Pīrsona korelācijas koeficients

Vikipēdijas lapa

Pīrsona korelācijas koeficients , kas pazīstams arī kā r, R, vai Pearson r, ir lineārā attiecību stipruma un virziena rādītājs starp diviem mainīgajiem lielumiem, kas ir to mainīgo lielumu kovariācija, kuri dalīti ar ražojumu, uz kuriem attiecas to standartnovirzes. Tas ir pazīstamākais un visbiežāk izmantotā korelācijas koeficienta veids; ja terminu “korelācijas koeficients” izmanto bez papildu kvalifikācijas, tas parasti attiecas uz Pīrsona produktu pieprasījuma korelācijas koeficientu.