Pāriet uz saturu

Patentpilnvarotais

Vikipēdijas lapa

Patentpilnvarotais, arī patentpilnvarnieks, Latvijā ir fiziska persona, kas ir atestēta un reģistrēta nacionālajā patentu iestādē kā profesionāls patentpilnvarnieks.[1]

Latvijas Republikas profesionālie patentpilnvarnieki pārstāv fizisko un juridisko personu intereses, veicot normatīvajos aktos paredzētās darbības Latvijas Republikas Patentu valdē,[2] kura normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros īsteno valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā, nodrošinot rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrāciju. [3]

Profesionālajiem patentpilnvarniekiem var būt specializācija pēc atsevišķiem rūpnieciskā īpašuma objektiem - preču zīmes, patenti, dizainparaugi.[4] Šajā gadījumā attiecībā uz pieteicējiem, kas nav Latvijas rezidenti, patentpilnvarnieku pārstāvības pilnvaras Patentu valdē ir ierobežotas ar attiecīgu rūpniecisko īpašumtiesību jomu.

Bez pieteicēju pārstāvības nacionālajā patentu iestādē profesionālo patentpilnvarnieku pakalpojumu lokā tradicionāli ietilpst arī citi pakalpojumi, kas ir saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Piemēram, profesionālie patentpilnvarnieki, kas specializējas preču zīmju jomā, parasti sniedz arī šādus pakalpojumus:

 • agrāko tiesību meklēšana pirms pieteikuma iesniegšanas,
 • vērtējuma sniegšana par to, vai attiecīgais apzīmējums atbilst tiesiskajiem priekšnoteikumiem preču zīmju aizsardzības piešķiršanai,
 • preču zīmju aizsardzības stratēģijas noteikšana,
 • pieteicēju un īpašnieku tiesību un interešu aizstāvība pret trešo personu iebildumiem,
 • sekošana jaunāko preču zīmju pieteikumu publikācijai/preču zīmju reģistrācijai, lai atklātu ar klienta zīmēm kolīzijā esošās jaunās zīmes (preču zīmju monitorings),
 • pieteicēju un īpašnieku tiesību un interešu aizstāvība pret viņu tiesību aizskārumiem, tajā skaitā trešo personu konfliktējošo tiesību apstrīdēšana, cīņa ar preču zīmju pārkāpumiem,
 • konsultāciju sniegšana preču zīmju komercializācijas jomā, tajā skaitā licences līgumu un tiesību nodošanas līgumu projektu sagatavošanā.

Līdzīgi pakalpojumi tiek sniegti arī dizainparaugu jomā.

Savukārt profesionālie patentpilnvarnieki, kas specializējas patentu jomā, parasti sniedz šādus pakalpojumus:

 • patentu meklējumi, tajā skaitā meklējumi novitātes pārbaudei, patenta tīrības noteikšanai (clearance or freedom-to-operate), novitātes apstrīdēšanai, tematiskie meklējumi,
 • tehnisko risinājumu novērtēšana attiecībā uz to atbilstību izgudrojuma patentspējas kritērijiem,
 • vērtējuma sniegšana par to, vai klienta produkts nepārkāpj spēkā esošas trešās personas tiesības,
 • izgudrojuma aizsardzības stratēģijas noteikšana,
 • patentpieteikumu sastādīšana,
 • pieteicēju un īpašnieku tiesību un interešu aizstāvība pret viņu tiesību aizskārumiem,
 • konsultāciju sniegšana izgudrojumu komercializācijas jomā, tajā skaitā licences līgumu un tiesību nodošanas līgumu projektu sagatavošanā.

Juridisku vai fizisku personu, kuras pastāvīgā atrašanās vieta vai dzīvesvieta nav Latvija vai kurai Latvijas teritorijā nepieder uzņēmums, Latvijas Republikas Patentu valdē var pārstāvēt tikai profesionāls patentpilnvarnieks. Latvijas Republikas rezidenti vai personas, kurām Latvijas teritorijā pieder uzņēmums, Patentu valdē var būt pārstāvētas pēc izvēles - personiski vai ar tās darbinieku, vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību.

Pilns Latvijas Republikas patentpilnvarnieku saraksts ir pieejams Patentu valdes mājas lapā.[5]

Par profesionālu patentpilnvarnieku var kļūt Latvijas vai citas ES dalībvalsts pilsonis, kuram ir akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ir vismaz triju gadu darba pieredze rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā, kurš ir nokārtojis patentpilnvarotā kvalifikācijas eksāmenu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un kurš sarakstei ar Patentu valdi norāda adresi Latvijas teritorijā.[6]

Latvijā praktizē arī Eiropas preču zīmju un dizainparaugu aģenti, kas ir profesionālie pārstāvji Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā un Eiropas patentpilnvarnieki, kas ir profesionālie pārstāvji Eiropas Patentu iestādē. Daļa no Latvijas Republikas profesionālajiem patentpilnvarniekiem vienlaicīgi ir Eiropas preču zīmju aģenti un/vai Eiropas patentpilnvarnieki.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 1. Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība. Skaidrojošā vārdnīca. — Rīga, 1999. — 88.lpp.
 2. Latvijas Republikas Patentu likuma 26.panta pirmā daļa.
 3. Latvijas Republikas Patentu likuma 23.pants.
 4. Latvijas Republikas Patentu likuma 26.panta trešā daļa; 04.09.2007. MK Noteikumu Nr. 602 „Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību” 8.punkts
 5. «Latvijas Republikas Profesionālo patentpilnvaroto saraksts». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2013. gada 16. septembrī. Skatīts: 2013. gada 22. jūlijā.
 6. Latvijas Republikas Patentu likuma 26.panta ceturtā daļa

Skatīt arī[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]