Pāriet uz saturu

Uzņēmuma nemateriālā vērtība

Vikipēdijas lapa

Uzņēmuma nemateriālā vērtība (no angļu valodas — Goodwill) ir jebkādi no uzņēmējdarbības, aktīva vai no aktīva grupas nākotnē sagaidāmi ekonomiskie labumi, kas nav nodalāmi no pašas uzņēmējdarbības, cita aktīva vai aktīvu grupas. Uzņēmuma nemateriālā vērtība var tikt skaidrota kā atlikusī vērtība, kas rodas, no uzņēmuma vērtības atņemot identificējamo materiālo, nemateriālo un monetāro aktīvu vērtību, kas ir koriģēta ar faktiskajām vai iespējamajām saistībām.[1]

Uzņēmuma nemateriālās vērtības aprēķins[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Uzņēmuma nemateriālā vērtība tiek aprēķināta izņēmuma apvienošanās un iegādes brīdī. Nemateriālā vērtība rodas iegādes brīdī, kad pircējs (uzņēmums) iegādājas mērķa uzņēmumu. Summa, ko iegūstošā sabiedrība maksā par mērķa uzņēmumu, pārsniedzot mērķa uzskaites vērtību, parasti veido mērķa uzņēmuma nemateriālās vērtības vērtību. Ja iegūstošā sabiedrība maksā mazāk par mērķa grāmatvedības vērtību, tā iegūst “negatīvu nemateriālo vērtību”. Lai noteiktu nemateriālo vērtību, tiek izmantota uzņēmuma iegādes cena un no tās atņemta identificējamo aktīvu un saistību patiesā tirgus vērtība.[2] Nemateriālās vērtības noteikšanu var izteikt kā formulu:

, kur
G — uzņēmuma nemateriālā vērtība,
P — sabiedrības pirkuma cena,
A — sabiedrības aktīvu patiesā tirgus vērtība,
L — sabiedrības saistību patiesā tirgus vērtība.[3]

Grāmatvedības uzskaite[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Uzņēmuma nemateriālā vērtība tiek uzskaitīta kā nemateriālais aktīvs iegūstošā uzņēmuma bilancē ilgtermiņa aktīvu kontā. Saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem (GAAP) un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) uzņēmumiem ir jānovērtē nemateriālās vērtības vērtība to finanšu pārskatos vismaz reizi gadā un jāreģistrē visi pārvērtēšanas zaudējumi.[4]

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. Steven L. Henning, Barry L. Lewis and Wayne H. Shaw. "Valuation of the Components of Purchased Goodwill". Journal of Accounting Research 38 (2): 375-386.
  2. Charles P. Jones. Introduction to Financial Management. Richard D.Irwin, 1993. 564. lpp.
  3. Andrea Beretta Zanoni. Accounting for Goodwill. London : Routledge, 2009. 2-5. lpp.
  4. ROBERT J. KIRSCH, RUDOLF BRUNOVS (September 1991). "Goodwill Accounting in Selected Countries and the Harmonization of International Accounting Standards". A Journal of Accounting, Finance and Business Studies 27 (2): 135-161.