Pāriet uz saturu

Tehnoloģijas pārnese

Vikipēdijas lapa

Tehnoloģijas pārnese vai, plašākā nozīmē inovācija, ir process, kad zinātnisko pētījumu rezultāti tiek īstenoti kādā praktiski, komerciāli pielietojamā veidā - mašīnā, iekārtā, instrumentā vai to detaļā. Ar tehnoloģijas pārnesi saprot arī kādas zināmas tehnoloģijas ieviešanu citā valstī, kur tā līdz šim nav tikusi pielietota.

Lai veicinātu tehnoloģiju pārnesi Latvijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, tiek veidoti vai plānoti tehnoloģiskie un tehniskie centri, kompetences centri, zinātniski tehnoloģiskie parki un citas institūcijas, kur ar valsts un privātā kapitāla finansiālu atbalstu tiek organizēta zinātnieku, inženieru un uzņēmēju sadarbība.