.eh

Vikipēdijas lapa
.eh
Atklāts Nav oficiāli piešķirts
TLD tips Valsts augstākā līmeņa domēns
Statuss Rezervēts
Reģistrācija Nav
Sponsors Nav
Domātais lietojums Ar Rietumsahāru saistīta darbība
Reālais lietojums Nav pieejams
Ierobežojumi Nav pieejams reģistrācijai
Struktūra Nav
Dokumenti Nav
Strīdu risināšana Nav
Mājaslapa Nav

Tā kā Rietumsahāra ir strīdīga teritorija, tai nav sava augstākā līmeņa domēna (ccTLD), bet .eh ir rezervēts šim mērķim. IANA nav apstiprinājusi sponsora organizācijas šim domēnam.

Burti atbilst "Sáhara Español" (ESH, jo Rietumsahāra agrāk tika saukta par Spāņu Sahāru) un arī atbilst Sakija el Hamrai (Saguia el-Hamra), vienai no divām Spāņu Sahāras provincēm.

2007. gada 1. augustā starptautiskais konsorcijs lika IANA pārvaldīt .eh domēnu Sahāras Arābu Demokrātiskās Republikas vārdā. Marokai arī ir konkurējošas prasības uz šo domēnu.

2007. gada 16. oktobrī ICANN nolēma neizveidot .eh vispār ar šādu atrunu: "pašlaik ir divi pretendenti augstāka līmeņa domēna .eh (Rietumsahāra) delegācijai. Abi pretendenti atbilst tehniskajām domēna pārvaldīšanas prasībām. Šādām situācijām IANA pielieto ilglaicīgu politiku, kura pieprasa, ka abi pretendenti kopīgi strādā, lai atrastu savstarpēju risinājumu. Šīm risinājumam ir jānodrošīna vietējās sabiedrības vajadzības labākajā veidā. ICANN neredz iespēju piešķirt domēnu .eh kādai no pusei nepārkāpjot šo ilglaicīgo politiku, līdz brīdim, kad iesaistītās puses vienosies." Šī atruna veiksmīgi "izslēdz" domēnu, jo ir acīmredzams, ka vienošanās nevar tikt sasniegta, jo abas valdības ir okupācijas valdības.