Apdzīvota vieta

Vikipēdijas lapa
Limbažu centrālais laukums

Apdzīvota vieta jeb apmetne ir iedzīvotāju izvietojuma pamatvienība, ilgstoša, patstāvīga vai sezonāla cilvēku dzīves vieta, kur izveidojušies materiāli priekšnoteikumi kā mājokļi un komunikācijas. Apdzīvotās vietas var iedalīt pēc to administratīvās un saimnieciskās nozīmes, iedzīvotāju skaita un nodarbinātības, apbūves īpatnībām un apdzīvotības blīvuma.

Latvijā ir trīs veidu apdzīvotās vietas: viensētas, ciemi, pilsētas. Dažādās valstīs apdzīvoto vietu iedalījums var atšķirties.