Triklīnā singonija

Vikipēdijas lapa
Triclinic
Triclinic

Kristalogrāfijā triklīnā singonija ir viena no 7 singonijām. Kristālisko struktūru apraksta, balstoties uz trīs bāzes vektoriem. Triklīnajā singonijā visi trīs bāzes vektori ir dažāda garuma un neviens neveido taisnu leņķi ar citu vektoru. Triklīnajā singonijā ir divi simetrijas veidi - normālais un centrālais. Normālais triklīnās singonijas simetrijas veids ir vismazāk simetriskais no visiem kristālu veidiem. No visiem iespējamiem simetrijas veidiem šai simetrijai piemīt tikai translācija.

Triklīnā singonija ir laukšpata, tirkīza, kaolinīta un daudzu citu minerālu kristāliem.

Zemāk esošajā tabulā dots abu šīs singonijas simetriju starptautiskie apzīmējumi un apzīmējumi pēc Šēnflisa.

Nosaukums Starptautiskais apzīmējums Šēnflisa apzīmējums
triklīnā normālā Ci (arī kā S2)
triklīnā centrālā 1 C1