Vikipēdija:AutoHotkey

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search

Lapa padomiem un skriptu paraugiem priekš vikipēdistiem, kuri izmanto AutoHotkey (AHK), bezmaksas atvērtā pirmkoda automatizācijas rīku priekš Microsoft Windows.

Skriptu paraugi[labot pirmkodu]

Šos skriptus var iekopēt savā AutoHotkey.ahk failā.

Speciālo simbolu ievietošana[labot pirmkodu]

:*:\--::{Asc 0151} ; uzrakstot \-- (pa vienai rakstzīmei), iegūst —
:*:\x::× ; uzrakstot \x (pa vienai rakstzīmei), iegūst ×
:*:\o::° ; uzrakstot \o (pa vienai rakstzīmei), iegūst °
:*:\+-::{Asc 0177} ; uzrakstot \+- (pa vienai rakstzīmei), iegūst ±

Viena tukša veidne[labot pirmkodu]

:*:\av::{{}{{}autoritatīvā vadība{}}{}} ; uzrakstot \av (pa vienai rakstzīmei), tas tiek pārveidots par {{autoritatīvā vadība}}

Atsauču veidne[labot pirmkodu]

:*:\ats::== Atsauces =={enter}{{}{{}atsauces{}}{}}{enter} ; uzrakstot \ats (pa vienai rakstzīmei), tas tiek pārveidots par atsauču attēlošanas veidni ar sadaļas virsrakstu

Kategorijas[labot pirmkodu]

:*:\kat::[[Kategorija:]]{Left}{Left} ; uzrakstot \kat (pa vienai rakstzīmei), tas tiek pārveidots par [[Kategorija:]] un kursors novietots aiz kola

DEFAULTSORT[labot pirmkodu]

:*:\ds::{{}{{}DEFAULTSORT:{}}{}}{Left}{Left} ; uzrakstot \ds (pa vienai rakstzīmei), tas tiek pārveidots par {{DEFAULTSORT:}} un kursors novietots aiz kola

REDIRECT[labot pirmkodu]

:*:\red::{Asc 0035}REDIRECT [[]]{Left}{Left}^v ; uzrakstot \red (pa vienai rakstzīmei), tas tiek pārveidots par #REDIRECT [[]] un kvadrātiekavās tiek iekopēts clipboard saturs

Teksta fragmentu aizvietošana rediģēšanas laukā ar F4 pogu[labot pirmkodu]

F4::
	SetKeyDelay 0
	OriginalClipboardContents = %ClipBoardAll%

	Send ^a 											; Select all
	Send ^x 											; Cut selected text
	Sleep 100
	ClipBoard := CleanupWikiCode(Clipboard)									
	Send ^v 											; Paste	it back
	Sleep 200                      ; Don't change clipboard while it is pasted
	ClipBoard := OriginalClipboardContents       ; Restore original clipboard contents
	OriginalClipboardContents =		          ; Free memory

	return

CleanupWikiCode(txt) {
	; šeit definē teksta aizvietošanu

	; aizvieto <br /> un <br/> ar <br>, kā paredzēts HTML5
	txt := StrReplace(txt, "<br />", "<br>")
	txt := StrReplace(txt, "<br/>", "<br>")

	; regulāro izteiksmju lietošana, lai 1) nomainītu saites tekstu uz latviešu valodu; 2) pārvietotu gadu pēc rīkotājpilsētas
	; [[2014 UCI Road World Championships|2014 Ponferrada]] becomes [[2014. gada Pasaules čempionāts šosejas riteņbraukšanā|Ponferrada 2014]]
	txt := RegExReplace(txt, "\[{2}(\d{4}) UCI Road World Championships\|(\d{4}) ([^\]]+)\]{2}", "[[$1. gada Pasaules čempionāts šosejas riteņbraukšanā|$3 $2]]")

	return txt
}

Nospied F4 labošanas laukā, lai aizvietotu definētos teksts fragmentus.

Pamācības[labot pirmkodu]