Brālība

Vikipēdijas lapa
Poļu Kur brālība svinībās Krakovā

Jēdziens brālība parasti apzīmē dažādas sabiedriskas vai sociālas organizācijas, kā, piemēram, Brīvmūrniecība, Rotari, Rožkrustieši, studentu korporācijas. Tradicionāli brālību biedri ir vīrieši.

Brālības parasti definē savus mērķus un uzdevumus, nosaka iekšējo kārtību, uzvedības un rīcības normas, kā arī nosacījumus vai kritērijus jaunu locekļu uzņemšanai brālībā. Brālību mērķi un uzdevumi var būt dažādi. Piemēram, savstarpējā materiālā vai sociālā palīdzība, žēlsirdība, labdarība, kopīgas intereses utt.