Balvu Valsts ģimnāzija

Vikipēdijas lapa
Jump to navigation Jump to search
Balvu Valsts ģimnāzija
Atrašanās vieta
Dārza iela 2, Balvi, Karogs: Latvija Latvija
Informācija
Skolas tips Valsts ģimnāzija
Dibināta 1945 (1596)
Direktors Inese Paidere
Mājaslapa

Balvu Valsts ģimnāzija ir vispārējās izglītības iestāde, kas atrodas Dārza ielā 2 Balvos. Tās misija ir profesionāla skolēnu sagatavošana tālākizglītības un dzīves ceļam pozitīvā, izaugsmi atbalstošā kultūrvidē, kurā norit nepārtraukta mācību procesa modernizācija un interaktīvo prasmju apguve, audzinot personības, kuras spēj mīlēt, cienīt, būt radošas, pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus, uzņemties atbildību, sadarboties un būt konkurētspējīgas kvalitatīvas tālākizglītības ieguves procesā, darba tirgū un dzīvē.

Vēsture[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Balvu pilsētas ģimnāzija bijušajā muižas pilī (1936).

Skolas aizsākumi meklējami 1930. gadā, kad bijušajā Balvu muižas pilī Parka ielā 2 tika iesvētīta Balvu pilsētas ģimnāzijas ēka. No 1932. gada līdz 1944. gadam tā darbojās ar nosaukumu Balvu valsts ģimnāzija. Otrā pasaules kara laikā skolas ēkā bija vācu kara hospitālis, kas 1944. gadā tika nodedzināts. 1944. gadā ģimnāziju pārdēvēja par Balvu vidusskolu, bet 1955. gadā par Balvu 1. vidusskolu, jo tik atvērta Balvu 2. vidusskola ar krievu valodas apmācību. Skola atradās Brīvības ielā 47. Kad 1965. gadā uzcēla jaunu skolas ēku 640 skolēniem Partizānu ielā 16, Balvu 1. vidusskolu apvienoja ar Balvu 2. vidusskolu, agrākās telpas atstājot Balvu pilsētas sākumskolai.

1977. gada 1. septembrī Balvu 1. vidusskola pārcēlās uz ēku Dārza ielā 2. 1997. gadā tika atjaunots skolas vēsturiskais nosaukums - Balvu pilsētas ģimnāzija. 2009. gadā gada skolai piešķīra Valsts ģimnāzijas nosaukumu.

Izglītības programmas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

pamatizglītības posmā:

 • pamatizglītības 2.posma (7. – 9.klase) humanitārā un sociālā virziena programma (ar padziļinātu angļu valodas apguvi).
 • pamatizglītības 2.posma (7. – 9.klase) programma.
 • pamatizglītības 2. posma (7.- 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma

(ar padziļinātu matemātikas un dabaszinību priekšmetu apguvi).

vispārējās vidējās izglītības posmā:

 • humanitārā un sociālā virziena izglītības programma.
 • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma.
 • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (ar apakšprogrammu datorgrafikā).
 • vispārizglītojošā virziena izglītības programma.

Skolas direktori[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • 1. Aleksandrs Vīksne, 1930-1932
 • 2. Gustavs Rāmnieks, 1933-1935
 • 3. Frīdrihs Obšteins, 1935-1936
 • 4. Augusts Balodis, 1936-1940
 • 5. Ciprijans Apšenieks, 1940-1941
 • 6. Vilhelms Šmits, 1941-1944
 • 7. Pēteris Kivkucāns, 1944-1947
 • 8. Nikandrs Pakļenkovs, 1947-1948
 • 9. Boriss Baikovs, 1948-1950
 • 10. Nadežda Eglīte, 1950-1953
 • 11. Antons Strukovskis, 1953-1956
 • 12. Elmārs Karlsons, 1956-1963
 • 13. Marta Ence, 1963-1965
 • 14. Leonards Silovs, 1965-1994
 • 15. Domeniks Svarinskis, 1994-1998
 • 16. Viktors Šļuncevs, 1998-2011
 • 17. Inese Paidere (kopš 2011)

Absolventi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Guntis Arnicāns, Latvijas Universitātes profesors
 • Violeta Brenčeva, laikraksta “Skolas vārds” galvenā redaktore
 • Inita Buliņa, reimatoloģe, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Līga Ciekure, alergoloģe, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Edgars Gabranovs, laikraksta “Vaduguns” redaktors
 • Agris Kamenders, Rīgas Tehniskās Universitātes docents, starptautisks eksperts energoefektivitātes jautājumos
 • Inese Kamša, neiroloģe, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Santa Kazinovska, uzņēmēja, biznesa vadības un izaugsmes trenere
 • Modris Kuzmans, ārsts
 • Daiga Kļanska, laikraksta “Izglītība un kultūra” redaktore
 • Inese Laizāne, aktrise un politiķe, Saeimas deputāte
 • Baiba Lesiņa, ginekoloģe, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Kaspars Losāns, ārsts
 • Ella Muižarāja, LLU profesore, Mežsaimniecības fakultātes Botānikas katedras vadītāja
 • Edgars Pastars, tiesību eksperts, bijušais Valsts prezidenta padomnieks
 • Sanita Pušpure, Latvijas Nacionālā teātra aktrise
 • Vaira Resne, Balvu Tautas teātra režisore
 • Elvijs Sprudzāns, arhitekts
 • Elita Stikute, LU mācībspēks
 • Jānis Trupovnieks, Saeimas deputāts
 • Irēna Andrejeviča, ārsts pulmonologs,Austrumu klīnikas TPVC 6. nodaļas vadītāja
 • Līga Ivanova, Daugavpils teātra aktrise, režisore

Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Skolas vērtības ir — uzdrīkstēšanās, profesionalitāte, līdzatbildība, attīstība.

 • Eko pulciņš.
 • Floristikas pulciņš.
 • Mammadaba pulciņš.
 • Basketbola pulciņš.
 • Volejbola pulciņš.
 • Florbola un frisbija pulciņš.
 • Muzeja vadītāju (gidu) pulciņš.
 • Teātra pulciņš „Pipariņš”.
 • Teatra sporta pulciņš.
 • Hip-hop deju pulciņš.
 • Tautu deju kolektīvs „Purenīte”.
 • Balvu Kultūras un atpūtas centra un Balvu Valsts ģimnāzijas apvienotais 7.- 9.klašu deju kolektīvs.
 • Meiteņu vokālais ansamblis.
 • Balvu Valsts ģimnāzijas jauktais koris.
 • Kokapstrādes pulciņš.
 • Fakultatīvs „Esi līderis!”
 • Franču valodas fakultatīvs.

Tradīcijas[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • 1.septembris – Zinību diena.
 • Skolotāju diena.
 • 7. un 10. klašu iesvētības.
 • “Sudraba pūce”.
 • Ziemassvētku pasākums.
 • Žetonu vakars.
 • Pateicības pasākums.
 • Skolas zvans.
 • Izlaiduma vakari.

Skolas vīzija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Balvu Valsts ģimnāzija- progresīva, atpazīstama, atvērta, tradīcijām bagāta skola ar sakārtotu infrastruktūru, kura darbojas kā reģionālais vispārējās izglītības metodiskais entrs nodrošinot radošu un augsti profesionālu audzināšanas un izglītības darbu, izmantojot mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas un valodas, globālās izglītības tendenču iedzīvināšanā un nacionālās identitātes saglabāšanā.

Dalība starptautiskos projektos[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

 • Izstrādāts, notiek īstenošana Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektam "Effective Methods for Strenghtening the Learning Process in Teaching Science".
 • Izstrādāts un realizēts Erasmus+ projekts "Inovāciju pilnveide- Eiropas nākotnes globālajam izglītības tīklam".
 • Realizēts Nordplus projekts ar Veru ģimnāziju.
 • Skolā ieviests vienots formas elements – tumši zilas krāsas veste/džemperis/t- krekls/jaciņa ar sudraba diegiem izšūtu pūci un vilku. Zilā krāsa simbolizē piederību, viedumu un domas skaidrību, sudraba pūcīte stāsta par lidojumu, izaugsmi un dzīvesgudrību, bet Balvu vilks atgādina par piederību savam novadam.
 • Skolai ir savs muzejs, kura materiāli regulāri tiek papildināti un pilnveidoti. Skolas muzeja mērķis – vākt, pētīt, analizēt un sistematizēt savāktos materiālus, saglabājot nākotnei visu vērtīgo, kas noticis Balvos neatkarīgi no sabiedriskās iekārtas. Balvu Valsts ģimnāzijas skolas muzeja materiāli atrodami četrās telpās. Muzeja vecajās telpās izvietotas ekspozīcijas, kas veltītas skolas vēsturei, skolas absolventiem, represēto balveniešu piemiņai. Savukārt ceturtā telpa atvēlēta jaunajai digitālajai ekspozīcijai.
 • Balvu Valsts ģimnāzijai ir moderns, labiekārtots internāts. 2014. gadā internāts, pateicoties Balvu novada Domei, piedzīvoja atkal atdzimšanu pēc renovācijas, kas veikta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā” ietvaros. Internātā pieejamas vietas 41 personai.

Ārējās saites[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]