Politiskā līdzdalība

Vikipēdijas lapa
(Pāradresēts no Pilsoniskā līdzdalība)

Politiskā līdzdalība ir darbīga piedalīšanās politikā (atšķirībā no vērojošas vai apcerošas piedalīšanās), veidojot valsts varas un pašvaldības institūtus, piedaloties to darbā, izsakot savus priekšlikumus vai pretenzijas attiecībā uz politisko institūtu darbību, piedaloties politisko organizāciju darbā, dažādos politiskos pasākumos (demonstrācijās, mītiņos u.tml.) — kā likumīgos, tā arī ar likumu aizliegtos, izplatot politisko informāciju vai citādi mērķtiecīgi ietekmējot sabiedrības pārvaldīšanu. Tādējādi indivīdi piedalās politiskās dzīves norisēs, izsaka savu viedokli vai attieksmi pret politiskajiem lēmumiem vai to pieņemšanas procesu un tiecas ietekmēt notikumu gaitu. Piedaloties politiskās līdzdalības procesos, var tikt pausts atbalsts valdībai, tās pieņemtajiem lēmumiem, vai arī izteikta neapmierinātība. Politiskā līdzdalība ir attiecināma uz tām aktivitātēm, ko veic indivīdi, lai tieši vai netieši ietekmētu valdības lēmumus, kā arī valdošās amatpersonas un to darbību.