Pāriet uz saturu

Vikipēdija:Lietošanas noteikumi

Vikipēdijas lapaIedomājieties pasauli, kurā ikviens indivīds var brīvi dalīties visā zināšanu uzkrājuma kopumā. Tā ir mūsu misija.
— Paziņojums par Wikimedia fonda redzējumu

Informācija Wikimedia projektu dalībniekiem[labot pirmkodu]

Lai sabiedrības brīvo zināšanu un brīvās kultūras uzkrājums augtu un bagātinātos, ikviens Vikimēdijas projekta līdzstrādnieks ir aicināts atļaut visplašākajām aprindām tālākizplatīt un tālāklietot savu pienesumu, un šī atļauja attiecas arī uz visu atvasināto, tālākvirzošo darbu izmantošanu un tālākizplatību, respektējot sākotnējo autorību. Uz šīs nostādnes pamata jebkuru savu sacerējumu, uz kuru tev ir autortiesības, tu pakļauj licencei Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. Saskaņošanas un savietošanas nolūkā tu pakļaujies arī dokumenta GNU Free Documentation License prasībām (bez konkrētas versijas, bez nemaināmām sadaļām, bez apvāka pirmās un pēdējās lappuses teksta). Dalībnieki var izvēlēties, kuras licences prasības viņi izpilda un izpildīs. Lūdzu pievērst uzmanību, ka šīs licences atļauj tava ieguldījuma komerciālu izmantošanu, ja tā notiek saskaņā ar šiem noteikumiem.

Kā autors tu piekrīti, ka norāde uz šo autorību notiek vienā no sekojošajiem veidiem: a) ar hipersaiti (ja iespējams) vai tās lapas VRV (Vienotais resursu vietrādis), kurā ir tavs pienesums, b) ar hipersaiti (ja iespējams) vai alternatīvas, stabilas brīvi pieejamas tiešsaistes kopijas VRV adresi, ja šī kopija atbilst licences noteikumiem un atsaucas uz autorību, kas analoga atsaucei šajā (sākotnējā) lapā, vai c) norādot visu autoru sarakstu (ikviens šāds saraksts var tikt filtrēts nolūkā izslēgt pavisam nelielu vai neatbilstošu devumu).

Ārēja teksta ievietošana:

Tekstu, ko esi atradis kur citur, vai tekstu, ko esi veidojis kopā ar citiem autoriem, tu vari iesūtīt tikai tad, ja tas lietojams saskaņā ar CC-BY-SA licenci. Nav nepieciešams garantēt, ka šis teksts ir saskaņots ar GNU Free Documentation licenci. Lūdzu ievērot, ka nedrīkst iesūtīt informāciju, kas pieejama vienīgi ar GFDL. Citiem vārdiem sakot, tu drīksti iesūtīt tekstu tikai tad, ja tas ir a) vienkārši licencēts atbilstoši CC-BY-SA nostādnēm vai b) dubultlicencēts ar GFDL un citu licenci, kas saskaņota ar CC-BY-SA licenci.

Ja tu iesūti tekstu ar saskaņotu licenci, kura pieprasa atribūciju (autorības norādi), tev saprotamā veidā jānorāda autors(-i). Ja šāda norāde jau ir dota lapas vēsturē (tādā, kā, piemēram, Wikimedia-internal copying), teksta importa gadījumā pietiek ar norādi labojuma kopsavilkumā, kas ietilpst lapas vēsturē. Neatkarīgi no licences tevis iesūtītais teksts var tikt noraidīts, ja prasītā autorības norāde šķiet pārāk uzbāzīga.

Norādījumi neteksta informācijas sniedzējiem[labot pirmkodu]

Neteksta informācija Vikimēdijas fonda ietvaros pieejama ar visdažādākajām licencēm, kas vērstas uz galveno mērķi – atļaut neierobežotu tālāklietošanu un tālākizplatīšanu. Prasības šādām licencēm satur Vikimēdijas fonda Licencēšanas politika (Wikimedia Foundation Licensing Policy, WFLP). Atsevišķas kopienas var pārstrādāt un uzlabot šīs prasības.

Informācija tālākdalībniekiem[labot pirmkodu]

Tu vari tālāklietot Vikimēdijas projektu saturu brīvi, atskaitot to saturu, kas domāts specifiskai godprātīgai izmantošanai (fair use) vai līdzīgām atkāpēm no autortiesību likuma. Lūdzu sekot turpmāk norādītajām vadlīnijām.

Teksta tālāklietošana / atkārtota lietošana

  • Autorība: lai tālāklietotu lapu jebkādā formā, jāsniedz ziņas par autoru (-iem), iekļaujot a) hipersaiti (ja iespējams) vai tās lapas / lapu VRV, kuras tu izmanto, b) hipersaiti (ja iespējams) vai alternatīvas, stabilas brīvi pieejamas tiešsaistes kopijas VRV, kas atbilst licencei un sniedz ziņas par autoru (-iem) līdzīgā veidā kā šajā lapā, vai c) visu autoru sarakstu (ikviens šāds saraksts var tikt filtrēts nolūkā izslēgt pavisam nelielu vai neatbilstošu devumu). Tas attiecas uz Vikimēdijas kopienas locekļu izstrādātiem tekstiem. Tekstiem no ārējiem avotiem var pievienot papildu prasības sākotnējās autorības norādē, kas parādītu tieši tavu līdzdalību. Piemēram, lapā var būt reklāmkarogs (banner) vai cita zīme, kas norāda, ka tās saturs ir iepriekš publiskots citur. Ja tādas ziņas redzamas lapā pašā, tālākdalībniekiem tās jāsaglabā.
  • Brīvteksts (autortiesībbrīvība/vispārpieejamība – Copyleft/Share Alike): ja tu maini vai papildini atkārtoti izmantotu lapu, tai jābūt licencētai ar Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 (vai jaunākai).
  • Izmaiņu norādīšana: izdarot izmaiņas vai papildinājumus, tev saprotamā veidā jānorāda, ka oriģināla versija ir mainīta. Ja tu atkārtoti lieto lapu Viki, pietiek ar norādi lapas izmaiņu vēsturē.
  • Licencēšanas paziņojums: katrai kopijai vai mainītai versijai, ko tu iesniedz, jāietver licences norāde, kas apliecina, ka darbs ir publiskots ar CC-BY-SA un/vai a) hipersaite vai VRV uz licences tekstu vai b) licences kopija. Šiem mērķiem noderīgs VRV ir: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Teksta papildu pieejamība ar GNU Free Documentation licenci:

  • Savietojamības apsvērumu dēļ ikviena lapa, kas satur tekstu, kurš pieejams tikai ar CC-BY-SA vai CC-BY-SA-compatible licenci, ir pieejama arī ar GNU Free Documentation licenci. Lai noskaidrotu, vai lapa ir pieejama arī ar GFD licenci, lūdzu skatīt lapas kājeni, vēsturi un diskusiju lappusi satura saņemšanai, kas nav savietojams ar GFD licenci. Viss pirms 2009. gada 15. jūnija publiskotais teksts ir izlaists ar GFDL, un tu vari izmantot lapas vēsturi, lai saņemtu saturu, kas publiskots pirms šī datuma, nodrošinot savietojamību ar GFDL.

Neteksta informācijas tālāklietošana:

  • Ja nav norādīts citādi, neteksta informācija ir pieejama ar dažādām brīvās kultūras licencēm, kas saskan ar WFP licenci. Lūdzu skatīt plašsaziņas līdzekļu apraksta lappusi, lai iepazītos ar licences un jebkuras specifiskas datnes pieejas detaļām.

Angļu valodas terminu prioritāte[labot pirmkodu]

Šis teksts tulkots no angļu valodas. Ja izveidojas kāda nesaskaņa vai neskaidrība sakarā ar šo angļu terminu tulkošanu latviski, angļu valodas versija ir prioritāra.