Bremzes kurpe (dzelzceļš)

Vikipēdijas lapa
(Pāradresēts no Bremzes kurpe)
Jump to navigation Jump to search
Bremzes kurpe

Bremzes kurpe — ierīce ritekļu (vagoni, lokomotīves, cits sliežu ritošais sastāvs) grupas (atkabes) ātruma samazināšanai vai apstādināšanai, kā arī ritekļu patvaļīgas neatļautas aizripošanas nepieļaušanai. Bremzes kurpes ir stingrā inventāra uzskaitē, tās numurē un uzglabā stingri noteiktās vietās, ko paredz staciju tehniskās rīcības aktos, bet pievedceļos, šo ceļu izmantošanas vietējās instrukcijās. Bremzes kurpes izmanto kā bremzēšanas līdzekli šķirotavas staciju šķirošanas ceļos (zem uzkalna), manevros, kā arī ritošā sastāva nostiprināšanai uz vietas stacijās, parkos un pievedceļos. Vagonu sabremzēšanai izmanto speciālu dakšu ar kārti, lai bremzes kurpju licējs darba laikā negūtu traumas. Bremžu kurpes nomet bremžu kurpju nosviedēji.

Attēlu galerija[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Bremžu kurpju tehniskās ekspluatācijas noteikumi[1][labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Ja stacijas dežuranta rīcībā ir bremzes kurpes, pirms dežūras pieņemšanas viņš ieraksta vilcienu kustības žurnālā to skaitu, numurus un atrašanās vietas. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs vai dzelzceļa speciālists, kuram ir tiesības rīkot manevrus konkrētā stacijas rajonā, pēc stacijas dežuranta norādījuma atkabina vagonus un nostiprina ar stacijas bremzes kurpēm. Veicot manevrus, manevru vadītājs, ja vagonu grupai papildus piekabina vagonus, pārbauda agrāk novietoto bremzes kurpju stāvokli un, ja nepieciešams, papildina to skaitu. Pirms vagonu atstumšanas vai savienošanas manevru vadītājs pārliecinās, vai zem vagoniem nav bremzes kurpju.

Lai centralizēto posteņu dežuranti, pārmijnieki, manevru vadītāja palīgi un vagonu kustības ātrumu regulētāji varētu laikus pārlikt pārmijas un izvietot bremzes kurpes un lai vagonu sadursmes ātrums nepārsniegtu noteikto, manevru vadītājs sastāva ieskrējienu grūdienam regulē, ņemot vērā atkabes gaitas īpašības un svaru, šķirošanas ceļu aizņemtību, laikapstākļus. Bremzējot ritošo sastāvu uz šķirošanas ceļiem vai nostiprinot to uz šādiem ceļiem, bremzes kurpes neliek: uz sliežu salaidnes (ja tā nav sametināta) un tieši pirms tās (1 m un mazāk); pirms pārmijas krusteņa; uz pārmijas rāmjsliedes, kurai piegulst asmens; uz līknes ārējās sliedes.

Lai nodrošinātu precīzu un drošu darbu, vagonu kustības ātruma regulētājs mērķtiecīgi bremzē vagonus, nodrošinot maksimālu ceļu ietilpības izmantošanu un atkabju saskaršanos ar vagoniem, kas atrodas uz šķirošanas ceļiem, nepārsniedzot noteikto ātrumu, papildu bremzes kurpes zem riteņiem paliek ar speciālu dakšu palīdzību; vilces līdzeklim iebraucot ceļā, lai vagonus savienotu, pēc manevru vadītāja vai uzkalna dežuranta rīkojuma izņem bremzes kurpes no vagonu riteņu apakšas; veic bremzes kurpju uzskaiti.

Stumjot vagonus ar rokām, aizliegts sākt pārvietošanu, ja darbinieku rīcībā nav bremzes kurpju. Ja starpstacijās bez vilces līdzekļa atstāto vilciena sastāvu sadala daļās, lai nodrošinātu cilvēku pāreju, katru sastāva daļu nostiprina ar bremzes kurpēm atbilstoši tam ceļa iecirknim (posmam), kur stāvēs sastāva atkabinātā daļa. Nostiprinot ritošo sastāvu, bremzes kurpes no ritošā sastāva apakšas izņem tikai pēc tam, kad par to ir saņemts stacijas dežuranta norādījums. Bet stacijas dežurants dod norādījumu izņemt bremzes kurpes tikai pēc tam, kad saņēmis vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) ziņojumu vai ir personīgi pārliecinājies, ka vilces līdzeklis ir piekabināts sastāvam (vagoniem).

Uz ceļiem ar slīpumu, kas nepārsniedz 2,5 mm/m, nomainot pasažieru vilcienu vilces līdzekļus, sastāvu nostiprināšanai var izmantot ritošā sastāva automātiskās bremzes, bet ne ilgāk par 15 minūtēm. Ja nomainīt vilces līdzekli minētajā laikā nav iespējams, sastāvu nostiprina ar bremzes kurpēm atbilstoši šo noteikumu 22.pielikumā noteiktajām prasībām[1]. Bremzes kurpēm jābūt nebojātām un darbderīgām, un tās paliek zem ritošā sastāva dažādām asīm tādā veidā, lai slieces gals pieskartos riteņa lokam. Vietā, kur pastāvīgi uzliek bremzes kurpes, novieto kastes ar smiltīm, kuras izmanto, ja uz sliedēm rodas apledojums vai sarma. Ja ritošo sastāvu nostiprina ar divām vai vairākām bremzes kurpēm, tās paliek zem dažādām vagona (vagonu) asīm.

Aizliegts izmantot ritošā sastāva nostiprināšanai bremzes kurpes, kurām uz sliecēm ir apledojums vai slieces notrieptas ar eļļainu masu. Aizliegts lietot bremzes kurpes ar ieplīsušu galviņu, izliektu un samestu pēdu un citiem bojājumiem, kuri nenodrošina bremzes kurpju drošu ekspluatāciju. Bremzes kurpes nokrāso labi redzamā krāsā un marķē ar lietotāju un bremzes kurpi identificējošām spiedzīmēm. Spiedzīmju paraugu bremzes kurpju lietotājs saskaņo ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju.

Bremzes kurpes glabā ritošā sastāva bremzēšanas vietās uz speciāliem sastatņiem vai speciāli aprīkotās ritošā sastāva nostiprināšanas vietās, vai uz ritošā sastāva. Bremzes kurpju lietotājs nodrošina bremzes kurpju uzskaites sistēmu, kurā paredz bremzes kurpju izsniegšanas, lietošanas un izvietojuma nosacījumus. Ja bremzes kurpi nepaliek zem pirmā vagona no iespējamās vagonu grupas aizripošanas puses, bet zem cita vagona, tad pārbauda visu citu šīs grupas vagonu sakabināšanas drošumu ar šo vagonu.

Nostiprinot vilces līdzekli nestrādājošā stāvoklī vai ja bremzes kurpes nav vajadzīgajā daudzumā, var izmantot ritošā sastāva rokas bremzes, ņemot vērā, ka piecu bremžu asis aizvieto vienu bremzes kurpi. Uz horizontāliem ceļiem un ceļiem ar slīpumu līdz 0,5 mm/m (ieskaitot) var lietot viena vagona (lokomotīves) rokas bremzi sakabināta ritošā sastāva jebkurā daļā bremzes kurpju vietā no sastāva abām pusēm.

Aizliegts atstāt vilciena sastāvu bez vilces līdzekļa uz stacijas ceļiem, kur ceļu slīpums ir lielāks par 2,5 mm/m. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs izveidoja šādu Latvijas staciju sarakstu: Saulkrasti, Līči, Krauja, Madona, Nīcgale, Silava[2].

Nostiprinot ritošo sastāvu starpstacijās un citās stacijās (izņemot šķirošanas ceļus) stāvēšanai ilgāk par 24 stundām, ritošā sastāva riteņus uzripina uz bremzes kurpēm. Ja ritošo sastāvu nostiprina ar bremžu kurpēm no abām pusēm, tad riteņus uzripina uz bremzes kurpēm no ceļa lielākā krituma puses. Lai nostiprinātu vilcienu posmā, platsliežu vilces līdzekli apgādā ar vismaz četrām, bet motorvagonu ritošo sastāvu un šaursliežu vilces līdzekli – ar vismaz divām bremzes kurpēm.

Ja iecirknī ir kritumi, kas stāvāki par 12 mm/m, vilces līdzekļu bremzes kurpju skaitu un prasības vilciena sastāva nostiprināšanai posmā, ja bojātas automātiskās bremzes, nosaka dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs.[2] Ja vilcienam nav apkalpojošo dzelzceļa darbinieku, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs paliek zem vagonu riteņpāriem bremzes kurpes un, ja tādu ir mazāk, nekā nepieciešams, iedarbina vagonu rokas bremzes.

Ja vilcienu apkalpo tikai viens vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists), bremžu kurpju likšanu un rokas bremžu iedarbināšanu veic pats mašīnists. Ja posmā noticis vilciena sastāva pārrāvums (pašizkabināšanās) un vilcienu apkalpo vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) un palīgs,  ja vilciena pārrautās (pašizkabinātās) daļas nevar savienot 20 minūšu laikā, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs nostiprina vilciena daļu, kas palikusi bez lokomotīves, ar bremzes kurpēm un rokas bremzēm. Pirms uzsākt vilciena kustību, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs novāc bremzes kurpes un atlaiž rokas bremzes.

Pamatprasības ritošā sastāva nostiprināšanai ar bremzes kurpēm[1][labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

Horizontālos ceļos un ceļos ar slīpumu līdz 0,5 mm/m (ieskaitot) jebkuru ritošā sastāva grupu nostiprina ar vienu bremzes kurpi no katras puses. Bet iepriekšminētajos ceļos ar ļoti eļļainām sliežu galviņu virsmām jebkuru ritošā sastāva grupu nostiprina papildus ar vēl vienu bremzes kurpi no ritošā sastāva grupas katras puses.
Ceļos ar slīpumu, lielāku par 0,5 mm/m, bremzes kurpju skaitu aprēķina, izmantojot šādas formulas:

  • krautu vagonu grupas nostiprināšanai:
  • tukšo vagonu grupas nostiprināšanai:

kur A - asu skaits, gab.; Δ - ceļa garenslīpums, mm/m.
P.s. Aprēķināto nepilno bremžu kurpju skaitu noapaļo uz augšu līdz veselam skaitlim. Bet ceļos ar ļoti eļļainām sliežu galviņu virsmām aprēķinātās nostiprināšanas normas palielina vismaz 1,5 reizes.
Ceļos ar slīpumu, lielāku par 0,5 mm/m, bremzes kurpes uzliek no krituma puses.
Tukšus vagonus kritumos no 0,5 mm/m līdz 1 mm/m (ieskaitot) nostiprina ar vienu bremzes kurpi arī no krituma pretējās puses.
Uz ceļiem ar lauztu profilu vilcienu sastāviem vai ritoša sastāva grupām, kas atrodas ceļa pilna garuma robežās, nostiprināšanas normas aprēķina pēc profila vidējā lieluma.
Ja ritošo sastāvu novieto uz atsevišķiem ceļa iecirkņiem, to nostiprina ar bremzes kurpēm, ņemot vērā normas, kas paredzētas šāda ceļa gabala faktiskajam slīpumam. Šādu ceļa iecirkņu robežas un ritošā sastāva nostiprināšanas normas katra atsevišķa iecirkņa robežās norāda stacijas tehniskās rīcības aktā.
Nostiprinot krautu kravu vagonu grupas vai grupas ar krautiem un tukšiem vagoniem, bremzes kurpes uzliek:

  • zem krautiem vagoniem ar slodzi uz asi (bruto), ne mazāku par 10 t aprēķina kā krautajiem vagoniem;
  • zem tukšiem vagoniem vai vagoniem, kas krauti ar vieglām kravām (piemēram, automašīnas, tukši konteineri). To skaitu aprēķina saskaņā ar augšminēto formulu tukšo vagonu grupas nostiprināšanai.

Krautos vagonus, kas padoti izkraušanai, nostiprina ar bremzes kurpēm, kuru skaitu apŗķina pēc formulas tukšo vagonu grupas nostiprināšanai.
Pasažieru vagonus nostiprina ar bremzes kurpēm, kā tukšos vagonus.
Ja vēja ātrums ir lielāks par 15 m/s un tā virziens sakrīt ar iespējamo ritošā sastāva aizripošanas virzienu kopējo bremzes kurpju skaitu palielina vēl par vienu papildus bremzes kurpi, kuru novieto ritošā sastāva iespējamā aizripošanas virzienā. Ja vēja ātrums ir 21 m/s un lielāks, kopējo bremzes kurpju skaitu palielina par divām papildu bremzes kurpēm, kuras novieto ritošā sastāva iespējamā aizripošanas virzienā.

Atsauces[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]

  1. 1,0 1,1 1,2 2010.g. Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi — http://likumi.lv/doc.php?id=214699
  2. 2,0 2,1 2010.g. Noteikumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” izpildei — https://www.ldz.lv/sites/default/files/Noteikumi_par%20TEN%20izpildi_D-3-200-2011_inkorporets%20ar%2010.05.2019%20groz.pdf