Trigonālā singonija

Vikipēdijas lapa
Trigonālā singonija
Trigonālā singonija

Kristalogrāfijā trigonālā singonija ir viena no 7 singonijām. Kristālisko struktūru apraksta, balstoties uz trīs bāzes vektoriem. Trigonālajā singonijā visi trīs bāzes vektori ir vienāda garuma, starp visiem šiem vektoriem ir vienāds leņķis, kas nav taisns leņķis.

Angliski un nereti arī citās valodās (arī latviešu) šo singoniju sauc arī par romboedrisko singoniju. Nereti šo singoniju apvieno ar heksagonālo singoniju.

Trigonālā singonija ir kvarcam, dolomītam, kalcītam, turmalīnam un daudzu citu minerālu kristāliem.

Zemāk esošajā tabulā dots šīs singonijas simetriju starptautiskie apzīmējumi un apzīmējumi pēc Šēnflisa.

Nosaukums Starptautiskais apzīmējums Šēnflisa apzīmējums
Primitīvais C3
Centrālais 32 D3
Planālais S6
Aksiālais C3v
Planaksiālais D3d