Rombiskā singonija

Vikipēdijas lapa
(Pāradresēts no Ortorombiskā singonija)
vienkāršā pamatnē centrētā telpiski centrētā malās centrētā
vienkāršā pamatnē centrētā telpiski centrētā malās centrētā

Kristalogrāfijā rombiskā singonija (nereti no angļu valodas pārmanto terminu - "ortorombiskā singonija") ir viena no 7 singonijām.

Kristālisko struktūru apraksta, balstoties uz trīs bāzes vektoriem. Rombiskajā singonijā visi trīs bāzes vektori ir savstarpēji perpendikulāri, bet tiem ir atšķirīgs garums. Rombiskajā singonijā ir četri simetrijas veidi - vienkāršā, pamatnē centrētā, telpiski centrētā un malās centrētā.

Rombiskā singonija piemīt olivīnam, topāzam, sēram un daudzu citu minerālu kristāliem.

Zemāk esošajā tabulā doti trīs šīs singonijas kristālu klašu starptautiskie apzīmējumi un apzīmējumi pēc Šēnflisa.

Nosaukums Starptautiskais apzīmējums Šēnflisa apzīmējums
planaksiālā (rombobipiramidālā) D2h
planālā (rombopiramidālā) C2v
aksiālā (rombotetraedriskā) D2