Speciālists

Vikipēdijas lapa
Ādolfa fon Bekera glezna "Mākslas eksperts"

Speciālists (no franču: spécialiste), arī eksperts (no latīņu: expertus — 'pieredzējis'), ir cilvēks, kura zināšanas, kvalifikācija un pieredze ļauj tam izdarīt pamatotus spriedumus, secinājumus, ieteikumus u.tml. kādā noteiktā teorētiskā vai praktiskā jomā. Minētās spējas speciālistam parasti piemīt lielākā mērā, nekā vairumam citu cilvēku. Tādēļ speciālistus bieži pieaicina kādu sarežģītu problēmu risināšanā, kur nepieciešamas īpaša sagatavotība, specifiskas zināšanas un pieredze.

Kvalifikācijas kritēriji, kas raksturo speciālistu, var atšķirties plašā diapazonā. Piemēram, labs kamīnu meistars (mūrnieks) vai galdnieks varētu būt aizguvis savas prasmes no sava priekšteča vai strādājot par mācekli pie vecāka meistara. Mūsdienu uzņēmumi vai publiskas iestādes nereti sludina speciālistu konkursus kādas problēmas risināšanai vai projekta attīstīšanai, kur tām nav attiecīgu iekšējo cilvēkresursu. Konkursu nolikumos tad parasti tiek uzskaitītas kvalitatīvas prasības pret piesaistāmiem speciālistiem, to agrākā pieredze līdzīgās jomās, citu personu, institūciju vai uzņēmumu atsauksmes, ieteikumi un tml. Piemēram, augstākās kvalifikācijas speciālistiem (vecākiem konsultantiem, projektu vadītājiem u.c.) nereti tiek prasīta vismaz desmit gadus ilga pieredze.

Izšķir arī iekšējos un ārējos speciālistus. Iekšējie ir speciālisti, kuri pastāvīgi nodarbināti institūcijas vai uzņēmuma darbinieku sastāvā. Savukārt ārējie speciālisti parasti tiek piesaistīti dažādu epizodisku jautājumu risināšanā vai atsevišķu projektu īstenošanā. Viņi sniedz savus pakalpojumus ierobežotā laikā. Ārējie speciālisti bieži tiek piesaistīti arī tādu funkciju veikšanai, kuras neatbilst uzņēmuma vai institūcijas pamata profilam, bet ir tam nepieciešamas (ārpakalpojumi).