Veidne:SI priedēkļi

Vikipēdijas lapa
Metriskie priedēkļi
Priedēklis Apzīmējums 1000m 10n Reizinātājs Nosaukums[n 1] Ieviests[n 2]
kveta Q  100010  1030 1000000000000000000000000000000 noniljons 2022
rona R  10009  1027 1000000000000000000000000000 oktiljons 2022
jota Y  10008  1024 1000000000000000000000000 septiljons 1991
zeta Z  10007  1021 1000000000000000000000 sekstiljons 1991
eksa E  10006  1018 1000000000000000000 kvintiljons 1975
peta P  10005  1015 1000000000000000 kvadriljons 1975
tera T  10004  1012 1000000000000 triljons 1960
giga G  10003  109 1000000000 miljards 1960
mega M  10002  106 1000000 miljons 1960
kilo k  10001  103 1000 tūkstotis 1795
hekto h  10002/3  102 100 simts 1795
deka da  10001/3  101 10 desmit 1795
 10000  100 1 viens
deci d  1000−1/3  10−1 0,1 viena desmitdaļa 1795
centi c  1000−2/3   10−2 0,01 viena simtdaļa 1795
mili m  1000−1  10−3 0,001 viena tūkstošdaļa 1795
mikro µ  1000−2  10−6 0,000001 viena miljondaļa 1960
nano n  1000−3  10−9 0,000000001 viena miljarddaļa 1960
piko p  1000−4  10−12 0,000000000001 viena triljonā daļa 1960
femto f  1000−5  10−15 0,000000000000001 viena kvadriljonā daļa 1964
ato a  1000−6  10−18 0,000000000000000001 viena kvintiljonā daļa 1964
zepto z  1000−7  10−21 0,000000000000000000001 viena sekstiljonā daļa 1991
jokto y  1000−8  10−24  0,000000000000000000000001 viena septiljonā daļa 1991
ronto r  1000−9  10−27  0,000000000000000000000000001 viena oktiljonā daļa 2022
kvekto q  1000−10  10−30  0,000000000000000000000000000001 viena noniljonā daļa 2022
  1. Šajā tabulā tiek izmantoti Latvijā lietotie reizinātāju nosaukumi (īsā skala).
  2. Metriskā sistēma tika ieviesta 1795. gadā ar sešiem priedēkļiem. Pārējie gadi norāda ieviešanas gadu CGPM rezolūcijā.