280   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Karaļa kaps - senkapi
Adrese: Medņevas pagasts (starp Kangariem un Kozlovu)
Aizsardzības numurs: 283   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
Adrese: Medņevas pagasts (starp Kangariem un Kozlovu)
Aizsardzības numurs: 284   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Slotukalna senkapi
Adrese: Medņevas pagasts (starp Slotukalnu un Olūtavu)
Aizsardzības numurs: 285   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Medņu senkapi
Adrese: Rugāju pagasts, Medņi (pie Vārnienas upes tilta)
Aizsardzības numurs: 287   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Mežariju vējdzirnavas
Adrese: Vīksnas pagasts, Mežārija
Aizsardzības numurs: 2881   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Dzirnavsalas apmetne
Adrese: Rugāju pagasts, Mieriņi (Pededzes vecupes labajā krastā, Dzirnavsalas rajonā)
Aizsardzības numurs: 289   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Moziņku senkapi (Kara kapi)
Adrese: Bērzkalnes pagasts, Moziņki
Aizsardzības numurs: 243   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Andzelmas Limanānes sēta
Adrese: Rugāju pagasts, Nagļi
Aizsardzības numurs: 2860   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. 2.p. -20. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Mistra kalns - pilskalns
Adrese: Šķilbēnu pagasts, Porskova
Aizsardzības numurs: 258   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Lukstenieku senkapi (Kara kapi)
Adrese: Baltinavas pagasts, Puncuļova
Aizsardzības numurs: 236   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Puncuļevas pilskalns
Adrese: Baltinavas pagasts, Puncuļova
Aizsardzības numurs: 237   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
Adrese: Baltinavas pagasts, Puncuļova (pie Puncuļevas kapsētas)
Aizsardzības numurs: 238   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Alotāju kalns - pilskalns
Adrese: Baltinavas pagasts, Puncuļova (Kārsavas - Baltinavas lielceļa labajā pusē)
Aizsardzības numurs: 239   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kara kapi - senkapi
Adrese: Kubulu pagasts, Pērkoni
Aizsardzības numurs: 261   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Pērkones Zvirbuļu senkapi
Adrese: Kubulu pagasts, Pērkoni (pie Zvirbuļiem)
Aizsardzības numurs: 262   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Rijnieku senkapi (Kara kapi)
Adrese: Kubulu pagasts, Pērkoni (starp Rijniekiem un kapsētu, Pērkones ezera Z krastā)
Aizsardzības numurs: 263   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Raču Raganu kalns - kulta vieta
Adrese: Medņevas pagasts, Rači (pie Līdumniekiem)
Aizsardzības numurs: 281   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Rekovas (Polfandera) dzirnavas
Adrese: Šķilbēnu pagasts, Rekova
Aizsardzības numurs: 2845   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1932. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Rekovas ambulance
Adrese: Šķilbēnu pagasts, Rekova
Aizsardzības numurs: 2846   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 20. gs.30.g. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Rugāju pagasta valdes ēka
Adrese: Rugāju pagasts, Rugāji
Aizsardzības numurs: 2862   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 20. gs.30.g. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Rugāju pareizticīgo baznīca
Adrese: Rugāju pagasts, Rugāji
Aizsardzības numurs: 2863   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1913. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Pokratas kapu kapliča
Adrese: Rugāju pagasts (pie Rugāju - Tilžas ceļa)
Aizsardzības numurs: 2861   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 20. gs.30.g. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Sūra apmetne
Adrese: Rugāju pagasts (Bolupes labajā krastā pie Sūra attekas)
Aizsardzības numurs: 286   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Čušļu senkapi (Kara kapi)
Adrese: Rugāju pagasts (pie Čušļu kapsētas)
Aizsardzības numurs: 290   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Mašķu senkapi (Kara kapi)
Adrese: Rugāju pagasts (pie Mašķiem)
Aizsardzības numurs: 291   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Vēžu senkapi
Adrese: Rugāju pagasts (pie Vēžiem)
Aizsardzības numurs: 292   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Aizstirnes senkapi (Vecie kapi)
Adrese: Rugāju pagasts (starp Aizstirni un Mazezeriņu)
Aizsardzības numurs: 293   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ķeibenieku senkapi (Kara kapi)
Adrese: Rugāju pagasts (pie Tilžas pagasta Ķeibeniekiem)
Aizsardzības numurs: 297   Saites:  Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Nagļu (Reibānu) kapu kapliča
Adrese: Rugāju pagasts (pie Madonas raj.robežas)
Aizsardzības numurs: 8320   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19.gs.b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Silakroga viduslaiku kapsēta
Adrese: Bērzkalnes pagasts, Silakrogs
Aizsardzības numurs: 245   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Skandīnes senkapi
Adrese: Medņevas pagasts, Skandīne
Aizsardzības numurs: 282   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Bonifacovas senkapi (Priežu saliņa)
Adrese: Bērzpils pagasts, Sola
Aizsardzības numurs: 254   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Salas senkapi (Mēra kapi)
Adrese: Bērzpils pagasts, Sola
Aizsardzības numurs: 255   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Salas zemnieku - zvejnieku sētu grupa - Salas ciems
Adrese: Bērzpils pagasts, Sola
Aizsardzības numurs: 2843   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. b. -20. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Tepenīcas viduslaiku kapsēta
Adrese: Susāju pagasts, Tepenīca (pie karjera)
Aizsardzības numurs: 294   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīca
Adrese: Tilžas pagasts, Tilža
Aizsardzības numurs: 2867   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: 1922. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Tilžas (Kokorevas) luterāņu baznīca
Adrese: Tilžas pagasts, Tilža
Aizsardzības numurs: 2865   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1927. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Tilžas draudzes skola, vēlāk pareizticīgo baznīca
Adrese: Tilžas pagasts, Tilža
Aizsardzības numurs: 2866   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1895. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Tilžas vecais luterāņu draudzes nams
Adrese: Tilžas pagasts, Tilža
Aizsardzības numurs: 2868   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1902. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Doņikavas senkapi (Kara kapi)
Adrese: Tilžas pagasts (Doņikavā)
Aizsardzības numurs: 296   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Jaunlemesnieku senkapi (Kara kapi)
Adrese: Tilžas pagasts (pie Jaunlemesniekiem)
Aizsardzības numurs: 298   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Ezersalas senkapi
Adrese: Vectilžas pagasts (pie Ezersalām)
Aizsardzības numurs: 299   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Marienhauzenas pils
Adrese: Viļaka (Viļakas ezera salā)
Aizsardzības numurs: 2869   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1293., 14. gs. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca
Adrese: Viļaka, Baznīcas iela 56
Aizsardzības numurs: 2876   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1890. -1891. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Viļakas viduslaiku pils
Adrese: Viļaka (Viļakas ezera salā)
Aizsardzības numurs: 301   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Viļakas luterāņu baznīca
Adrese: Viļaka, Abrenes iela 15
Aizsardzības numurs: 2874   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1925. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Viļakas senkapi
Adrese: Viļaka, Abrenes iela 17
Aizsardzības numurs: 302   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Viļakas katoļu draudzes mācītājmāja
Adrese: Viļaka, Baznīcas iela 54
Aizsardzības numurs: 2875   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Ērģeles
Adrese: Viļaka, Baznīcas iela 56 (Viļakas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 2956   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1890. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Vitrāžas (13)
Adrese: Viļaka, Baznīcas iela 56 (Viļakas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 2957   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1911. valsts nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Altāri (3)
Adrese: Viļaka, Baznīcas iela 56 (Viļakas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8632   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1911. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Kancele
Adrese: Viļaka, Baznīcas iela 56 (Viļakas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 8633   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 1911. vietējas nozīmes mākslas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Viļakas pareizticīgo baznīca
Adrese: Viļaka, Eržepoles iela 61
Aizsardzības numurs: 2877   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1871. (1868) valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Viļakas slimnīcas morgs
Adrese: Viļaka, Parka iela 2
Aizsardzības numurs: 2878   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1890. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Skola
Adrese: Viļaka, Pils iela 11
Aizsardzības numurs: 2879   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 20. gs.30.g. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Viļakas muižas apbūve
Adrese: Viļaka, Pils iela 11; Pils iela 9 (Viļakas muižā)
Aizsardzības numurs: 2870   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Parks
Adrese: Viļaka, Pils iela 11; Pils iela 9 (Viļakas muižā)
Aizsardzības numurs: 2873   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Saimniecības ēkas (2)
Adrese: Viļaka, Pils iela 9 (Viļakas muižā)
Aizsardzības numurs: 2871   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Žogs
Adrese: Viļaka (Viļakas muižā)
Aizsardzības numurs: 2872   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Vedeniešu viduslaiku kapsēta
Adrese: Susāju pagasts, Vēdenieši (Vedas upes kreisajā krastā)
Aizsardzības numurs: 295   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Vīksnas pareizticīgo baznīca
Adrese: Vīksnas pagasts, Vīksna
Aizsardzības numurs: 2880   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 20. gs. s. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Derdziņu senkapi
Adrese: Vīksnas pagasts (pie Derdziņu kapsētas un Andžiem)
Aizsardzības numurs: 305   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Kačupes senkapi (Bābu kalns)
Adrese: Vīksnas pagasts (pie Kačupes kapsētas un Pintuļiem)
Aizsardzības numurs: 306   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Miezāju senkapi (Kara kapi)
Adrese: Vīksnas pagasts (pie Miezāju kapsētas)
Aizsardzības numurs: 307   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Šķilbēnu vecā Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
Adrese: Šķilbēnu pagasts, Šķilbani
Aizsardzības numurs: 2847   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1922. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Šķilbēnu pareizticīgo baznīca
Adrese: Šķilbēnu pagasts, Šķilbani
Aizsardzības numurs: 2848   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 1926. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Galerija
Šķilbēnu muižas apbūve
Adrese: Šķilbēnu pagasts, Šķilbani (Šķilbēnu muižā)
Aizsardzības numurs: 2849   Saites: Karte! WikidataWikimedia Commons kategorija
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Ielādēt vēl attēlus
Kungu māja
Adrese: Šķilbēnu pagasts, Šķilbani (Šķilbēnu muižā)
Aizsardzības numurs: 2850   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: 19. gs. b. vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Daņilovkas senkapi I,II
Adrese: Šķilbēnu pagasts (Daņilovkas silā pie Daņilovkas fermas)
Aizsardzības numurs: 256   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Dzilnaskalns - senkapi (Kara kapi)
Adrese: Šķilbēnu pagasts (pie Plešovas kapsētas)
Aizsardzības numurs: 257   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Sauciema senkapi
Adrese: Šķilbēnu pagasts (Sauciemā pie Dravām, Rikas upes labajā krastā)
Aizsardzības numurs: 259   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Osas apmetne
Adrese: Lazdukalna pagasts, Ūsa (Piestiņas upītes krastā)
Aizsardzības numurs: 266   Saites: Karte! Vikipēdijas rakstsWikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Cirnavas senkapi (Kara kapi)
Adrese: Žīguru pagasts (Cirnavā (Čornavā), Viļakas - Katlešu lielceļa labajā pusē)
Aizsardzības numurs: 308   Saites: Karte! Wikidata
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.