Aktīvu apgrozījuma koeficients

Vikipēdijas lapa

Aktīvu apgrozījuma koeficients (angļu: asset turnover) ir finanšu rādītājs, kas mēra uzņēmuma efektivitāti tā aktīvu izmantošanā un ienākumu veidošanā. Tas tiek izrēķināts pēc sekojošās formulas:

Uzņēmumiem ar zemu peļņas maržu parasti var novērot augstu aktīvu apgrozījuma koeficientu, kamēr uzņēmumiem ar augstu peļņas maržu – koeficienta zemas vērtības. Kopumā, augsts koeficients norāda, ka uzņēmumam ir nepietiekams apgrozāmo līdzekļu daudzums, turpretī zems koeficients var norādīt uz esošo apgrozāmo līdzekļu neefektīvu izmantošanu.