GS1-128

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
GS1-128 piemērs

GS1-128 ir GS1 pielietošanas standarts, izmantojot Code 128 svītrkodu specifikāciju. Tā iepriekšējais pareizais nosaukums bija UCC/EAN-128. Citi vairs neizmantotie nosaukumi ir UCC-128 un EAN-128. GS1-128 standarts tika ieviests 1989.gadā[1], un tajā tiek izmantota virkne pielietojuma identifikatoru tādu papildu datu kā derīguma termiņa datuma, sērijas numura, daudzuma, svara un daudzu citu, lietotājam nepieciešamu atribūtu iekļaušanai.

Pārskats[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

GS1-128 standarts ir Code 128 svītrkodā izteikts pielietojuma standarts. Tas identificē datus ar pielietojuma identifikatoriem (PI). Zemāk parādītais vienkāršs SSCC (Serial Shipping Container Code) svītrkods, kurā dabā nav šeit redzamo atstarpju, izskatīsies apmēram šādi:

[FNC1] 00 12345678 0000000001

Augstāk parādītajā piemērā redzamais [FNC1] ir no vienas rakstzīmes sastāvošs funkciju kods 1, kas norāda, ka šis Code 128 svītrkods ir GS1-128 kods. 00 ir seriālā kravas konteinera koda ("SSCC") PI, kas šādus datus apzīmē kā seriālā kravas konteinera kodu. 12345678 ir uzņēmuma numurs. 0000000001 ir konteinera numurs.

Vienā svītrkodā ir iespējams iekodēt vairākus datu vienumus. Piemēram, produkta sērijas numurs (pielietojuma identifikatora kods 21), ražošanas datums (kods 11) un derīguma termiņš (kods 17) kopā izskatās šādi:

[FNC1] 21 12345 [FNC1] 11 090101 17 100101

Pirms ražošanas datuma ir nepieciešams iekodēt papildu FNC1, jo pirms tā esošam produkta sērijas numuram ir iespējams mainīgs garums. Tas nav nepieciešams pirms derīguma termiņa beigu datuma, jo ražošanas datumam ir noteikts garums. Komponentu pārkārtošana, lai ievietotu mainīga garuma lauku, nodrošina kompaktāku formu:

[FNC1] 11 090101 17 100101 21 12345

Pielīdzinājums EPC kodiem[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ņemot vērā, ka EPC un EAN attiecīgi arī UCC kā kodu sistēmas nav savstarpēji saskanīgas, tad GS1-128 tiek pielīdzināts EPC-GTVN ar atsauces sarakstu, kurā ir ietverti abi kodi katram produkta veidam. Tomēr sērijas numuru ar EPC-SGTIN salīdzināt nevar.

Pilns pielietojuma identifikatoru saraksts[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Šis saraksts ir no 2020. gada un tāpēc, iespējams, ir novecojis un neprecīzs. Autortiesības uz to pieder GS1, tāpēc atjaunināto sarakstu, lūdzu, skatiet uzklikšķinot uz zemāk esošo saiti uz GS1 Vispārīgajām specifikācijām.[2] Ņemot vērā, ka kods 128 visefektīvākais ir ciparu pāru kodēšanā, tad ciparu laukos priekšroka tiek dota nemainīgam garumam.

Visi datumi tiek formatēti GGMMDD.

y PI nodrošina vairākas zīmes aiz komata sekojošās vērtībās. Attēlotā vērtība ir vesels skaitlis, kas dalīts ar 10y . Piemēram, neto svaru 22,7 kg ir iespējams iekodēt kā 3101 000227, 3102 002270, 3103 022700 vai 3104 227000.

Kods Nosaukums Datu virknes garums (bez PI)
00 Seriālais Kravas Conteinera Kods (SSCC) 18
01 Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTIN) 14
02 Loģistikas vienībā ietilpstošo tirdzniecības vienību GTVN 14
10 Partijas numurs mainīgs, līdz 20
11 Izgatavošanas Datums (GGMMDD) 6
12 Datums līdz kuram jāapmaksā rēķins (GGMMDD) 6
13 Iepakošanas datums (GGMMDD) 6
15 "Ieteicams līdz" datums (GGMMDD) 6
17 Derīguma termiņš (GGMMDD) 6
20 Iekšējais Produkta Variants 2
21 Sērijas numurs mainīgs, līdz 20
22 Patēriņa Produkta Variants mainīgs, līdz 29
23n Lota numurs n mainīgs, līdz 19
240 Ražotāja piešķirtā vienības papildus identifikācija mainīgs, līdz 30
241 Klienta numurs mainīgs, līdz 30
242 "Izgatavots pēc pasūtījums" varianta numurs mainīgs, līdz 6
243 Iepakojuma sastāvdaļu numurs mainīgs, līdz 20
250 Secondary Serial Number mainīgs, līdz 30
251 Sekundārais sērijas numurs mainīgs, līdz 30
253 Globālais dokumenta tipa identifikators (GDTI) mainīgs, 13–17
254 GVN paplašinājuma komponente mainīgs, līdz 20
255 Globālais Kupona Numurs mainīgs, 13–25
30 Vienību skaits (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) mainīgs, līdz 8
310y Neto svars kg 6
311y Garums jeb 1.dimensija m 6
312y Platums, diametrs vai 2.dimensija m 6
313y Dziļums, biezums, augstums vai 3.dimensija m 6
314y Virsma m2 6
315y Neto tilpums litros 6
316y Neto tilpums m3 6
320y Neto svars mārciņās 6
321y Garums jeb 1.dimensija collās 6
322y Garums jeb 1.dimensija pēdās 6
323y Garums jeb 1.dimensija jardos 6
324y Platums, diametrs jeb 2.dimensija collās 6
325y Platums, diametrs jeb 2.dimensija pēdās 6
326y Platums, diametrs jeb 2.dimensija jardos 6
327y Dziļums, biezums, augstums jeb 3.dimensija collās 6
328y Dziļums, biezums, augstums jeb 3.dimensija pēdās 6
329y Dziļums, biezums, augstums jeb 3.dimensija jardos 6
330y Konteinera bruto svars kg 6
331y Konteinera garums jeb 1.dimensija m 6
332y Konteinera platums/diametrs jeb 2.dimensija m 6
333y Konteinera dziļums/biezums jeb 3.dimensija m 6
334y Konteinera laukums m2 6
335y Konteinera bruto tilpums litros 6
336y Konteinera bruto tilpums m3 6
340y Konteinera bruto svars mārciņās 6
341y Konteinera garums jeb 1.dimensija collās 6
342y Konteinera garums jeb 1.dimensija pēdās 6
343y Konteinera garums jeb 1.dimensija jardos 6
344y Konteinera platums/diametrs jeb 2.dimensija collās 6
345y Konteinera platums/diametrs jeb 2.dimensija pēdās 6
346y Konteinera platums/diametrs jeb 2.dimensija jardos 6
347y Konteinera dziļums, biezums, augstums jeb 3.dimensija collās 6
348y Konteinera dziļums, biezums, augstums jeb 3.dimensija pēdās 6
349y Konteinera dziļums, biezums, augstums jeb 3.dimensija jardos 6
350y Produkta laukums kvadrātcollās 6
351y Produkta laukums kvadrātpēdās 6
352y Produkta laukums kvadrātjardos 6
353y Konteinera laukums kvadrātcollās 6
354y Konteinera laukums kvadrātpēdās 6
355y Produkta laukums kvadrātjardos 6
356y Neto svars Trojas uncēs 6
357y Neto svars/tilpums uncēs 6
360y Neto svars/tilpums kvartos 6
361y Produkta tilpums galonos 6
362y Konteinera bruto tilpums kvartos 6
363y Konteinera bruto tilpums kvartos ASV galonos 6
364y Produkta tilpums kubikcollās 6
365y Produkta tilpums kubikpēdās 6
366y Produkta tilpums kubikjardos 6
367y Produkta bruto tilpums kubikcollās 6
368y Produkta bruto tilpums kubikpēdās 6
369y Produkta bruto tilpums kubikjardos 6
37 Tirdzniecības vienību skaits loģistikas vienībā mainīgs, līdz 8
390y Piemērojamā samaksas summa vietējā valūtā mainīgs, līdz 15
391y Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu mainīgs, 3–18
392y Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) mainīgs, līdz 15
393y Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) mainīgs, 3–18
400 Klienta pirkuma pasūtījuma numurs mainīgs, līdz 30
401 Globālais konosamenta identifikācijas numurs mainīgs, līdz 30
402 Globālais konosamenta identifikācijas numurs 17
403 Maršruta kods mainīgs, līdz 30
410 "Piegādāt uz - nosūtīt uz " Vietas Kodu (Globālais Vietas Numurs) 13
411 "Rēķinu kam" Vietas Kodam (Globālais Vietas Numurs) 13
412 "Pirkts no" Vietas Koda (Globālais Vietas Numurs) 13
413 "Piegādāt kam" Vietas Kodam (Globālais Vietas Numurs) 13
414 Fiziskās atrašanas vietas identifikācija (Globālais Vietas Numurs) 13
420 "Piegādāt uz - nosūtīt uz " pasta kods vienas pasta iestādes robežās mainīgs, līdz 20
421 "Piegādāt uz - nosūtīt uz " pasta kods ar ISO valsts kodu mainīgs, 3–15
422 Tirdzniecības vienības izcelsmes valsts 3
423 Sākotnējās apstrādes valsts mainīgs, 3–15
424 Apstrādes valsts 3
425 Izkomplektēšanas valsts 3
426 Pilna apstrādes cikla valsts 3
7001 NATO krājumu numurs (NSN) 13
7002 UN/ECE gaļas kautķermeņu un gabalu klasifikācija mainīgs, līdz 30
7003 Derīguma termiņa datums un laiks 10
7004 Aktīvā potenciālā iedarbība (veselības aprūpē) mainīgs, līdz 4
703n Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu; n norāda vairāku procesoru kārtas numuru mainīgs, 3–30
8001 Ritināmie produkti - platums, garums, iekšējais diametrs, virziens un savijums 14
8002 Mobilā tālruņa identifikācijas numurs mainīgs, līdz 20
8003 Globālais vairākkārt izmantojamo aktīvu identifikators mainīgs, 14–30
8004 Globālais individuālā aktīva (pamatlīdzekļa) identifikators (GIAI) mainīgs, līdz 30
8005 Vienas mērvienības cena 6
8006 Tirdzniecības vienības komponentes identifikācija 18
8007 Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN) mainīgs, līdz 30
8008 Izgatavošanas datums un laiks mainīgs, 8–12
8018 Globālais pakalpojumu attiecību numurs, lai identificētu attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju 18
8020 Rēķina atsauces numurs mainīgs, līdz 25
8100 Kupona paplašinātais kods: Numuru sistēma un piedāvājums 6
8101 Kupona paplašinātais kods: Numuru sistēma, Piedāvājums, Piedāvājuma beigas 10
8102 Kupona paplašinātais kods: Skaitļu sistēma, kura sākas ar 0 2
8110 Kupona identifikācijas kods  Ziemeļamerikas lietotājiem mainīgs, līdz 30
8200 Paplašinātā iepakojuma URL mainīgs, līdz 70
90 Savstarpēji saskaņota informācija starp darījuma partneriem mainīgs, līdz 30
91–99 Uzņēmuma iekšējā informācija mainīgs, līdz 90

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 

  1. «GS1 Historic Timeline». GS1. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2018. gada 14. aprīlī. Skatīts: 2018. gada 9. oktobris.
  2. General specifications, GS1.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]